α/αΚωδ.Ταξ.ΤίτλοςΣυγγραφέαςΕκδόσειςΚατηγορίαΔιαθεσιμότητα
1.Ε01ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2.Ε02ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
3.Ε03ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
4.Ε04ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
5.Ε05ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
6.Ε06ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
7.Ε07ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
8.Ε08ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
9.Ε09ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
10.Ε10ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
11.Ε11ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
12.Ε12ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
13.Ε13ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
14.Ε14ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
15.Ε15ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
16.Ε16ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
17.Ε17ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18.Ε18ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19.Ε19ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
20.Ε20ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
21.Ε21ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
22.Ε22ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
23.Ε23ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
24.Ε24ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
25.Ε25ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
26.Ε26ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
27.Ε27ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
28.Ε28ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29.Ε29ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
30.Ε30ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
31.Ε31ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
32.Ε32ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
33.Ε33ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
34.Ε34ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
35.Ε35ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
36.Ε36ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
37.Ε36ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
38.Ε37ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
39.Ε38ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
40.Ε39ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
41.Ε40ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
42.Ε41ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
43.Ε42ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
44.Ε43ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45.Ε44ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
46.Ι01ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
47.Ι02ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
48.Ι03ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
49.Ι04ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
50.Ι05ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
51.Ι06ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
52.Ι07ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
53.Ι08ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
54.Ι09ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
55.Ι10ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
56.Ι11ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
57.Ι12ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
58.Ι13ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
59.Ι14ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
60.Ι15ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
61.Ι16ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
62.Ι17ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
63.Ι18ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
64.Ι19ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
65.Ι20ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
66.Ι21ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
67.Ι22ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
68.Ι23ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-1945ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
69.Π01ΒΕΡΓΙΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
70.Π02ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣELEANOR C. MUNROΦΥΤΡΑΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
71.Π03ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1930-40ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΣΤΗΡΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
72.Ι24ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
73.Ι25ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
74.Ι26ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
75.Ι27ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
76.Ι28ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
77.Ι29ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
78.Ι30ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1826-1974ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
79.Ι31ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
80.Ι32ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
81.Ι33ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
82.Ι34ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
83.Ι35ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
84.Ι36ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
85.Ι37Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣHUSSEY J.M.ΜΕΛΙΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
86.Ι38Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣHUSSEY J.M.ΜΕΛΙΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
87.Ι39ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
88.Π04ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΚΥΠΡΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
89.Ι40Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΓΛΥΚΑΝΤΖΗ- ΑΡΒΕΛΕΡΡΟΕΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
90.ΔΦ/ΒΓ02ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣΓΟΥΡΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΗΡΩΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
91.Ι41ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
92.Λ01ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝ.ΦΟΙΝΙΞΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
93.Λ02ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝ.ΦΟΙΝΙΞΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
94.Λ03ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝ.ΦΟΙΝΙΞΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
95.Λ04ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣLIDDEL H.-SCOTT R.ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
96.Λ05ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣLIDDEL H.-SCOTT R.ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
97.Λ06ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣLIDDEL H.-SCOTT R.ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
98.Λ07ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣLIDDEL H.-SCOTT R.ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
99.Λ08ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣLIDDEL H.-SCOTT R.ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
100.Λ09ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΒΑΡΜΑΖΗΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
101.Ι42ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
102.Ι43ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
103.Ι44ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
104.Ι45ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
105.Λ10ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
106.Λ11ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
107.Λ12ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
108.Λ13ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
109.Λ14ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
110.Λ15ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
111.Λ16ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
112.Λ17ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
113.Λ18ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
114.Λ19ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
115.Λ20ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
116.Λ21ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
117.Λ22ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
118.Λ23ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
119.Λ24ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
120.Λ25ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΑΣΣΑΣΗΛΙΟΣΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
121.ΔΦ/ΒΓ01ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠΑΠΑΔΑΚΗΣΙΔΕΡΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
122.Λ26ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΡΙΓΚΑΤΡΙΓΚΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
123.Λ26ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΡΙΓΚΑΤΡΙΓΚΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
124.Λ27ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΡΙΓΚΑΤΡΙΓΚΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
125.Λ28ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΡΙΓΚΑΤΡΙΓΚΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
126.Λ29ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΡΙΓΚΑΤΡΙΓΚΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
127.Λ30ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΡΙΓΚΑΤΡΙΓΚΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
128.Λ31ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΠΑΔΗΜΑΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
129.Λ32ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
130.Λ33ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝ.ΦΟΙΝΙΞΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
131.Λ34ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝΒΟΓΙΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
132.Λ35ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝΒΟΓΙΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
133.Λ36ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝΒΟΓΙΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
134.Λ37ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝΒΟΓΙΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
135.Λ38ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝΒΟΓΙΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
136.ΛΓ01ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
137.Θ01ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
138.Θ02ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
139.Θ03ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
140.Θ04ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
141.Θ05ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
142.Θ06ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
143.Θ07ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
144.Θ08ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
145.Θ09ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
146.Θ10ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΘΡΥΛΟΥ ΑΛΚΗΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
147.ΚΓ/ΛΓΡ01ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥΜΟΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣΦΙΛΙΠΠΟΤΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
148.Δ02ΟΙ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
149.ΠΣ01ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
150.ΛΤ/ΑΡΧ01ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣKENNEY.E.J- GLAUSEN W.V.ΠΑΠΑΔΗΜΑΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
151.Δ03ΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΖΑΜΠΕΛΙΟΣ Σ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
152.Δ04ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΨΥΧΑΡΗΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
153.Δ05ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΨΥΧΑΡΗΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
154.Δ06ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
155.ΔΦ/ΒΓΦ02ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣΔΙΑΦΟΡΟΙΝΕΑ ΕΣΤΙΑΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
156.Δ07ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΧΙ ΑΝΑΡΧΙΑΝΗΛ Α.Σ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
157.ΠΣ02ΩΔΑΙΚΑΛΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
158.ΔΦ/ΒΓ03ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΠΛΑΣΣΑΡΑ Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
159.ΠΣ03ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
160.ΠΣ04ΠΟΙΗΜΑΤΑΜΑΡΚΟΡΑΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
161.Φ/Θ01ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΚΟΡΔΑΤΟΣ Γ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
162.ΚΓ/ΛΓΡ04ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙΖΑΜΠΕΛΙΟΣ Σ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
163.Δ09ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΤΣΑΛΗ- ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΧΙΝΗΣ Α.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
164.Δ01ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΣΙΔΕΡΙΔΟΥ Ν.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
165.ΠΣ05ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
166.Θ11ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
167.Θ12ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
168.Θ13ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
169.Θ14ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
170.Θ15ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
171.Θ16ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
172.Δ08ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΡΟΙΔΗΣ Ε.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
173.ΠΣ06ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑΠΟΡΦΥΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
174.Ι46Η ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΗ ΓΗ ΜΑΣΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Π.ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
175.ΨΓ01ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΦΟΝ ΣΑΙΤΚΩΤΣΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
176.Ι47Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝΧΑΡΗΣ Π.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
177.Ι48ΤΟ 21 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝΠΕΤΡΟΥ Χ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
178.Ι49ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΩΡΗΚΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ ΥΔΡΑΛΑΔΗΣ Φ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
179.Ι50ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΚΡΑΦΙΑ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
180.Ι51ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΚΡΑΦΙΑ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
181.Ι52ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΚΡΑΦΙΑ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
182.Ι53ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΚΡΑΦΙΑ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
183.Ι54ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΙΟΒΑΝΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
