α/αΤίτλοςΣυγγραφέαςΕκδόσειςΚατηγορίαΔιαθεσιμότητα
1.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 1ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 2ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
3.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 3ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
4.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 4ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
5.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 5ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
6.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 6ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
7.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 7ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
8.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 8ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
9.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 9ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
10.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 10ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
11.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 11ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
12.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 12ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
13.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 13ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
14.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 14ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
15.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 15ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
16.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 16ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
17.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 17ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 18ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 19ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
20.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 20ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
21.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 21ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
22.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 22ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
23.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 23ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
24.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 24ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
25.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 25ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
26.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 26ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
27.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 27ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
28.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 28ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 29ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
30.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 30ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
31.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 31ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
32.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 32ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
33.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 33ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
34.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 34ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
35.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 35ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
36.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 36ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
37.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 37ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
38.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 38ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
39.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 39ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
40.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 40ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
41.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 41ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
42.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 42ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
43.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 43ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
44.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 44ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 45ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
46.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 46ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
47.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 47ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
48.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 48ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
49.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 49ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
50.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 50ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
51.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 51ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
52.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 52ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
53.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 53ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
54.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 54ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
55.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 55ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
56.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 56ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
57.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 57ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
58.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 58ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
59.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 59ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
60.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 60ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
61.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA ΤΟΜΟΣ 61ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑΠΑΠΥΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
62.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 1ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
63.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 2ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
64.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 3ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
65.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 4ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
66.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 5ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
67.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 6ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
68.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 7ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
69.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 8ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
70.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 9ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
71.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 10ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
72.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 11ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
73.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΓΚΥΚΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 12ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔΓΙΑΝΝΙΚΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
74.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Ν.ΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
75.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 2ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Ν.ΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
76.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 3ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Ν.ΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
77.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 4ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Ν.ΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
78.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 5ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Ν.ΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
79.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 6ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Ν.ΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
80.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 7ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΗΣΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
81.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 8ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΤΣΙΠΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣΦΥΚΙΡΗΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
82.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
83.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 2Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
84.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 3Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
85.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 4Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
86.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 5Ι.Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
87.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Α -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
88.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Β -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
89.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Γ1 -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
90.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Γ2 -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
91.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Δ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
92.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Ε -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
93.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΣΤ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
94.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Ζ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
95.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Η -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
96.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Θ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
97.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Ι -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
98.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΑ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
99.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΒ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
100.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΓ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
