Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΔΙΚΤΥΑΚΟY ΤΟΠΟY BIBLIODANOS
Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου BIBLIODANOS (www.bibliodanos.gr) αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον Κόμβο):

 1. Η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών του προκείμενου δικτυακού τόπου είναι απολύτως δωρεάν για όλα τα Μέλη του. Τυχόν αντίθετη μελλοντική απόφαση του ιδιοκτήτη για έναρξη καταβολής συνδρομής θα κοινοποιείται πριν την έναρξη της συνδρομής στους χρήστες στην ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που θα δηλώνουν κατά την έγγραφή τους στον Κόμβο. Η μη αποδοχή της πρότασης συνδρομής θα δικαιολογεί μόνο την διακοπή της πρόσβασης σε αυτόν, σε καμία όμως περίπτωση την χρέωση του Μέλους. Δικαίωμα χρήσης των σελίδων και υπηρεσιών του Κόμβου παρέχεται κατόπιν άδειας του ιδιοκτήτη (με αποστολή σχετικού κωδικού) σε όσα Μέλη έχουν καταχωρισθεί σε αυτόν με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Το Μέλος επιλέγει κατά την πρώτη χρήση τον κωδικό πρόσβασης και χρήστη για εγγραφή και πρόσβαση στο λογαριασμό του. Το Μέλος δικαιούται να μην αποκαλύψει ή διανείμει τον κωδικό του σε κανένα άλλο πρόσωπο ή ένωση προσώπων και είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και εχεμύθεια του κωδικού πρόσβασής του και υπόλογος για οποιαδήποτε χρήση αυτού στον Κόμβο. Το Μέλος πρέπει να ενημερώσει τον Κόμβο αμέσως σε περίπτωση γνώσης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασής του από κάποιον άλλο ή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. Το Μέλος πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει πραγματοποιήσει έξοδο από το λογαριασμό του έπειτα από κάθε είσοδό του στον Κόμβο.
 2. Η χρήση του Κόμβου υπόκειται στους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο BIBLIODANOS, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιστημονική έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού, διοικητική ή δικαστική χρήση) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του BIBLIODANOS και της πηγής. Απαγορεύεται στους τρίτους η εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου του Κόμβου προς το σκοπό δημιουργίας άλλου διαδικτυακού τόπου ή εν γένει ηλεκτρονικών ή έντυπων μέσων ταυτόσημης ή συναφούς λειτουργίας. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση του υλικού ή του κώδικα του δικτυακού τόπου BIBLIODANOS για άλλους σκοπούς ή για την δημιουργία παρεμφερούς ή άλλου προϊόντος διώκεται ποινικά και εγείρει δικαίωμα αποζημίωση κατά την αστική νομοθεσία. Ο Κόμβος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και/ή να περιορίσει προσωρινά ή μόνιμα τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Κόμβο ή μέρος τους, με ή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τα Μέλη.
 3. Στόχος του BIBLIODANOS είναι να παρέχει μέσω του δικτυακού του τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ\' αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το BIBLIODANOS και ο ιδιοκτήτης του όπως και ο πνευματικοί δημιουργοί που δημοσιεύουν σε αυτόν τον ιστότοπο έργα της διάνοιάς τους δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει ή επήλθε σε οποιονδήποτε από την χρήση του δικτυακού τόπου ή/και στοιχείων που περιέχονται σ\' αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το BIBLIODANOS δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.
 4. Το BIBLIODANOS και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Το BIBLIODANOS και ο ιδιοκτήτης του δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους ο ιστότοπος, ούτε είναι υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 5. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του BIBLIODANOS με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ( π.χ. πρόσβασης στον Κόμβο) ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας (π.χ. παροχής πληροφοριών) από το BIBLIODANOS, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του Κόμβου του BIBLIODANOS από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
 6. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στον Κόμβο του BIBLIODANOS θα πρέπει:
  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο του BIBLIODANOS ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που προβαίνει στη δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.
  • Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.
  • Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το BIBLIODANOS χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει.