184.Ι55ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΙΟΒΑΝΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
185.Ι56ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΙΟΒΑΝΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
186.Ι57ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠ.ΓΙΟΒΑΝΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
187.Ι58Η ΗΡΩΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΞΕΝΟΣ Σ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
188.Ι59ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1940-1944 ΠΟΛΕΜΟΣ-ΚΑΤΟΧΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΜΗΛΙΩΝΗΣ Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
189.Ι60ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 1821 ΩΣ 1909ΒΟΥΡΝΑΣ Τ.ΤΟΛΙΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
190.Ι61ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ.ΕΡΜΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
191.Ι62ΚΑΚΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣSHERMAN A.ΨΥΧΟΓΙΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
192.Ι63Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣΚΡΑΨΙΤΗΣ Β.ΑΘΗΝΑ 1992ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
193.Ι64ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μ.ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
194.Ι65ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1944-1984 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
195.Ι66Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣΑΓΝΩΣΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
196.Ι67ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 1974-1976ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
197.Ι68ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΓΝΩΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
198.Ι69Ο ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ Η.ΑΘΗΝΑ 1971ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
199.Ι70Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ 1944-1945ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Δ.ΑΘΗΝΑ 1968ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
200.Ι71ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΩΡΗΚΤΩΝ 'ΑΒΕΡΩΦ' ΚΑΙ 'ΥΔΡΑ'ΛΑΔΗΣ Φ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
201.Ι72Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΑΡΤΗΣ Ν.ΑΓΝΩΣΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
202.Ι73Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑΡΑΜΦΟΣ Κ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
203.Ι74Η ΗΡΩΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΞΕΝΟΣ Σ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
204.Ι76Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
205.Ι77Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941-1944ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.ΑΓΝΩΣΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
206.ΚΓ/ΛΓΡ05Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.ΚΑΛΒΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
207.Ι79Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 1918-1923ΨΥΧΟΥΚΗΣ Ν.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
208.Ι80ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΓΝΩΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
209.Ι81Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1903-1908ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΓΝΩΣΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
210.Ι81ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
211.Ι82ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΚΡΑΤΟΥΣOSTROGORSKY G.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
212.Ι83ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
213.Ι84ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΦΥΗΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
214.Ι85ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
215.Ι86ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
216.Ι87ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
217.Ι88ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
218.Ι89ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
219.Ι90ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
220.Ι91ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
221.Ι92ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
222.Ι93ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
223.Ι94ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣBANMOND N.G. IΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
224.Ι95ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑΑΠΑΝΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
225.Ι96ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑΑΠΑΝΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
226.Ι97ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑΑΠΑΝΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
227.Ι98ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑΑΠΑΝΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
228.Ι99ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑΑΠΑΝΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
229.Ι100ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑCARY M.ΜΙΝΩΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
230.Ι101ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑCARY M.ΜΙΝΩΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
231.Ι102Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΣΙΩΤΗΣΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
232.Ι103ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ Η ΜΑΚΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΔΙΒΑΝΗ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
233.Ι104ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1941-1944ΜΑΡΤΥΡΙΕΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
234.Ι105ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΣ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥΛΥΓΕΡΟΣ Σ.ΛΙΒΑΝΗ Α.Α.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
235.Ι106Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΧΡΗΣΤΟΥ Θ.ΑΘΗΝΑ 2017ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
236.Ι107Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΧΡΗΣΤΟΥ Θ.ΑΘΗΝΑ 2017ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
237.Ι108ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 324-1453ΒΑΣΙΛΙΕΦ.Α.Α.ΒΙΠΕΡΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
238.Ι109Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ LESTIENΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
239.Ι110THUCYDIDIS HISTORIAJONES HENRICUS STUARTCLARENDONIANOΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
240.Ι111XENOPHONTISMARCHANTCLARENDONIANOΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
241.Ι112THUCYDIDIS HISTORIAHUDE C.MAIOR EDITIOΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
242.Ι113THUCYDIDIS HISTORIAWOHLRAB M.ΠΑΠΑΔΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
243.Ι114THUCYDIDIS HISTORIAHUDE C.ΠΑΠΑΔΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
244.Ι120XENOPHONTIS OPERA OMNIAMARCHANTCLARENDONIANOΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
245.Θ17ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΚΕΧΑΪΔΗΣ Δ. ΧΑΒΙΑΡΑ Ε.ΚΕΔΡΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
246.Θ1811 ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
247.Θ19ΤΟΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΧΑΪΔΗΣ Δ. ΚΕΔΡΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
248.ΛΓ02ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑΨΥΧΑΡΗΣΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
249.ΛΓ0311 ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 69ΔΙΑΦΟΡΟΙΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
250.ΛΓ04ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ;ΓΕΡΜΑΝΟΣ Φ.ΚΑΚΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
251.ΒΘ/ΠΔ01ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΓΕΩΡΓΟΥΛΗΠΑΠΑΔΗΜΑΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
252.Φ/Θ02ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
253.ΚΓ/ΛΓΡ06ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΨΑΡΑΚΗΣ Τ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
254.ΠΣ07ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣΑΡΑΛΗΣ Γ.ΕΣΤΙΑΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
255.I124ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΦΙΛΗΜΩΝ Ι.ΓΚΡΑΦΙΑ Α.Ε.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
256.ΠΣ08ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Θ., ΝΙΑΡΧΟΣ Θ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
257.ΛΓ05ΟΧΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΚΑΜΠΥΣΗΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
258.Δ16Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.ΑΓΝΩΣΤΟΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
259.Θ20ΣΑΙΞΠΗΡ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣΚΟΤΤ Γ.ΗΡΙΔΑΝΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
260.ΚΓ/ΛΓΡ07ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ Λ.ΓΛΑΡΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
261.ΔΦ/ΒΓ05ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Ι.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
262.Δ10ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΔΕΔΕ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
263.Δ11ΨΗΦΙΔΕΣΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι.ΔΩΔΩΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
264.Δ12ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.ΑΘΗΝΑ 1966ΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
265.Δ13ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
266.ΛΓ06Ο ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣΡΑΓΚΑΒΗΣ Α.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
267.ΛΓ07Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣΣΟΥΤΣΟΣ Π.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
268.ΛΓ08ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
269.ΛΓ09Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΚΑΤΩΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΓΝΩΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
270.ΚΓ/ΛΓΡ08Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΊ ΤΗΣΓΕΡΑΣΗΣ Γ.ΡΟΕΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
271.Ι115Η ΣΠΑΘΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣΒΩΤΥΡΑ Ν.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
272.ΛΓ10Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ 1821 ΣΟΥΤΣΟΣ Α.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
273.ΥΓ06ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗHETTINGERΣΑΛΤΟΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
274.ΛΓ11ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣΨΙΜΟΥΛΗ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
275.ΒΘ/ΠΔ07Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝΤΖΟΚΑΣ Σ.ΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
276.ΒΘ/ΠΔ02ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΑ ΜΠΑΓΑΚΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
277.ΛΓ12Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
278.ΔΦ/ΒΓ07ΚΑΠΝΙΣΜΑ Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Κ.ΑΛΗΘΕΙΑΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
279.ΒΘ/ΠΔ05ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΖΑΒΕΛΗΣ ΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
280.ΒΘ/ΠΔ06ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.ΠΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
281.Δ14Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.ΑΓΝΩΣΤΟΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
282.Φ/Θ03PLATONIS DIALOGIHERMANNI G.LIPSIAEΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
283.Φ/Θ04PLATONIS DIALOGIHERMANNI G.LIPSIAEΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
284.Φ/Θ18PLATONIS DIALOGIHERMANNI G.LIPSIAEΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
285.I125ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
286.I116ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
287.I117ΕΠΙΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
288.ΚΓ/ΛΓΡ02Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣARAMBOURG. CΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
289.ΞΛΓ01Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣΚΙΠΛΙΝΓΚ Ρ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
290.ΞΛΓ02Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑΧΑΣΛΕΡ Ε.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
291.ΞΛΓ03ΛΙΟΝΤΑΡΟΠΑΙΔΟ Η ΑΠΑΓΩΓΗΚΟΡΝΤΕΡ Ζ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
292.ΚΓ/ΛΓΡ03Ο ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣDUPLESSIS Y.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
293.ΨΓ12ΕΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝΛΙΒΕΡΙΑΔΟΣ Ε.ΜΟΡΦΩΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
294.Π05Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΚΜΥΤΑΡΑ Χ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
295.ΞΛΓ04ΥΙΕ ΜΟΥ, ΥΙΕ ΜΟΥ!ΣΠΡΙΝΓΚ Χ.ΔΑΡΕΜΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
296.ΒΘ/ΠΔ04ΛΟΓΟΣ ΔΟΚΙΜΙΑΚΟΣΤΟΤΣΙΚΑΣ Α.GUTENBERGΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
297.ΞΛΓ05TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣMAILER N.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
298.ΞΓΛ01DICTIONNAIRE LE PETIT ROBERT 1REY DEBOVELE ROBERTΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
299.ΔΦ/ΒΓ04ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΚΑΨΗΣ Γ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
300.ΚΓ/ΛΓΡ05ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΦΙΛΙΑΣ Β.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
301.ΤΧ/ΘΕ04ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣΣΚΑΝΔΑΡΑΣ Δ.ΑΓΝΩΣΤΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
302.ΚΓ/ΛΓΡ20ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣBENSON B.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
303.ΚΓ/ΛΓΡ19ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝΛΕΙΒΑΔΑ- ΝΤΟΥΚΑ Ε.ΔΩΡΙΚΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
304.ΚΓ/ΛΓΡ18ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΤΗ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ 5ου ΑΙ. Π.Χ.ΠΑΝΑΓΟΣ Χ.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΗΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
305.ΚΓ/ΛΓΡ38ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑCLARC G.ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
306.ΚΓ/ΛΓΡ17Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣSALLES C.ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
307.ΚΓ/ΛΓΡ16ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑBOTTOMOR T. B.GUTENBERGΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
308.ΛΤ/ΑΡΧ02ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΒΛΑΧΟΥ Β.GUTENBERGΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
309.ΚΓ/ΛΓΡ14ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΑΖΑΡΙΝΟΣ Ι.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
310.ΚΓ/ΛΓΡ15ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΦΙΛΙΑΣ Β.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
311.ΛΓ13ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΑΖΟΜΠΟΛΑΣ Τ.ΑΘΗΝΑ 1999ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