101.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΔ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
102.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΕ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
103.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
104.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 1ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
105.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 2ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
106.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 3ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
107.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 4ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
108.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 5ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
109.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 6ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
110.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 7ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
111.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 8ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
112.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 9ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
113.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 10ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
114.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 11ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
115.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 12ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
116.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 13ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
117.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 14ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
118.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 15ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
119.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 16ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
120.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 17ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
121.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 18ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
122.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 19ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
123.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 20ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
124.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 21ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
125.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 22ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
126.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 23ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
127.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 24ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
128.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 25ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
129.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 26ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
130.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 27ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
131.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 28ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
132.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 29ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
133.ΔΟΜΗ ΤΟΜΟΣ 30ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
134.ΔΟΜΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
135.ΔΟΜΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Β.ΔΟΜΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
136.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 1N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
137.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 2N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
138.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 3N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
139.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 4N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
140.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 5N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
141.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
142.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 7N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
143.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 8N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
144.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 9N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
145.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 10N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
146.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 11N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
147.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 12N.G.L. HAMMONDΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
148.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 2MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
149.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 3MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
150.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 4MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
151.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 5MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
152.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 6MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
153.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 7MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
154.ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΜΟΣ 8MAURICE DEBESSE-GASTON MIALARETΔΙΠΤΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
155.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΦΩΣDAVID BURNIEΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
156.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣJOHN και MARY GRIBBINΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
157.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΓΛΥΠΤΙΚΗMARY-JAN OPIEΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
158.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗALISON COLEΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
159.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΧΡΩΜΑALISON COLEΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
160.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑSTEVE POLLOCKΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
161.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΙΑΤΡΙΚΗSTEVE PARKERΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
162.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΖΩΗDAVID BURNIEΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
163.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΧΗΜΕΙΑDr ANN NEWMARKΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
164.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΥΛΗCHRISTOPHER COOPERΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
165.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΓΗSUSANNA VAN ROSEΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
166.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΒΑΝ ΓΚΟΓΚBRUCE BERNARDΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
167.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗBRIDGMAN ROGERΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
168.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΞΕΛΙΞΗLINDA GAMLINΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
169.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΕΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣJUDE WELTONΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
170.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΜΑΝΕPATRICIA WRIGHTΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
171.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΓΚΟΓΚΕΝMICHAEL HOWARDΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
172.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΜΟΝΕJUDE WELTONΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
173.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΣΥΝΘΕΣΗSARAH KENTΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
174.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ TEXNH - ΓΚΟΓΙΑPATRICIA WRIGHTΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
175.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣSTEVE PARKERΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
176.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗPETER LAFFERTYΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
177.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BRIDGMAN ROGERΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
178.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟSUTTON RICHARDΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
179.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑKENTLEY ERICΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
180.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣNAHUM ANDREWΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
181.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑJACK CHALLONERΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΕΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
182.ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΓΡΕΙΑΜ ΙΑΝΠΑΤΑΚΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
183.ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗJENNINGS TERRYΠΑΤΑΚΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
184.ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΤΟΜΟΣ 1PAUL G. HEWITTΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
185.ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
186.ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
187.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
188.Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑSEMPLER S. - CROALL S.ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
189.ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
190.ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑSTRUAN REIDUNESCO- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
191.ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ (ΠΑΠΥΡΟΣ)STRUAN REIDUNESCO- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
192.ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟ ΞΗΡΑSTRUAN REIDUNESCO- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
193.ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟSTRUAN REIDUNESCOΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
194.ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΡΤΕΜΗΚΕΔΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
195.ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΚΣ ΝΑΙΤΖΕΛΚΕΔΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
196.ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗMcCORMICK JOHNΚΕΔΡΟΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
197.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ Γ.ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
198.ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 19Ος ΑΙΩΝΑΣΧΑΤΖΗ Γ.ΚΕΔΡΟΣΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
199.ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 20Ος ΑΙΩΝΑΣΧΑΤΖΗ Γ.ΚΕΔΡΟΣΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