 7. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών στοιχείων ενός Μέλους που καταχωρίζονται στον Κόμβο BIBLIODANOS υπακούει στις ρυθμίσεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και στους όρους του Κόμβου, οι οποίοι διαμορφώνονται με βάση τα τρέχοντα κάθε φορά τεχνολογικά επιτεύγματα στο διαδίκτυο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος του Ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί σε αρμονία προς την κείμενη νομοθεσία τους όρους που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, αφού πρώτα έχει ενημερώσει τα Μέλη. Αν το Μέλος διαφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως παρουσιάζονται εδώ, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Κόμβου, διαφορετικά αποδέχεται δια του παρόντος ότι η χρήση τους αποτελεί πράξη αποδοχής τους και συναίνεση του Μέλους. Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης συλλέγονται και απαιτούνται για την χρήση μόνο σελίδων και υπηρεσιών του Κόμβου με κωδικό πρόσβασης. Ο Κόμβος μπορεί να χρησιμοποιήσει «cookies» για να αναγνωρίσει τον χρήστη κάποιων συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε χρήστη, που δεν μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο στον υπολογιστή του. Τα « cookies» χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνονται τα Μέλη κατά την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες του Κόμβου. Ο επισκέπτης/Μέλος των συγκεκριμένων σελίδων μπορεί να ρυθμίσει τον server του έτσι ώστε να προειδοποιείται για χρήση «cookies» σε συγκεκριμένες υπηρεσίες / σελίδες του Κόμβου ή να εμποδίζεται η χρήση τους σε όλες τις περιπτώσεις. Εάν ο επισκέπτης / Μέλος των προαναφερθεισών σελίδων και υπηρεσιών του Κόμβου δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα «cookies» προς αναγνώρισή τους, δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Ο ιδιοκτήτης του Κόμβου δεσμεύεται να μην μεταβιβάζει σε τρίτους τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των Μελών χωρίς την συναίνεσή τους. Τυχόν μεταβολή του προσώπου του ιδιοκτήτη του Κόμβου δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταβίβαση σε τρίτον του καταλόγου προσωπικών δεδομένων των Μελών του Κόμβου. Το BIBLIODANOS δικαιούται να αποστέλλει κάθε είδους έντυπα ή μηνύματα προς τα Μέλη του στις ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους.
 8. Κάθε ζήτημα ή διαφορά από την παρούσα σύμβαση μεταξύ του Μέλους και του ιδιοκτήτη του BIBLIODANOS γίνεται δεκτό δια του παρόντος ότι θα επιλύεται κατά το ισχύον στην Ελληνική Επικράτεια δίκαιο που εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ ελλήνων πολιτών χωρίς στοιχεία αλλοδαπότητας (χωρίς δηλ. αναφορά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο). Δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει σε σχέση με τέτοια θέματα θα υπάγονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα. Εξαιτίας της διεθνικής φύσης του Διαδικτύου, η πρόσβαση στον Κόμβο μπορεί να μην είναι νόμιμη από κάποια πρόσωπα ή χώρες. Μέλη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέπτονται τον Κόμβο με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την συμμόρφωσή τους προς την νομοθεσία της χώρας τους.
 9. Η χρήση του Κόμβου BIBLIODANOS από τα Μέλη του αποτελεί διαρκή δήλωση αποδοχής του εκάστοτε περιεχομένου των παραπάνω όρων πρόσβασης, καταχώρισης και χρήσης, υπό τους οποίους αυτός λειτουργεί. Η μη αποδοχή όλων ή κάποιου εκ των κατωτέρω όρων από τον εν ενεργεία ή υποψήφιο χρήστη δικαιολογεί εκ μέρους του μόνο την μη χρήση ή την παύση της χρήσης των πληροφοριών/υπηρεσιών του Κόμβου. Το BIBLIODANOS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω όρων χωρίς προειδοποίηση των μελών. Το Μέλος του Κόμβου έχει το βάρος να επισκέπτεται την προκείμενη σελίδα ενόψει της πιθανότητας μεταβολής του περιεχομένου των όρων της με την πάροδο του χρόνου.
 10. Ιδιοκτήτης του Κόμβου και κατασκευαστής της βάσεως δεδομένων του (άρθρο 45Α ν. 2121/1993) είναι ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών. Το σύνολο των σχεδίων, γραφικών/ηχητικών μηνυμάτων και του πηγαίου κώδικα του Κόμβου αποτελεί πόνημα του ίδιου και έχει τα δικαιώματα πνευματικής δημιουργίας κατά τον ν. 2121/1993.
 11. To Μέλος δεσμεύεται και εγγυάται ότι έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο 2472/97 για την ανάρτηση δεδομένων φυσικών προσώπων και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο κόμβος BIBLIODANOS, ενώ σε περίπτωση αναζήτησης ευθυνών από τα φυσικά πρόσωπα έναντι του Κόμβου BIBLIODANOS, το μέλος θα υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που τυχόν υποστεί ο Βιβλιοδανός από αυτή την αιτία.

Παρουσίαση bibliodanos.gr στον Αθήνα984

Δημοσιεύματα

Η συνέντευξη του Βιβλιοδανού στην κυριακάτικη εφημερίδα Νέα Σελίδα - 12 Νοέ 2017 - bibliodanos.gr Παρουσίαση του Βιβλιοδανού στο περιοδικό Κοινωνική επιθεώρηση - τ.21 Νοέ-Δεκ 2016 - bibliodanos.gr Παρουσίαση του Βιβλιοδανού στην εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος - φ.473 1/12/2016 - bibliodanos.gr
κλικ για μεγέθυνσηΕνδεικτικές εικόνες από το λειτουργικό περιβάλλον

Συνοπτική κατάσταση της βιβλιοθήκης σας - bibliodanos.gr Δείτε όλο τον κατάλογο με τους τίτλους των βιβλίων σας - bibliodanos.gr Προβάλετε τον κατάλογο των βιβλίων στην ιστοσελίδα σας - bibliodanos.gr
κλικ για μεγέθυνση