312.ΛΓ14ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟΤΟΜΑΖΑΝΗ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
313.ΛΓ15ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΟΒΟΥ ΒΙΤΑΛΗ Λ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
314.ΚΓ/ΛΓΡ13ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Β.OFFSETΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
315.ΤΧ/ΘΕ03ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣAPOSTOL T.ΑΤΛΑΝΤΙΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
316.Φ/Θ19Ο ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΑΡΧ. ΑΛΕΞΙΟΣΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
317.Φ/Θ05Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥΓΝΩΣΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
318.ΛΓ16Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Σ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
319.ΛΓ17Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΠΙΠΤΕΙΚΩΤΤΗ ΑΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
320.Δ15Η ΔΙΑΛΛΕΚΤΙΚΗFOYLQUIE P.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
321.ΒΘ/ΠΔ03ΑΝΤΙΓΟΝΗΔΙΑΦΟΡΟΙΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
322.ΞΛΓ07Η ΕΦΟΔΟΣΜΑΡΚΕΣ ΓΚ. ΓΚ.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
323.ΨΓ11ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΚΟΛΛΑΤΟΣ Δ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
324.ΛΤ/ΑΡΧ03ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣΑΓΝΩΣΤΟΣΚΑΚΤΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
325.ΛΓ18ΕΡΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Φ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
326.ΛΓ19Η ΜΕΡΟΠΗ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
327.Π06Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΚΟΡΥΦΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
328.ΞΛΓ08Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ Ο ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣKESHAVJEE S.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
329.ΤΧ/ΘΕ02ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙ.ΑΓΝΩΣΤΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
330.ΞΛΓ09ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥSILVA L.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
331.ΚΓ/ΛΓΡ12Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΠΙΔΑΣFROMM E.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
332.ΞΛΓ10ΦΡΑ ΓΜΑ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝΤΥΡΑΣ Μ.ΚΕΔΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
333.ΞΛΓ11ΤΟΝΙΟ ΚΡΕΓΚΕΡΜΑΝ Τ.ΥΨΙΛΟΝΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
334.ΞΛΓ12ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΖΩΕΣMAWER S.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
335.ΛΓ21ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Κ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
336.ΛΓ20Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
337.ΔΦ/ΒΓ08Η ΜΝΗΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΕΔΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Β.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
338.ΞΓΛ02LIVING ENGLISH STRUCTUREALLEN W. S.LONGMANΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
339.ΠΣ09ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣΠΕΡΑΝΘΗΣ Μ.ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΝΘΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
340.ΠΣ10ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣΠΕΡΑΝΘΗΣ Μ.ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΝΘΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
341.ΠΣ11ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣΠΕΡΑΝΘΗΣ Μ.ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΝΘΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
342.ΨΓ10ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
343.ΨΓ09ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
344.ΨΓ08ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
345.ΨΓ07ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
346.ΨΓ06ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
347.ΨΓ05ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
348.ΨΓ04ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
349.ΨΓ03ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
350.ΨΓ02ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣRATTNER J.ΗΛΙΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
351.ΚΓ/ΛΓΡ11Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.ΚΑΛΒΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
352.ΚΓ/ΛΓΡ10Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.ΚΑΛΒΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
353.ΚΓ/ΛΓΡ09Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.ΚΑΛΒΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
354.ΚΓ/ΛΓΡ21ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΑΛΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝΡΟΕΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
355.ΔΦ/ΒΓ09ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 12-13ΔΙΑΦΟΡΟΙΕΞΩΠΟΛΙΣΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
356.Θ21Ο ΕΠΗΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑΓΚΟΓΚΟΛΓΚΟΒΟΣΤΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
357.Θ22ΘΕΑΤΡΙΚΑ 2ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
358.Θ23ΘΕΑΤΡΙΚΑ 1ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
359.ΞΓΛ03CERTIFICATE OF PROFICIENCY ENGLISH COURSEΑΓΝΩΣΤΟΣΑΓΝΩΣΤΗΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
360.ΚΓ/ΛΓΡ22ΛΕΞΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣGUTENBERGΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
361.ΛΓ24ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
362.ΛΓ22Ο ΝΕΟΣ ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΤΟ ΜΥΘΟΜΑΛΛΙΑΓΚΑΣ Π.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
363.ΛΓ23ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝΚΟΝΤΙΖΑ Κ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
364.ΔΦ/ΒΓ11ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΖΑΜΑΡΟΦΣΚΥ Β.ΗΛΙΑΔΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
365.ΔΦ/ΒΓ10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΖΑΜΑΡΟΦΣΚΥ Β.ΗΛΙΑΔΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
366.ΔΦ/ΒΓ12ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΖΑΜΑΡΟΦΣΚΥ Β.ΗΛΙΑΔΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
367.ΔΦ/ΒΓ13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΖΑΜΑΡΟΦΣΚΥ Β.ΗΛΙΑΔΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
368.ΔΦ/ΒΓ14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΖΑΜΑΡΟΦΣΚΥ Β.ΗΛΙΑΔΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
369.ΨΓ/13ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
370.ΨΓ/14ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
371.ΨΓ/15ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
372.ΨΓ/16ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
373.ΨΓ/17ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
374.ΨΓ/18ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
375.ΨΓ/19ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
376.ΨΓ/20ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
377.ΨΓ/21ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΕΞΙΚΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
378.ΠΣ12ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1945-1971)ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ.ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
379.ΨΓ/22ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑSEGAALL,DASEN,BERRY,POORTINGAΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
380.ΔΦ/ΒΓ15ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥΡΑΛΛΗΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
381.ΔΦ/ΒΓ16ΕΛΥΤΗΣ, ΜΟΡΑΛΗΣ, ΤΣΑΡΟΥΧΗΣΡΑΛΛΗΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
382.ΠΣ13ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
383.ΒΘ/ΠΔ08ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΑΖΑΝΗΣΣΑΒΒΑΛΑΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
384.ΒΘ/ΠΔ09ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
385.ΒΘ/ΠΔ10ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΑΒΒΑΛΑΣΣΑΒΒΑΛΑΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
386.ΚΓ/ΛΓΡ23ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣΚΙΤΣΙΟΣ Σ.ΕΡΕΥΝΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
387.ΒΘ/ΠΔ11ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣΒΟΛΑΝΗΣGUTENBERGΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
388.Δ17ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝΠΟΛΙΤΗΣ Φ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
389.Π07ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΑ ΛΑΙΚΗΒΟΛΙΩΤΗΣ- ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Η.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
390.ΒΘ/ΠΔ12Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΜΥΡΝΙΑΔΟΥ Δ.GUTENBERGΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
391.ΒΘ/ΠΔ13ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
392.ΒΘ/ΠΔ14ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΝΑΚΗΣΣΑΒΒΑΛΑΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
393.ΒΘ/ΠΔ15ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ.ΛΙΒΑΝΗ Α.Α.ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
394.ΒΘ/ΠΔ16ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥΒΛΑΧΟΣ Β. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ.ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
395.ΒΘ/ΠΔ18ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΜΟΣ ΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Ε.ΠΑΠΑΔΗΜΑΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
396.ΒΘ/ΠΔ17ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΜΟΣ ΒΤΣΟΥΡΕΑΣ Ε.ΠΑΠΑΔΗΜΑΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
397.ΒΘ/ΠΔ19ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΑΜΠΑΡΛΟΣΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
398.ΞΛΓ13Ο ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΙΤΙΕΣΓΚΡΕΙΑΜ Κ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
399.ΛΓ25ΣΩΜΑ ΘΥΜΗΣΟΥ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕΣΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΠΟΘΟΥ Μ.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
400.ΛΓ26ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ΄ΑΣΤΡΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
401.ΠΣ14ΠΟΙΗΜΑΤΑΒΗΛΑΡΑΣ Ι.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
402.ΨΓ/23ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥΡΕΜΠΛΑΙΑΝ Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΤΣΙΑΝΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
403.ΞΛΓ14ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑΑΝΣΓΟΥΟΡΘ Μ.ΝΕΦΕΛΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
404.ΥΓ01ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣCHU D.ΣΑΛΤΟΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
405.ΛΓ27ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΑΚΑΡΕΛΑ Μ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
406.ΛΓ28ΤΥΦΛΟΜΥΓΑΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
407.ΞΛΓ15ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣBILLETDOUX R.ΝΕΦΕΛΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
408.ΛΓ52ΔΙ΄ΕΣΟΠΤΡΟΥ ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
409.ΛΓ29ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙΜΠΑΣΤΑ Ε.Ο ΣΩΤΗΡΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
410.ΛΓ30Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Β.ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
411.ΛΓ31ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΙΧΟΙΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Β.ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
412.ΛΓ32ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
413.ΛΓ33ΓΚΟΡΚΑΣΓΚΡΙΝΤΖΟΣΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
414.ΞΛΓ16ΕΝΑ BACH R.ΔΙΟΠΤΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
415.ΛΓ34ΕΝΑ ΕΙΔΥΛΙΟΟΥΡΑΝΗΣ Κ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
416.ΛΓ35Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ, ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
417.ΞΛΓ17ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ ΣΤΙΣ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗΜΠΕΛ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
418.ΚΓ/ΛΓΡ44ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΥΛΗΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
419.ΛΓ36ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΖΥΡΙΝΗΣ Κ.ΟΔΥΣΣΕΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
420.ΞΛΓ18REQUIEMΤΑΜΠΟΥΚΙ Α.ΟΔΥΣΣΕΑΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
421.ΞΛΓ19ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣΣΟΥΙΦΤ Γ.ΝΕΦΕΛΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
422.ΔΦ/ΒΓ16ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣΣΚΑΡΑΚΗΣ Ν.ΑΣΤΕΡΟΣΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
423.ΛΓ37ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΔΕΛΤΑ Π.ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
424.ΞΛΓ20ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΟΝΕΙΡΟΖΑΝΙΚΟ Σ.ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
425.ΞΛΓ24ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΚΗΖ Μ.ΝΙΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
426.ΞΛΓ22ΤΡΙΣΤΑΝΟΣΜΑΝ Τ.ΥΨΙΛΟΝΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
427.ΞΛΓ22ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΖΑΚΜΠΕΙΤΜΑΝ Κ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
428.ΞΛΓ23ΤΟ ΠΑΙΔΙ- ΛΑΖΑΡΟΣΜΟΣΟΝ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
429.ΞΛΓ24ΟΙ ΝΕΚΡΟΙΤΖΟΥΣ Τ.ΥΨΙΛΟΝΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
430.ΞΛΓ25ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥΛΩΡΕΝΣ Μ.ΝΙΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
431.ΒΘ/ΠΔ20ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ/ΣΗΣΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ι.ΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
432.ΒΘ/ΠΔ21ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ/ΣΗΣΛΑΜΑΖΑΚΗΣ Μ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
433.ΒΘ/ΠΔ22ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΔΕΣΜΗΣ Β ΜΕΡΟΣΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΕΛΙΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
434.ΞΛΓ26ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΚΟΕΝ Μ.ΕΜΠΕΙΡΙΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
435.ΒΘ/ΠΔ23ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π Β ΤΕΥΧΟΣΚΑΤΣΙΜΠΡΗ Ε.ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
436.ΒΘ/ΠΔ24ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ/ΣΗΣΑΓΝΩΣΤΟΣΣΑΒΒΑΛΑΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
437.ΒΘ/ΠΔ24ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
438.ΤΧ/ΘΕ01ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ.ΑΓΝΩΣΤΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
439.ΒΘ/ΠΔ251000 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 3ος ΤΟΜΟΣΜΑΝΤΑΣΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
440.ΒΘ/ΠΔ26ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΜΑΝΤΑΣΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
441.ΒΘ/ΠΔ27ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΜΑΝΤΑΣΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