200.ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΣΦΩΚΑ Ι.- ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Π.ΚΕΔΡΟΣΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
201.ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΚΡΙΣ ΝΤΕ ΣΟΥΖΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
202.ΑΓΡΙΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΩΤΑΤΣΙΤΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
203.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣΜΕΝΑΝΔΡΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
204.170 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΤΙΜΑΓΕΝΗΣ Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
205.ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
206.1821 TWELVE GREEK MEDALSMELETOPOULOS J.ΑΣΠΙΟΤΗ-ΕΛΚΑΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
207.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ- ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣΛΟΥΣΗ ΜΠΡΑΤΖΙΩΤΗΛΟΥΣΗ ΜΠΡΑΤΖΙΩΤΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
208.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ ΕΟΚΑ 1955-1959ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑΙ 1984ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
209.ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Α.ΔΩΔΩΝΗΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
210.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΚΚΑ Ν.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
211.ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣΔΙΑΦΟΡΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
212.ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣΔΙΑΦΟΡΟΙΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
213.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
214.ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
215.ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40 ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
216.ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣΣΒΟΡΩΝΟΣ Ν.ΘΕΜΕΛΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
217.ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 1974-1976ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
218.JEAN MONNET ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑJEAN MONNETΡΟΕΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
219.ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΣΤΟ ΩΣ ΤΟ ΣΑΓΓΑΡΕΙΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
220.ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΕΛΑ Ν.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
221.ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡ.-ΑΛΕΙΦΑΝΤΗΣ ΣΤ.ΡΟΕΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
222.ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΘΕΤΤΑΛΟΥΑΛΙΚΗ ΣΟΛΩΜΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
223.ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥMORGENTHAU H.ΤΡΟΧΑΛΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
224.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ :Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
225.Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣΤΡΙΧΑ Λ.ΚΑΠΠΟΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
226.Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ Ε.ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
227.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΛΑΔΑ-ΜΙΝΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
228.ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
229.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
230.ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΖΑΙΝΤΛ ΒΟΛΦΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
231.ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ 1821 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΡΩΪΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣΞΗΡΑΔΑΚΗ Κ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
232.ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1833-1838KOLLNBERGER L.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
233.ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Ι. Κ.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
234.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
235.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΑΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
236.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΒΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
237.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΓΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
238.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΔΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
239.Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 1ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
240.Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 2ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
241.Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 3ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
242.Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 4ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
243.Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 5ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
244.Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 6ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΔΕΔΕΜΑΔΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
245.Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
246.Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΡΟΔΙΟΣΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ Π.ΣΑΒΒΑΛΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
247.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ Δ.ΠΛΑΤΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
248.ATHENS 1896SOLOMOU-PROKOPIOU ALIKIΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
249.ΚΥΠΡΟΣ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΙΡΝΙΔΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
250.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣΕΝΤΑΚΗΣ ΓΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
251.ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΕΡΝΤΕΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ Μ.ΑΜΜΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
252.Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
253.ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ.Β.ΜΠΡΑΤΖΙΩΤΗ ΛΟΥΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
254.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑBOSTFORD - ROBINSONMIETΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
255.ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ Ι.Κ.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
256.ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑΜΑΡΙΑ ΛΑΔΑ-ΜΙΝΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
257.ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΤΑΧΑΤΑΚΗ ΕΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
258.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941ΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
259.ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΔΙΑΦΟΡΟΙΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
260.ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣΔΙΑΦΟΡΟΙΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
261.ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 40-41ΛΑΜΨΑΣ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
262.Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑΔΙΑΦΟΡΟΙΠΑΠΑΖΗΣΗΣΠΕΡΙΟΔΙΚΑ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
263.ΕΥΡΩΠΗ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑPIRLOT JEANΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
264.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑΔΙΑΦΟΡΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
265.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣΔΙΑΦΟΡΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
266.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΜΙΕΤΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
267.ΟΛΥΜΠΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
268.ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΑΧΕΙΛΑΡΑ ΛΙΛΛΙΑΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
269.Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
270.ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
271.ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
272.ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
273.ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣΚΑΪΜΆΚΗΣ Δ.SIMBOΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
274.Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΚΑΪΜΆΚΗΣ Δ.SIMBOΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
275.ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΟΥ ΘΥΜΗΣΕΣΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
276.ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Β.ACTION AIDΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
277.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΤΟΜΟΣ ΑΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΤΟ ΠΑΡΟΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
278.Η ΠΝΕΥΜΑΤΚΗ ΛΕΣΒΟΣΚΛΕΙΔΑΡΑ ΕΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
279.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΝΩΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι.ΔΩΔΩΝΗΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
280.ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ - ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΚΟΣΕΓΙΑΝ Χ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
281.ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΥΣΤΟΜΑ Ρ.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
282.ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
283.ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑΚΟΥΡΙΑ Α.ΔΩΔΩΝΗΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
284.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΑΥΓΕΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
285.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝΚΑΨΑΣΚΗ Α. - ΣΠΥΡΟΥ Λ.ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
286.ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Α.ΑΤΡΑΠΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
287.ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π.Σ - ΤΟΜΟΣ Α -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
288.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΡΑΠΤΗΣ Α. - ΡΑΠΤΗ Α.ΑΘΗΝΑ 1998ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
289.ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑΧΑΡΑΜΗΣ Π.ΟΕΔΒΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
290.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PETRA - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Θ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΣΥΜΗ 1999ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
291.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΣΤΑΘΗΣ Φ.ΑΘΗΝΑ 2001ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
292.AKROPOLIS VON ATHENΠΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑΑΛΗΘΕΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
293.ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
294.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΣΑΟΥΣΗΣ Γ. Δ.GUTENBERGΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
295.THE PASSAGE FROM GREEK -ENGLISH / ENGLISH- GREEKΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μ.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
296.ΤΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ - MANDESON ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