442.ΒΘ/ΠΔ28Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟΠΑΣΣΑΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
443.ΤΧ/ΘΕ05ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 3, ΤΕΥΧΟΣ ΑLORIA G.ΠΑΠΑΖΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
444.ΤΧ/ΘΕ06ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 3LORIA G.ΠΑΠΑΖΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
445.ΤΧ/ΘΕ07ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 3, ΤΕΥΧΟΣ ΒLORIA G.ΠΑΠΑΖΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
446.ΞΓΛ04ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝΑΓΝΩΣΤΟΣΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
447.ΞΓΛ05ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΑΓΝΩΣΤΟΣΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
448.Π08ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΕΟΝΤΗΣ Χ.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
449.ΤΧ/ΘΕ08ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ 2APOSTOL T.ΑΓΝΩΣΤΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
450.ΞΛΓ27ΣΗΚΩΣΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑTONG SUΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
451.ΒΘ/ΠΔ29ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΒΟΛΟΝΑΚΗΣΒΟΛΟΝΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
452.ΒΘ/ΠΔ30ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Δ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
453.ΛΓ38ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΕΡΗΜΟΣ ΓΚΡΗΣ Η.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
454.ΛΓ39Σ' ΕΒΛΕΠΑ Ω ΠΟΛΗ ΑΠ' ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΠΑΝΤΑΖΗ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
455.ΒΘ/ΠΔ31ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΟΑΓΝΩΣΤΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
456.ΒΘ/ΠΔ32ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2ΡΑΜΜΟΣΣΑΒΒΑΛΑΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
457.ΔΦ/ΒΓ17ΙΜΒΡΟΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΖΗΣΑΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
458.ΒΘ/ΠΔ33ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΧΟΥΡΔΑΚΗΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
459.ΛΓ40Η ΜΠΟΡΑΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
460.Θ24ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣΑΙΚΟΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
461.ΛΓ49ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΝΕΡΟΚΑΣΟΛΑΣ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
462.ΛΓ41ΜΕΝΤΙΟΥΜΣΥΜΠΑΡΔΗΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
463.ΛΓ42Ο ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΝΤΜΑΧΔΟΞΙΑΔΗΣ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
464.ΠΣ15ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
465.Ι126Η ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΓΗ ΜΑΣΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
466.ΚΓ/ΛΓΡ24ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΑΓΝΩΣΤΟΣΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
467.ΛΓ43ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΑΘΗΝΑ 1999ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
468.ΚΓ/ΛΓΡ37Ο ΜΑΡΞ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Π.ΣΤΙΓΜΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
469.ΠΣ25ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
470.ΠΣ16ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
471.ΠΣ17ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
472.ΠΣ18ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
473.ΠΣ19ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
474.ΠΣ20ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
475.ΠΣ21ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
476.ΠΣ22ΠΟΙΗΜΑΤΑΡΙΤΣΟΣ Γ.ΑΓΝΩΣΤΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
477.ΚΓ/ΛΓΡ25ΟΣΜΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑΡΡΗΣ Ν.ΑΡΣΕΝΙΔΗΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
478.ΒΘ/ΠΔ34ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣGUTENBERGΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
479.ΒΘ/ΠΔ35Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥΧΑΤΖΗΜΩΗΣΙΑΔΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
480.ΞΛΓ28ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΔΑΜΟΚΛΗΧΙΚΜΕΤ Ν.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
481.Θ27ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΦΛΙΠΕΡΦΟ ΝΤΑΡΙΟΚΑΤΣΑΝΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
482.Θ28ΜΠΟΡΙΣ ΓΚΟΝΤΟΥΝΩΦΠΟΥΣΚΙΝ Α.ΑΓΝΩΣΤΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
483.Θ25ΦΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣΨΑΘΑΣ Δ.ΜΑΡΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
484.Θ26ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΡΟΛΟΣΤΑΝΙΣΛΑΒΣΚΙ Κ.ΓΚΟΝΗΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
485.ΔΦ/ΒΓ18ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ Σ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
486.ΥΓ02ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΦΙΛΙΠΠΟΤΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
487.ΚΓ/ΛΓΡ26ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Α.ΕΝΙ-ΕΣΚΤ-ΕΚΤ-ΕΘΚΤΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
488.ΞΛΓ29ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΙΔΙΛΕΣΙΝΓΚ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
489.ΞΛΓ30ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑBYAIT A.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
490.ΞΛΓ31ΤΖΕΗΝ ΕΥΡΜΠΡΟΝΤΕ Σ.ΚΑΜΠΑΝΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
491.Φ/Θ06ΠΛΑΤΩΝ ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Κ.ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
492.ΞΛΓ32Η ΠΑΝΟΥΚΛΑΚΑΜΥ Α.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
493.ΞΛΓ33ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥMcCAN R.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
494.ΞΛΓ34ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥKRUGER M.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
495.ΛΤ/ΑΡΧ04Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝ ΤΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣΜΥΡΝΙΑΔΟΥ Δ.ΚΛΕΙΣΙΟΝΗΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
496.ΚΓ/ΛΓΡ27ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΜΑΝΤΑΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
497.ΔΦ/ΒΓ19ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙΤΣΙΠΗΡΑΣ Κ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
498.Θ29Γ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
499.ΚΓ/ΛΓΡ28ΟΣΜΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1ΣΑΡΡΗΣ Ν.ΑΡΣΕΝΙΔΗΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
500.ΥΓ03ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΔΙΑΦΟΡΟΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
501.ΥΓ04ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ CLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
502.ΠΣ23Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΜΕΓΑΚΛΗΣ Μ.ΣΟΚΟΛΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
503.ΠΣ27Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΣΟΚΟΛΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
504.ΠΣ28Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Α.ΣΟΚΟΛΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
505.ΠΣ29Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΣΟΚΟΛΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
506.ΠΣ30Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ Μ.ΣΟΚΟΛΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
507.ΥΓ05ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
508.ΥΓ06ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
509.ΥΓ07ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
510.ΥΓ08ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
511.ΥΓ09ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
512.ΥΓ10ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
513.ΥΓ04ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
514.ΥΓ12ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣCLINIC M.ΑΞΙΩΤΕΛΗΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
515.ΠΟ9ΜΟΠΑΛΗΣ, ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
516.Θ30ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝΣΑΡΤΡ Ζ.Π.ΜΕΝΤΩΡΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
517.Π12ΣΥΝΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΛΥΔΑΚΗΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΜΕΛΙΣΣΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
518.Θ31ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝΡΙΤΣΟΣ Γ.ΘΕΑΤΡΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
519.Θ32ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΣΤΑΥΡΙΛΟΥ Μ.ΑΘΗΝΑ 1998ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
520.ΚΓ/ΛΓΡ34Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣBRADY J.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
521.ΔΦ/ΒΓ20ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑMIONI E.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
522.ΚΓ/ΛΓΡ35ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΑΓΝΩΣΤΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
523.ΚΓ/ΛΓΡ36ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑΚΕΝΕΝΤΙ Π.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
524.ΞΛΓ35ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΑΙΣΤΕΡGOETHEΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
525.ΞΛΓ36ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙΟΝWILSON S.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
526.ΞΛΓ37ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΑΙΣΤΕΡGOETHEΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
527.ΛΤ/ΑΡΧ05ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΓΟΙΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
528.ΛΤ/ΑΡΧ06ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΓΟΙΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
529.ΛΤ/ΑΡΧ07ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΓΟΙΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
530.Φ/Θ07ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)ΖΗΤΡΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
531.ΞΛΓ38ΣΟΛΟΜΩΝ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝRAPPE C.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
532.ΞΛΓ39Ο ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΙΤΙΕΣΓΚΡΕΙΑΜ Κ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
533.ΤΧ/ΘΕ08Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗBERNON, BODELLEΟΔΥΣΣΕΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
534.ΛΤ/ΑΡΧ08ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝΠΑΤΑΚΗΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
535.ΚΓ/ΛΓΡ33Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
536.ΛΤ/ΑΡΧ09ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
537.ΛΤ/ΑΡΧ10ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
538.ΛΓ44ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΤΟ ΒΗΜΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
539.ΛΓ45ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΡΑΓΚΑΒΗΣΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
540.ΞΛΓ42ΙΕΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣCAMPION A., J.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
541.ΞΛΓ40Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣΠΙΛΤΣΕΡ Ρ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
542.ΞΛΓ41Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣΠΙΛΤΣΕΡ Ρ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
543.ΞΛΓ43Ο ΓΗΤΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝΕΒΑΝΣ Ν.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
544.ΞΛΓ44Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΡΟΙ Α.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
545.ΞΛΓ45ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗΝΙΟΥΜΠΟΡΝ Μ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
546.ΞΛΓ46ΡΟΣΑΛΝΤΕΧΕΣΣΕ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
547.ΞΛΓ47ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΧΕΣΣΕ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
548.ΞΛΓ48Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΜΠΡΙΚΕΣΣΤΑΙΝΜΠΕΚ Τ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
549.ΞΛΓ49ΓΕΡΤΡΟΥΔΗΧΕΣΣΕ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
550.ΞΛΓ50ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΛΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝBILLETDOUX R.ΝΕΦΕΛΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
551.ΞΛΓ51Η ΜΙΣ ΜΠΡΟΝΤΙ ΣΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣΣΠΑΡΚ Μ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
552.ΞΛΓ51Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝΤΟΜΣΟΝ Κ.ΕΜΠΕΙΡΙΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
553.ΞΛΓ52ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΟΥ ΠΟΔΙBROWN C.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
554.ΞΛΓ53Η ΣΚΟΤΕΙΝΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣVANSITTART P.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
555.ΞΛΓ54Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝWERBER B.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
556.ΞΛΓ55Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΨΕΙMARQUEZ G.G.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
557.ΞΛΓ56ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΑΓΑΠΗFUALAAU M.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
558.ΞΛΓ57Η ΚΥΟΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΡΥΟΥ Μ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
559.ΞΛΓ58ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥMARQUEZ G.G.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
560.ΞΛΓ591941ΛΑΜΠΡΟΝ Μ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
561.ΛΤ/ΑΡΧ11ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ ΕΟΜΗΡΟΣΣΤΙΓΜΗΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
562.ΞΛΓ60ΜΠΡΑΖΙΛUPDIKE J.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
563.ΞΛΓ61ΟΜΗΡΟΣWALKOTT D.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
564.ΞΛΓ62ΛΟΛΑDELACORTAΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
565.ΞΛΓ63ΜΟΧΑ Ο ΤΡΕΛΟΣ, ΜΟΧΑ Ο ΣΟΦΟΣΖΕΛΟΥΝ Τ.ΕΞΑΝΤΑΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
566.ΞΛΓ64ΑΝΤΖΕΛΟΒΙΣΚΟΝΤΙ Λ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
567.ΞΛΓ65ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣCHORPA G.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
568.ΞΛΓ66ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΥΠΕΣΚΙΜ Ε.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
569.ΞΛΓ67ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑDAVIS C.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
570.ΞΛΓ68Η ΑΓΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝΡΑΙΣ Τ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
571.ΞΛΓ69ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΣΤΑΙΝΜΠΕΚ Τ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
572.ΞΛΓ70ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣGUIBERT H.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
573.ΞΛΓ71Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΥΑΝCOUPLAND D.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
574.ΞΛΓ72ΡΕΙΝΑ ΖΙΛΜΠΕΡΤΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΓΚΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΝΑΧΜΙΑ Ν.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
575.ΛΓ46ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΡΑΓΚΑΒΗΣΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
576.ΛΓ47ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
577.ΛΓ48ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
578.ΚΓ/ΛΓΡ32Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣQUNNEL C.ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
579.ΚΓ/ΛΓΡ31ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝGARDNER J.ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
580.ΛΓ50ΘΑΝΟΣ ΒΛΕΚΑΣΚΑΛΛΙΓΑΣ Π.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
581.ΥΓ05Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑPERIN, DECOURTΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
582.ΒΘ/ΠΔ36ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΜΠΑΤΖΙΝΑΣ, ΛΟΥΛΟΣΖΗΤΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
583.ΚΓ/ΛΓΡ30ΕΓΚΟΜΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΑΖΑΡΙΝΟΣ Ι.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
584.ΔΦ/ΒΓ21ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥΜΟΥΡΑΤΗ Α.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
585.ΞΓΛ05MODERN GREEK SHORT STORIESΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
586.ΚΓ/ΛΓΡ29ΓΑΜΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑREINSBERG C.ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
587.ΠΣ31ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣΠΕΡΑΝΘΗΣ Μ.ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΝΘΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
588.ΒΘ/ΠΔ37ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
589.ΒΘ/ΠΔ38Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠΑΤΑΚΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
590.Θ27Γ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
591.ΞΛΓ73ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣΜΠΑΚ Π.ΔΑΡΕΜΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
592.ΛΓ51Η ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ ΙΖΑΜΠΩΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
593.Π10ΤΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑHITCHENS C.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
594.ΒΘ/ΠΔ39Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΖΑΝΝΗ Β.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
595.ΞΛΓ74ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣΧΑΡΙΣΟΝ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
596.Δ18ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΔΕΔΕ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
597.ΛΤ/ΑΡΧ12ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΒΟΛΟΝΑΚΗΣΒΟΛΟΝΑΚΗΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
598.ΛΓ53ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Ρ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
599.ΚΓ/ΛΓΡ42ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝBURN L.ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
600.ΛΓ54ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
601.ΞΛΓ75GENERATION XCOUPLAND D.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
602.ΒΘ/ΠΔ40ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΙΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Ε.ΑΓΝΩΣΤΟΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
603.ΞΛΓ76ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣΑΙΤΜΑΤΟΦ Τ.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
604.ΞΛΓ77ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟALI M.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
605.ΛΓ55ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΤΕΞΕΙΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
606.ΞΛΓ78ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΓΑΜΟΥΧΕΙΛΙ Ε.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
607.ΛΓ56ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Μ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
608.ΛΓ57ΑΜΙΛΗΤΗ ΑΓΑΠΗΠΕΤΡΟΒΙΤΣ Λ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
609.ΛΓ58ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑΨΑΡΑΥΤΗ Λ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
610.ΛΓ59ΜΙΚΡΕΣ ΑΤΙΜΙΕΣΚΑΡΝΕΖΗΣ Π.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
611.ΞΛΓ79ΒΙΕΤΝΑΜΦΑΛΛΑΤΣΙ Ο.ΒΙΠΕΡΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
612.ΞΛΓ80ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΕΝΤΦΟΡΣΤΕΡΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
613.ΞΛΓ81ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΤΙΑΜΟΡΙΣΟΝ Τ.ΝΕΦΕΛΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
614.ΛΓ60ΒΟΥΡΚΩΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
615.ΞΛΓ82ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΓΚΟΡΚΙ Μ.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
616.ΞΛΓ83ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΚΟΡΕΛΙΜΠΕΡΝΙΕΡ Λ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
617.ΞΛΓ84Η ΚΑΛΕΣΜΕΝΗΜΠΟΒΟΥΑΡ Σ.ΓΛΑΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
618.ΒΘ/ΠΔ41ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ- ΔΟΚΙΜΙΟΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.GUTENBERGΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
619.ΞΛΓ85Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣGRECE M.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
620.ΞΛΓ86ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣΝΤΟΡΕΝ Φ.ΔΩΡΙΚΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
621.ΛΓ61Η ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
622.ΞΛΓ87ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥΦΛΩΜΠΕΡ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
623.ΛΓ62ΠΕΝΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙΠΕΤΣΙΝΗΣ Λ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
624.ΞΛΓ88ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝΑΛΙΕΝΤΕ Ι.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
625.ΞΛΓ89ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΙΝΑ ΜΑΤΙΑΡΟΘΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ Μ.ΚΕΔΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
626.ΚΓ/ΛΓΡ43ΑΠΑΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΚΑΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΔΙΦΡΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
627.ΛΓ63ΟΙ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙΚΟΤΑΝΙΔΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
628.ΞΛΓ90ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣΧΑΞΛΕΥ Α.ΤΟ ΒΗΜΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
629.ΛΓ64ΕΚΑΤΟ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
630.ΞΛΓ91ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝGRECE M.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
631.ΞΛΓ92Η ΓΗ ΤΗΣ ΝΤΕΛΙΑ ΣΑΔΕΡΛΑΝΤNEIL B.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
632.ΞΛΓ93Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΒΕΡΝΤΕΡΑΜΕGRASSO S.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
633.ΞΛΓ94ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΔΡΑ ΚΑΘΙΣΑ ΚΙ ΕΚΛΑΨΑCOELLO P.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
634.ΞΛΓ95Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΚΑΛΒΙΝΤΖΑΦΙ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
635.ΛΤ/ΑΡΧ12ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Π.ΑΓΝΩΣΤΗΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
636.ΞΛΓ96ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΩΝ ΓΚΑΡΣΙΑALVAREZ J.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
637.ΛΓ125ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΚΡΑΣΙΛΙΒΑΝΟΥ Μ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
638.ΞΛΓ97ΑΜΙΣΤΑΝΤPATE A.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
639.Π11ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΠΕΛΑΓΝΩΣΤΟΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
640.ΞΛΓ98ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑΚΑΣΤΙΓΙΟ Μ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
641.ΚΓ/ΛΓΡ44ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣΑΓΝΩΣΤΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
642.ΔΦ/ΒΓ22ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Ζ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣΔΙΑΦΟΡΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
643.Π13ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
644.Π14ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΣΥΛΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
645.ΒΘ/ΠΔ42ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠΑΠΑΔΑΚΗΣΣΙΔΕΡΗΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
646.Π15ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
647.Π16ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
648.Π17ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΩΣ 16αι.ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
649.Π18ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
650.Π19ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
651.Π20ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
652.Π21ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
653.Π22ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
654.Π24ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
655.Π25ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
656.Π26ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
657.Π27ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
658.Π28ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
659.Π29ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
660.Π30ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
661.Π31ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
662.Π32ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
663.Π33ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
664.Π34ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
665.Π35ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙΞΥΔΙΑΣ, ΣΠΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
666.Π36ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣMUNRO E.ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
667.Π37ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1930-40ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Δ.ΑΣΤΗΡΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
668.Π36ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Μ.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
669.Π23ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑΤΙΒΕΡΙΟΣ Β.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
670.Π38ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
671.Π39ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
672.Π40ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
673.Π41ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Μ.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
674.Π42ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ν.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
675.Π43ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΥΠΤΑΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Ν.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
676.Ι127ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
677.Ι128ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940-45ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑΥΛΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
678.ΞΛΓ99ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΜΟΡΙΣ Ρ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
679.ΞΛΓ100Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣSCALFARI E.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
680.ΞΛΓ101Η ΕΙΔΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣMARQUEZ G.G.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
681.ΠΣ24ΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
682.ΥΓ06Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΕΞΑΝΤΑΣΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
683.ΥΓ07ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
684.ΞΛΓ102ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗΧΙΟΥΣΤΟΝ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
685.ΛΓ65ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΓΩΝΙΑΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Β.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
686.ΛΓ66ΜΥΡΤΟΣΜΑΤΕΣΙΣ Π.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
687.ΨΓ/24ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣROGERS C.ΔΙΟΔΟΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
688.ΨΓ/25ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥΡΕΜΠΛΑΙΝ Χ.ΑΓΝΩΣΤΗΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
689.ΥΓ08ΑΛΚΟΟΛ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Κ.ΑΓΚΥΡΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
690.ΛΓ67Η ΛΥΓΕΡΗΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
691.ΛΓ68Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Γ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
692.ΞΛΓ103Ο ΠΥΡΓΟΣΚΑΦΚΑ Φ.ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΑΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
693.ΞΛΓ104ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΠΕΔΙΟΓΚΡΑΣ Γ.ΟΔΥΣΣΕΑΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
694.ΞΛΓ105Η ΑΜΑΞΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΒΕΓΕΡΓΚΑΝΣ Φ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
695.ΥΓ09ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗΜΠΛΟΥΜΦΙΛΝΤΓΛΑΡΟΣΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
696.ΛΓ69Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΛΕΞΑΚΗΣ Β.ΕΞΑΝΤΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
697.ΞΛΓ106ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΕΛAYACHE A.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
698.ΞΛΓ107ΠΡΩΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗΤΖΙΑΜΠΡΙΚ Α.ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
699.Θ24Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡΣΑΙΞΠΗΡΔΑΡΕΜΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
700.ΞΛΓ108ΜΙΚΡΗ ΝΤΟΡΡΙΤΝΤΙΚΕΝΣ Κ.ΜΙΝΩΑΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
701.ΞΛΓ109ΝΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΚΛΑΡΚ Α.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
702.ΞΛΓ110Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣKIPLING R.ΑΓΝΩΣΤΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
703.ΞΛΓ111ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝSTEVENSON R.ΑΓΝΩΣΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
704.ΛΓ70Η ΑΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΖΕΗ Α.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
705.ΞΛΓ112Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΤΖΕΛΟΥΝ Τ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
706.ΛΓ71ΒΑΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑΜΟΥΡΣΕΛΑΣ Κ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
707.Δ19ΑΦΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣΒΕΝΕΤΗΣ Π.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
708.Δ32ΑΦΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣΒΕΝΕΤΗΣ Π.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
709.ΛΓ72ΓΙΑΤΙ;ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Τ.ΕΞΑΝΤΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
710.ΛΓ73ΕΛΕΝΗ Ή Ο ΚΑΝΕΝΑΣΓΑΛΑΝΑΚΗ Ρ.ΑΓΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
711.ΞΛΓ113Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑWEISBERGER L.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
712.ΠΣ25ΔΟΚΙΜΕΣΣΕΦΕΡΗΣ Γ.ΙΚΑΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
713.ΠΣ26ΔΟΚΙΜΕΣΣΕΦΕΡΗΣ Γ.ΙΚΑΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
714.ΠΣ32ΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.ΙΚΑΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
715.ΠΣ33ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΔΙΧΤΑΤΟΡΕΣΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.ΙΚΑΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
716.ΠΣ34ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ, ΚΡΙΤΙΚΑ, ΣΟΛΩΜΙΚΑΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.ΙΚΑΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
717.ΛΓ74ΟΙ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
718.ΛΓ75ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
719.ΛΓ76ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
720.ΛΓ77Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΕΛΕΝΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
721.ΛΓ78ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
722.ΛΓ79ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
723.ΛΓ80ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
724.ΛΓ81ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
725.ΛΓ82ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
726.ΛΓ83ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
727.ΛΓ84ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΔΕΔΕΜΑΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
728.ΛΓ85Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
729.ΛΓ86ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΥΡΔΑΛΛΙΑ ΚΙ ΕΝΑ ΑΗΔΟΝΙΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
730.ΛΓ87ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
731.ΛΓ88ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
732.ΛΓ89ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΞΕΣΠΟΥΝΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
733.ΛΓ90ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
734.ΛΓ91ΘΥΜΩΜΕΝΑ ΣΤΑΧΥΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
735.ΛΓ92ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
736.ΛΓ93ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
737.ΛΓ94ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΩΝ ΔΕΙΛΩΝΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
738.ΛΓ95Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΓΥΨΙΝΑ ΦΤΕΡΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
739.ΛΓ96ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
740.ΛΓ97Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
741.ΛΓ98ΚΡΑΥΓΗ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
742.ΛΓ99ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΥΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
743.ΛΓ100ΟΙ ΕΦΤΑ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
744.ΛΓ101ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΔΙΨΑΣΜΕΝΩΝΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
745.ΛΓ102ΒΟΥΡΚΩΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
746.ΛΓ103ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΙΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
747.ΛΓ104ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ ΜΕ ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΓΑΝΤΙΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
748.ΛΓ105ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
749.ΛΓ106ΟΔΟΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
750.ΛΓ107ΤΡΟΠΑΙΑ ΒΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
751.ΛΓ108Ο ΛΥΡΑΡΗΣ (ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
752.ΛΓ125Ο ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ)ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
753.ΛΓ126Ο ΚΟΝΤΑΡΟΜΑΧΟΣ (ΒΑΡΝΑΛΗΣ)ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
754.ΛΓ127ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
755.ΛΓ109ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
756.ΛΓ110ΑΠΑΝΤΑΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
757.ΛΓ111ΑΠΑΝΤΑΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
758.ΛΓ112ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
759.ΛΓ113ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
760.ΛΓ114ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
761.ΛΓ115ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
762.ΛΓ116ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
763.ΛΓ117ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
764.ΛΓ118ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
765.ΛΓ119ΑΠΑΝΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
766.ΛΓ120ΑΠΑΝΤΑΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΡΟΜΠΟΛΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
767.ΛΓ121ΠΟΤΕ ΠΙΑΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
768.ΛΓ122ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
769.ΛΓ123ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΖΩΗΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
770.ΛΓ124ΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
771.ΛΓ128ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α.ΑΛΚΥΩΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
772.ΛΓ129ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙΣΟΥΡΗΣ Γ.ΑΛΚΥΩΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
773.ΛΓ130ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΑΛΚΥΩΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
774.ΛΓ131ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΑΛΚΥΩΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
775.Π44ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Β.EUROBANKΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
776.Π45Ο ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ Γ.EUROBANKΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
777.ΛΓ132ΜΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΤΟΥ ΨΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Θ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
778.ΛΓ133ΑΝΕΜΟΙΒΕΝΕΖΗΣ Η.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
779.ΛΓ134ΑΙΜΑ ΧΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
780.ΛΓ135ΑΒΕΣΑΛΩΜΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
781.ΛΓ136ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣΔΟΥΚΑ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
782.ΛΓ137Ο ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣΘΑΝΟΣ Π.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
783.ΨΓ/26ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΗΠΙΟΥ,ΠΑΙΔΙΟΥ,ΕΦΗΒΟΥΣΤΑΥΡΟΥ Λ.ΑΘΗΝΑ 1984ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
784.ΛΓ138Ο ΙΟΥΔΑΣ ΦΙΛΟΥΣΕ ΥΠΕΡΟΧΑΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
785.ΛΓ139ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣΧΡΗΣΤΑΚΗ Θ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
786.ΛΓ140Η ΦΛΕΒΑ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
787.ΛΓ141ΜΑΡΑ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Γ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
788.ΛΓ142Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΒΑΛΑΣΤ΄ΑΛΟΓΟΖΩΓΡΑΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
789.ΛΓ143Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ Η ΑΛΗΤΙΣΣΑΖΩΓΡΑΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
790.ΛΓ144Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ.ΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
791.ΛΓ145ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟΝ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
792.ΛΓ146Η ΑΓΑΠΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑΖΩΓΡΑΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
793.ΛΓ147ΔΕΚΑΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
794.ΛΓ148Η ΠΡΟΒΑ ΝΥΦΙΚΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
795.ΛΓ149ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΝΓΚΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.ΛΙΒΑΝΗ Α.Α.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
796.ΛΓ150ΟΙ ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣΟΜΗΡΟΛΗ Ε.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
797.ΛΓ151ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΖΩΡΤΖΣΚΟΥΡΤΗ Γ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
798.ΛΓ152Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΙ Ο ΘΟΔΩΡΟΣΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
799.ΛΓ153ΑΤΜΟΣ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣΓΙΟΒΑΝΑΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
800.ΛΓ154ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙΒΟΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
801.ΛΓ155ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΔΕΝΤΡΟΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Σ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
802.ΛΓ156ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΛΑ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
803.ΛΓ157ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙΣΚΟΥΡΤΗΣ Σ.ΑΘΗΝΑ 1976ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
804.ΛΓ158ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑΠΩΝΗΣ Λ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
805.ΛΓ159ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Π.ΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
806.ΛΓ160ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
807.ΛΓ161Η ΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΑΤΡΟΥ Π.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
808.ΛΓ162ΤΟ ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣΓΚΡΙΤΣΗ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
809.ΛΓ163ΜΙΣΟΝ ΑΙΩΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣΣΟΥΡΟΥΝΗΣ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
810.ΛΓ164ΑΠΡΙΛΗΣΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
811.ΛΓ165ΔΙΧΩΣ ΘΕΟΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
812.ΛΓ166ΑΧ, ΜΩΡΕ ΙΩΑΝΝΑΜΠΑΡΔΑΝΗ Σ.ΚΩΔΙΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
813.ΛΓ167Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
814.ΛΓ237ΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΥΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΥΨΙΛΟΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
815.ΛΓ168ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
816.ΛΓ238ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣΣΟΥΡΟΥΝΗΣ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
817.ΛΓ169ΓΙΑΝΤΕΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
818.ΛΓ170ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΟΣΓΙΟΒΑΝΝΑΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
819.ΛΓ171ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΘΗΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
820.ΛΓ172ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΠΟΥ ΕΧΥΣΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Β.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
821.ΛΓ173ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ Ε.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
822.ΛΓ174ΤΟ ΑΓΟΡΙΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
823.ΛΓ175ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ 1974-1990ΚΟΤΖΙΑ Ε.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
824.ΛΓ176ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΕΡΙΑΣΑΛΕΦΕΡΟΥ Κ.ΙΔΜΩΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
825.ΛΓ177ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
826.ΛΓ178ΛΟΥΠΟΛΕΝΑΚΗ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
827.ΛΓ179Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑΔΟΥΚΑ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
828.ΛΓ180ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣΣΑΡΗ Ζ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
829.ΛΓ181Η ΜΩΒ ΟΜΠΡΕΛΑΖΕΗ Α.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
830.ΛΓ182Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣΡΙΤΣΟΥ Α.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
831.ΛΓ183Η ΚΡΥΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑΠΟΛΕΝΑΚΗ Μ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
832.ΛΓ184ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣΚΑΜΑΤΣΟΥ Ε.ΛΙΒΑΝΗ Α.Α.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
833.ΛΓ185Ο ΜΑΝΟΛΗΣ Ο ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
834.ΛΓ186ΑΛΛΟΔΑΠΗΑΚΡΙΒΟΣ Κ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
835.ΛΓ187Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
836.ΛΓ188Η ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Β.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
837.ΛΓ189ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
838.ΛΓ190Ο ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
839.ΛΓ191ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΝΕΛΑΣΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
840.ΛΓ192ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
841.ΛΓ193ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΤΕΛΟΣΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
842.ΛΓ194ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΑΓΑΠΕΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
843.ΛΓ195ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΓΗΣΦΑΚΙΝΟΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
844.ΛΓ196ΤΟ ΠΕΘΑΜΕΝΟ ΛΙΚΕΡΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
845.ΛΓ197ΚΡΕΣΕΝΤΟΒΑΖΑΚΑΣ Κ.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
846.ΛΓ198ΚΡΥΦΗ ΝΑΤΑΛΙΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
847.ΛΓ199ΤΑ ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
848.ΛΓ200ΤΟ ΣΟΦΟ ΠΑΙΔΙΧΩΜΕΝΙΔΗΣ Χ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
849.ΛΓ201ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟΤΟΜΑΖΑΝΗ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
850.ΛΓ202Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
851.ΛΓ203ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Π.ΝΙΚΟΔΗΜΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
852.ΛΓ204Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΣΤΑΡΟΒΑ Λ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
853.ΞΛΓ115ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑΜΟΡΡΙΣ Ε.ΘΕΜΕΛΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
854.ΞΛΓ116ΤΟ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΚΑΙ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΜΠΟΜΠΙ Ζ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
855.ΞΛΓ117ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑΣΤΑΙΝΜΠΕΚ Τ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
856.ΞΛΓ118ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΗ ΠΕΝΤΑΡΕΣΜΩΜ Σ.ΑΓΚΥΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
857.ΞΛΓ119ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗMILL N.BELLΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
858.ΞΛΓ120ΑΝΔΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ Ε.ΑΓΚΥΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
859.ΞΛΓ121ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΕΠΕΣΕΣΤΑΙΝΜΠΕΚ Τ.ΑΓΚΥΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
860.ΞΛΓ122ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΆΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝΜΑΚΡΟΥ Ο.ΑΓΚΥΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
861.ΞΛΓ123ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΥΝΤΟΝΖΟΛΑ Ε.ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
862.ΞΛΓ124ΝΑΝΑΖΟΛΑ Ε.ΠΑΠΥΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
863.ΞΛΓ124ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ1ΜΠΡΕΧΤ Μ.ΠΑΠΥΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
864.ΞΛΓ126DE PROFUNDISΟΥΑΙΛΝΤ Ο.ΠΑΠΥΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
865.ΞΛΓ127ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ1ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ Ε.ΠΑΠΥΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
866.ΞΛΓ128ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ2ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ Ε.ΠΑΠΥΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
867.ΞΛΓ129ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣGUNNINGHAM P.POCKETΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
868.ΞΛΓ130Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΑΤΕΛΕΙ ΞΑΝΑΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ Ε.ΒΙΠΕΡΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
869.ΞΛΓ131ΤΕΡΜΑ! ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙΜΑΡΓΚΕΝΣΤΕΡΝ Σ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
870.ΞΛΓ132ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝΜΙΛΛΙΕΞ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
871.ΞΛΓ133ΚΟΡΕΣ ΚΑΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΦΕΝΤΡΙΓΚΟΤΙ Ι.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
872.ΞΛΓ134ΟΠΟΥ ΣΕ ΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑΤΑΜΑΡΟ Σ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
873.ΞΛΓ135Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΚΟΥΑΛ ΝΤΟΥΑΡΤΕΘΕΛΑ Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
874.ΞΛΓ136ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΝΦΟΡΣΤΕΡ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
875.ΞΛΓ137Η ΧΑΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ Σ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
876.ΞΛΓ138Ο ΑΝΙΨΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΜΩΝΤΙΝΤΕΡΟ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
877.ΞΛΓ139ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΣΧΑΣΕΚ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
878.ΞΛΓ140ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣΧΟΡΝΜΠΥ Ν.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
879.ΞΛΓ141ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΙΑΝΩΝΠΕΙΣΟΤΟ Ζ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
880.ΞΛΓ142ΕΜΕΛΙΝΚΟΝΡΑΝΤ Π.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
881.ΞΛΓ143ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΚΑΡΝΤΙΝΑΛ Μ.ΚΕΔΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
882.ΞΛΓ144Ο ΤΕΝΟΡΟΣΛΑΓΚΕ Ε.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
883.ΞΛΓ145Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΓΟΥΕΛΣ Χ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
884.ΞΛΓ146ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΕΡΩΤΕΣΚΑΛΒΙΝΟ Ι.ΑΣΤΑΡΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
885.ΞΛΓ147ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑΜΙΛΛΙΕΞ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
886.ΞΛΓ148ΠΡΟΔΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΜΠΟΒΟΥΑΡ Σ.ΓΛΑΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
887.ΞΛΓ149FRANKENSTEINSHELLEY M.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
888.ΞΛΓ150Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥΜΕΡΙΤΤ Α.ΣΥΜΠΑΝΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
889.ΞΛΓ151ΜΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΒΙΕΙΓ Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
890.ΞΛΓ152ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣΝΤΙΚΕΝΣ Κ.ΑΣΤΗΡΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
891.ΞΛΓ153ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΟΣΝΤΕ ΦΟΕ Δ.ΑΣΤΕΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
892.ΞΛΓ154ΤΑ ΑΓΟΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑΚΡΟΝΙΝ Α.ΑΣΤΕΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
893.ΞΛΓ155ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΟΥΝΤΕ ΒΑΣΚΟΝΣΕΛΟΣ Χ.ΚΕΔΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
894.ΞΛΓ156ΝΤΟΡΟΘΙ ΠΑΡΚΕΡΠΕΡΝ ΝΤ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
895.ΞΛΓ157ΤΕΛΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΝΤΟΟΥΛΙΝΓΚΓΛΑΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
896.ΞΛΓ158ΖΥΛ ΚΑΙ ΖΙΜΡΟΣΕ Α.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
897.ΞΛΓ159ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣΜΟΧΣΕΝ Ζ.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
898.ΞΛΓ169ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΓΚΕΙΣΑΣGOLDENΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
899.ΞΛΓ170Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗGARDEL L.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
900.ΞΛΓ171ΠΑΝΔΩΡΑRICE A.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
901.ΞΛΓ172Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗPESKINE B.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
902.ΞΛΓ173ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ...ΡΑΦΙΦΗΛΝΤΙΝΓΚΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
903.ΞΛΓ174ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΚ ΦΙΝΝΤΟΥΑΙΝ Μ.ΑΤΛΑΝΤΙΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
904.ΞΛΓ175ΟΙ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΑMCCOURT F.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
905.ΞΛΓ176ΔΥΟ Ή ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΑΛΛΙΣΟΝ Ν.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
906.ΞΛΓ177Η ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥΜΠΟΥΛΓΚΑΚΟΦ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
907.ΞΛΓ178ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΤΗΡΙΦΑΙΣ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
908.ΞΛΓ179Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΣΚΑΛΑΣΟ Ρ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
909.ΞΛΓ180Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣΧΑΡΙΣΟΝ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
910.ΛΓ205ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
911.ΛΓ206ΕΝΑΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑΠΑΤΣΟΣ Φ.ΑΓΝΩΣΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
912.ΛΓ207ΤΟ ΤΙΜΗΜΑΜΑΝΙΑΤΗ Ν.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
913.ΛΓ208ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΦΑΚΙΝΟΣ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
914.ΛΓ209ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΕΦΤΗΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.ΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
915.ΛΓ210Η ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΠΟΘΟΥ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
916.ΛΓ211Η ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΕΑΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
917.ΛΓ212Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΜΥΡΑΣΒΑΛΑΣΗ Ζ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
918.ΛΓ213ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΚΛΙΑΦΑ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
919.ΛΓ214ΟΙ ΚΑΡΓΙΕΣΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
920.ΛΓ215Η ΑΓΑΠΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ.ΣΙΓΜΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
921.ΛΓ216Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΝΑΜΥΡΙΒΙΛΗΣ Σ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
922.ΛΓ217ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΖΩΗΚΑΠΑΝΤΑΗ Ι.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
923.ΛΓ218ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΡΑΜΠΑΡΤΖΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
924.ΛΓ219ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
925.ΛΓ220ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΟΙΝΑΚΟΥ Λ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
926.ΛΓ221Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝΝΑΚΟΥ Λ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
927.ΛΓ222ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
928.ΛΓ223ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
929.ΛΓ224ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
930.ΛΓ225ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΣΑΛΤΟΥ Ε.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
931.ΛΤ/ΑΡΧ13ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
932.ΞΛΓ184ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝΤΥΕΡ Γ.ΓΛΑΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
933.ΚΓ/ΛΓΡ45ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΛΑΠΙΕΡ Ν.ΨΥΧΟΓΙΟΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
934.ΒΘ/ΠΔ43ΠΥΞΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΑΤΤΑΣ Γ.ΕΛΛΑΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
935.Π46ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΠΟΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
936.Ι118ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ 1948ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΑΛΦΕΙΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
937.Δ20ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΛΑΚΕΙΑΣΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.REALΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
938.Φ/Θ08ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣΚΑΛΦΗΣ Τ.ΑΓΝΩΣΤΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
939.Ι119ΠΙΝΔΟΣ Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Χ.ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
940.Θ25Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΜΑΤΕΣΗΣ Α.ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
941.ΨΓ/27Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Η.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
942.Φ/Θ09ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Ε-ΚΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΗΤΡΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
943.Φ/Θ10ΠΟΛΙΤΙΚΑ 1,2ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΗΤΡΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
944.Φ/Θ20ΠΟΛΙΤΙΚΑ 5,6ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΗΤΡΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
945.ΒΘ/ΠΔ44ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣΣΤΑΘΗΣ Φ.ΣΑΜΙΝΘΟΣΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
946.Φ/Θ12...ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Χ.ΕΠΕΝΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
947.Φ/Θ11...ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Χ.ΕΠΕΝΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
948.Δ21ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
949.ΥΓ13Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
950.Δ22ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Π.ΝΙΚΟΔΗΜΟΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
951.ΠΣ29ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣΕΛΥΤΗΣ Ο.ΙΚΑΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
952.Ι129Η ΦΩΚΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
953.ΤΧ/ΘΕ09ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
954.Δ23Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Μ.ΝΕΦΕΛΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
955.Θ25ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΠΟΥΧΝΕΡ Β.ΠΑΙΡΙΔΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
956.Θ28Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΓΚΟΓΚΟΛΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
957.Θ29ΓΥΜΝΗ ΖΩΗΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ Λ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
958.Θ33Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Δ.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
959.Θ34ΕΙΧΕ ΔΥΟ ΠΙΣΤΟΛΙΑΝΤΑΡΙΟ ΦΟΚΑΤΣΑΝΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
960.Θ35Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗDOVER K.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
961.ΞΛΓ186ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΙΚΟΥΣ ΝΥΧΤΩΝΕΙ ΝΩΡΙΣΠΟΥΙΓΚ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
962.ΔΦ/ΒΓ24Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥWRIHT L.ΗΡΙΔΑΝΟΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
963.ΔΦ/ΒΓ25ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΛΟΥΔΑ- ΧΡΗΣΤΙΔΗΣΑΛΤΟΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
964.ΔΦ/ΒΓ26ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝBRAN A.ΒΑΣΔΕΚΗΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
965.ΨΓ/31ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣKNER A.GOLDMUNDS INSTITUTΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
966.ΛΓ226Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑΡΟΙΔΗΣ Ε.ΒΙΠΕΡΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
967.ΛΓ227ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
968.Δ24ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΚΑΡΓΑΚΟΣ Σ.GUTENBERGΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
969.Δ25ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΚΑΡΓΑΚΟΣ Σ.GUTENBERGΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
970.Δ26ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΚΑΡΓΑΚΟΣ Σ.GUTENBERGΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
971.Δ27ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΚΑΡΓΑΚΟΣ Σ.GUTENBERGΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
972.Δ33ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΚΑΡΓΑΚΟΣ Σ.GUTENBERGΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
973.Δ28ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΚΑΡΓΑΚΟΣ Σ.GUTENBERGΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
974.Δ29ΣΑΜΜΕΡΧΙΛ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
975.ΔΦ/ΒΓ27ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Α.ΤΕΛΕΘΡΙΟΝΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
976.ΠΣ35ΚΡΑΥΓΗΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣΣΙΜΠΙΛΙΑΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
977.ΠΣ36ΚΡΑΥΓΗΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣΣΙΜΠΙΛΙΑΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
978.ΞΛΓ187Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣPARLIATΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
979.ΞΛΓ188Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΖΑΜΠΑΝΤΌΡΤΑ Μ.ΓΝΩΣΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
980.ΞΛΓ189ΙΜΟΓΕΝΗ ΕΙΣΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗΕΣΜΠΡΑΓΙΑ Σ.ΛΥΧΝΑΡΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
981.ΞΛΓ189ΙΜΟΓΕΝΗ ΕΙΣΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗΕΣΜΠΡΑΓΙΑ Σ.ΛΥΧΝΑΡΙΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
982.ΔΦ/ΒΓ28ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Ι.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
983.ΔΦ/ΒΓ29ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Ι.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
984.ΠΣ37ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗΣΠΥΡΩΝΗΣ Σ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
985.ΠΣ38ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗΣΠΥΡΩΝΗΣ Σ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
986.ΨΓ/28ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΝΤΥΕΡ Γ.ΓΛΑΡΟΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
987.Ι121Ο ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΡΟΥ Ζ.ΒΙΠΕΡΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
988.ΔΦ/ΒΓ30ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΦΗΚΑΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
989.ΔΦ/ΒΓ30ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΦΗΚΑΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
990.ΔΦ/ΒΓ31ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Μ.ΙΩΑΝΝΟΥΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
991.Π47ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
992.Ι122ΠΕΝΑΚΙΑ ΕΦΟΠΛΟΥΚΑΣΤΡΙΤΗ Ν.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
993.Ι130ΠΕΝΑΚΙΑ ΕΦΟΠΛΟΥΚΑΣΤΡΙΤΗ Ν.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
994.Π32ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
995.Π48ΣΜΥΡΝΗΑΓΝΩΣΤΟΣΕΦΕΣΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
996.ΛΤ/ΑΡΧ14ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥSCHADEWALDTΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
997.ΛΤ/ΑΡΧ14ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑVERNANT J.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
998.ΔΦ/ΒΓ32ΣΕΓΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑΓΝΩΣΤΟΣΑΓΝΩΣΤΗΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
999.ΔΦ/ΒΓ332100 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟKOLTANOVSKY A.ΣΑΛΤΟΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1000.ΥΓ14Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝΤΟΛΑΤΖΑΣ Θ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1001.ΥΓ15Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝΤΟΛΑΤΖΑΣ Θ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1002.ΥΓ16Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝΤΟΛΑΤΖΑΣ Θ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1003.ΥΓ17Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΝΤΟΛΑΤΖΑΣ Θ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1004.ΥΓ18Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝΤΟΛΑΤΖΑΣ Θ.ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1005.ΠΣ39ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ Ι.ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1006.Ι123ΔΙΑΘΕΣΑΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ε.ΤΟ ΒΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1007.Δ34ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΑΧΙΝΗΣ Α.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1008.ΚΓ/ΛΓΡ46Η ΟΡΦΑΝΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΞΟΥΘΠΙΤΖΙΠΙΟΣ Ι.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1009.ΠΣ40Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΠΑΛΑΜΑΣ Κ.ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1010.Δ30ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗΕΛΙΟΤ Τ.ΗΡΙΔΑΝΟΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1011.ΚΓ/ΛΓΡ47ΛΕΞΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΑΓΝΩΣΤΟΣGUTENBERGΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1012.ΚΓ/ΛΓΡ47ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣΔΗΜΟΥ Ν.ΠΑΤΑΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1013.ΛΓ227ΑΣΤΑΡΤΗΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ Λ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1014.ΛΓ228ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1015.Δ31ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑΠΟΛΙΤΗΣ Λ.ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1016.ΛΓ229Ο ΜΠΑΤΣΟΣ...ΣΚΟΥΡΤΗ Γ.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1017.ΥΓ15ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣNOVARTISΥΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1018.Θ36ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΛΚΟΥΣΗΧΑΛΚΟΥΤΗ Ε.ΚΑΚΤΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1019.ΞΛΓ190ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣWILSON S.ΩΡΟΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1020.ΔΦ/ΒΓ34Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΦΛΕΜΙΓΚΜΩΡΟΥΑ Α.ΔΙΦΡΟΣΔΙΑΦΟΡΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1021.ΛΓ239ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΑΜΟΥΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Τ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1022.ΞΛΓ191Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΓΚΙΜΠΡΑΝ Χ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1023.Φ/Θ13Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΓΚΙΜΠΡΑΝ Χ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1024.ΨΓ/32ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑΝΤΥΕΡ Γ.ΓΛΑΡΟΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1025.ΛΓ240Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΚΛΙΑΦΑ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1026.ΛΓ230ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣΤΣΙΦΟΡΟΣ Ν.ΤΑ ΝΕΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1027.ΞΛΓ192ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΕΝΜΠΟΡΝΠΑΟΥΖΕΒΑΝΚΚΕΔΡΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1028.ΛΓ228ΛΟΥΚΗΣ ΛΑΡΑΣΒΙΚΕΛΑΣΓΑΛΑΞΙΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1029.ΤΧ/ΘΕ10Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣGOUDERGΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1030.ΨΓ/29Ν΄ΑΓΑΠΑΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ Λ.ΓΛΑΡΟΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1031.ΒΘ/ΠΔ45ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΑΓΝΩΣΤΗΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1032.ΨΓ/30Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1033.Φ/Θ13ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΓΚΙΜΠΡΑΝ Χ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1034.Φ/Θ16Ο ΤΡΕΛΟΣΓΚΙΜΠΡΑΝ Χ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1035.Φ/Θ17ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣΓΚΙΜΠΡΑΝ Χ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1036.ΚΓ/ΛΓΡ48ΝΑ ΜΗ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝΒΙΠΕΡΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1037.ΞΛΓ193ΤΟ ΑΣΕΜΝΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣΔΟΝΟΣΟ Χ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1038.ΨΓ/32ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥΦΡΟΥΝΤ Σ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1039.ΨΓ/31ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙΧΙΝΣΤ Κ.ΚΩΤΣΙΑΝΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1040.ΛΓ229ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΡΕ ΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΝΕΜΙΣΣΙΟΣ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1041.ΞΛΓ194Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΝΤΟΡΦΜΑΝ Α.ΩΚΕΑΝΙΔΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1042.ΞΛΓ195ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΘΕΙΟCHAVARRIA D.ΟΠΕΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1043.ΞΛΓ197ΚΑΡΑΜΕΛΟCISNEROS S.ΕΝΑΛΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1044.ΞΛΓ198Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝΧΕΡΝ Λ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1045.ΞΛΓ199ΝΕΦΕΡΤΙΤΗCHEDID A.ΕΝΑΛΙΟΣΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1046.ΞΛΓ200ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥPOSTORINO R.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1047.ΞΛΓ201ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙADAIR G.ΛΙΒΑΝΗ Α.Α.ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1048.ΞΛΓ202ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΕΒΕΝΓΟΥΟΡΘGREEN A.GUTENBERGΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1049.ΛΓ231ΑΠ΄ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΑΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1050.ΛΓ232ΖΩΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν.ΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1051.ΛΓ233ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΟΡΤΩ Α.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1052.ΛΓ234ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ ΑΛΛΟΥΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗ Μ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1053.ΛΓ235ΖΩΗ ΣΑΝ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑΣΑΒΒΑΚΗ Χ.ΛΙΒΑΝΗ Α.Α.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1054.ΛΓ236ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1055.ΞΛΓ203Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕΑΝ ΠΑΡΚΚΑΡΤΕΡ Σ.ΑΓΚΥΡΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1056.ΞΛΓ204ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΔΟΡΕΡΜΑΡΤΙΝΕΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1057.ΚΓ/ΛΓΡ50ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1821-1940ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ν.ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1058.ΚΓ/ΛΓΡ51ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1059.ΛΓ237ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΡΩΤΩΝΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.ΛΙΒΑΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1060.ΛΓ238ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑΤΣΙΦΟΡΟΣ Ν.ΤΑ ΝΕΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1061.ΛΓ239ΑΠΩΝΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.ΘΕΜΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1062.ΛΓ240ΑΝΑΔΡΟΜΕΣΓΚΡΙΤΣΗ Τ.ΘΕΜΕΛΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1063.ΛΓ241ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΑΠΑΔΑΚΗ Π.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1064.ΞΛ204Ο ΣΕΡΙΟΖΑΠΑΝΟΒΑ Β.ΘΕΜΕΛΙΟΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1065.ΞΛ205Η ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΠΑΡΤΙΔΑGIBBSPLAZAΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1066.ΞΛ206Ο ΔΙΠΛΟΣ ΑΕΤΟΣTWININGBELLΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1067.Φ/Θ18Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι.ΜΠΑΠΑΔΗΜΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1068.ΔΑπό τα Δημοτικά μας ΤραγούδιαΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ.ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1069.ΨΓΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Μέτρο τελειότηταςΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ.ΟΩΝΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1070.ΛΤ/ΑΡΧΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ- ΚΑΜΙΛΛΟΣΤΟ ΒΗΜΑΖΗΤΡΟΣΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1071.ΛΓΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥΠΑΠΑΤΟΛΗΣ Α.ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1072.ΨΓΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1073.ΛΤ/ΑΡΧXENOPHONTIS ΑΓΝΩΣΤΟΣOXONIIΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1074.ΛΤ/ΑΡΧTHUCYDIDISΑΓΝΩΣΤΟΣOXONIIΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1075.ΛΤ/ΑΡΧXENOPHONTIS ΑΓΝΩΣΤΟΣOXONIIΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1076.ΛΤ/ΑΡΧXENOPHONTIS ΑΓΝΩΣΤΟΣOXONIIΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1077.ΛΤ/ΑΡΧTHUCYDIDIS HISTORIAHUDE C.LIPSIAEΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1078.ΤΧ/ΘΕΓΕΝΕΣΙΣGRIBBIN J.ΩΡΟΡΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1079.ΚΓ/ΛΓΡΗ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΒΕΜΠΕΡ Μ.ΤΟ ΒΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1080.Φ/ΘΠΛΑΤΩΝ ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Κ.ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1081.ΔΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗDODDSΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1082.ΛΤ/ΑΡΧΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΧΡΙΣΤΙΔΗΣ Α.ΤΟ ΒΗΜΑΛΑΤΙΝΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1083.ΛΓΟ ΘΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΝΤΜΠΑΧΔΟΞΙΑΔΗΣ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1084.ΠΣΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΑΓΝΩΣΤΟΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1085.ΙΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙΜΑΡΩΝΙΤΗΣ Δ.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1086.ΠΡΒ/ΦΣΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣBBCPOLARISΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΦΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1087.ΠΡΒ/ΦΣΒΙΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΦΗΚΑΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΦΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1088.ΠΡΒ/ΦΣΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΦΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1089.ΠΡΒ/ΦΣΓΗLUER J.ΔΟΜΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΦΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1090.ΚΓ/ΛΓΡΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΦΡΟΜ Ε.ΑΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1091.ΨΓΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕBUSCAGLIA L.ΛΙΒΑΝΗΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1092.ΙΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣMOSSE C.ΠΑΠΑΔΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1093.ΞΛΓΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑCRONIN J.ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1094.ΛΓΖΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Β.ΛΙΒΑΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1095.ΞΛΓΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΟΥΝΟCOELHO P.ΤΟ ΒΗΜΑΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1096.ΞΛΓΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΔΡΑ ΚΑΘΙΣΑ ΚΙ ΕΚΛΑΨΑCOELHO P.ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1097.ΛΓΕΝΤΟΛΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1098.ΞΛΓΧΑΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟBROWN D.ΛΙΒΑΝΗΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1099.ΠΠΕΝΑΚΙΑ ΕΦ' ΟΠΛΟΥΚΑΣΤΡΙΤΗ Ν.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1100.Θ1894-2014 Η ΕΦΗΜΕΡΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Κ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1101.ΙΝΑΥΣ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1102.ΤΧ/ΘΕΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 19ος- 20ος αι.ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1103.ΙΩ ΑΓΙΕ ΑΙΘΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1104.ΚΓ/ΛΓΡΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1105.ΠΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1106.ΚΓ/ΛΓΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟJAVEAU C.ΤΥΠΩΘΗΤΩΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1107.Π30.000 ΧΡΌΝΙΑ ΤΈΧΝΗΣΠΟΛΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1108.ΠΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣΑΚΑΜΑΤΗ Μ.EUROBANKΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1109.π35ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΘΗΜΕΡΤΙΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