297.Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΙΙ- ΟΙ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Ν.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
298.Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ Ι - ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Ν.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
299.ΣΕΙΣΜΟΙBOLT A. BRUCEΤΡΟΧΑΛΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
300.ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ - ΤΟΜΟΣ ΑΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΝΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
301.ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1FREEMAN - ΓΙΑΛΕΛΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
302.ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2FREEMAN - ΓΙΑΛΕΛΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
303.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ.ΑΠΘΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
304.ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Φ.ΕΣΤΙΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
305.ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
306.Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Ι.ΣΜΙΛΗΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
307.RODOS ECOFILMS 06ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
308.ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣΤΣΟΤΑΚΟΥ- ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΙΚ.ΠΑΤΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
309.RODOS ECOFILMS 07ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥTEXNH ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
310.ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣDr. H. DHIVERTΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ UCBΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
311.ADAM FRIEDEL - ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΚΟΥΚΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
312.Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21 ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝΚΑΣΤΡΙΤΗ Ν.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
313.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Ι. Κ.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
314.Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥΝΤΑΝΗΣ Β.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
315.ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Ι.Κ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
316.ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2ΚΑΝΔΗΛΗΣ Π.ΚΑΝΔΗΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
317.ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
318.ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΚ. ΖΗΤΗΜΑΤΟΣΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ Ι.Κ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
319.ΤΑ ΑΚΡΟΠΡΩΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ Ι. Κ.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
320.Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Ι. Κ.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
321.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1821-1827ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Ι. Κ.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
322.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Ι. Κ.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
323.ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Ι.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
324.ΝΕΟΝ ΟΡΘΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΔΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
325.ΤΕΛΕΙΟ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ Μ.ΔΙΑΓΟΡΑΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
326.ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
327.OXFORD GREEK - ENGLISHSTAVROPOULOS G.OXFORDΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
328.ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΒΑΦΙΑΣ Α.ΔΩΔΩΝΗΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
329.ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
330.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΚΡΙΑΡΑΣ Ε.ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
331.ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΠΟΛΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
332.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Γ.ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
333.ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Β.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
334.Δ . ΒΟΥΤΥΡΑΣ - ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ - -ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
335.ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΓΛΟ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ/ΑΓΓΛΙΚΟΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ν.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
336.ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΕΣ NILSSON M.ΔΩΔΩΝΗΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
337.Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π.ΔΩΔΩΝΗΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
338.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΜΑΝΔΑΛΑ Μ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
339.ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΜΕΛΙΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
340.ΑΙΓΑΙΟ - ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
341.ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΕΟΝΤΗΣ Χ.ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
342.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Λ. -ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
343.ΝΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΜΟΣ 1ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Β.ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
344.ΝΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΜΟΣ 2ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Β.ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
345.ΝΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΜΟΣ 3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Β.ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
346.ΝΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΜΟΣ 4ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Β.ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
347.ΝΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΜΟΣ 5ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Β.ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
348.ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣΨΑΘΑΣ Δ.ΨΑΘΑ Μ.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
349.ΞΥΠΝΑ ΒΑΣΙΛΗΨΑΘΑΣ Δ.ΨΑΘΑ Μ.ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
350.ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΛΙΓΝΑΔΗΣ Τ.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
351.ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΜΟΣ Α΄ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ Ι.ΚΕΔΡΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
352.ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΜΟΣ ΣΤΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΑΘΗΝΑ 1998ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
353.ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΜΟΣ ΖΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΑΘΗΝΑ 1998ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
354.ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΑΠΑΚΥΡΙΚΟΥ Χ.ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣΛΕΞΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
355.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΣΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
356.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣΠΑΡΙΚΟΣ Γ- ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΙΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
357.ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣGARDNER MΤΡΟΧΑΛΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
358.ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -ΕΛΛΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
359.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Ι. Μ.ΤΥΠΩΘΗΤΩ - Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
360.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑΦΑΚΙΟΛΑΣ Ν.ΑΧΤΙΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
361.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Β ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΧΤΙΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
362.ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ Α'ΞΕΝΟΦΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
363.ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ Β'ΞΕΝΟΦΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
364.ΚΩΜΩΔΙΑΙΜΕΝΑΝΔΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
365.ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
366.ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΕΡΓΑ Α'ΛΟΥΚΙΑΝΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
367.ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΕΡΓΑ Β'ΛΟΥΚΙΑΝΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
368.ΛΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΙ Β'ΛΥΣΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
369.ΚΑΤ΄ΑΠΙΩΝΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
370.ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΛΟΓΟΙ Α'ΙΣΟΚΡΑΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
371.ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΛΟΓΟΙ Β'ΙΣΟΚΡΑΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
372.ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΛΟΓΟΙ Γ'ΙΣΟΚΡΑΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
373.ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΛΟΓΟΙ Δ'ΙΣΟΚΡΑΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
374.ΛΟΓΟΙ Α' - ΙΣΑΙΟΣΙΣΑΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
375.ΛΟΓΟΙ Β' - ΙΣΑΙΟΣΙΣΑΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
376.ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
377.ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΑΙΙΟΥΛΙΑΝΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
378.ΘΕΟΓΟΝΙΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙΙΣΙΟΔΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
379.ΑΙΘΙΟΠΙΚΑΗΛΙΟΔΩΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
380.ΚΛΕΙΩ ΤΟΜΟΣ Α' ΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
381.ΚΛΕΙΩ ΤΟΜΟΣ Β'ΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
382.ΕΥΤΕΡΠΗΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
383.ΘΑΛΕΙΑΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
384.ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
385.ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
386.ΕΡΑΤΩΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
387.ΠΟΛΥΜΝΙΑΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
388.ΟΥΡΑΝΙΑΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
389.ΚΑΛΛΙΟΠΗΗΡΟΔΟΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
390.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α΄ΑΡΡΙΑΝΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
391.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Β'ΑΡΡΙΑΝΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
392.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Γ' ΑΡΡΙΑΝΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
393.ΠΕΡΙ ΥΦΟΥΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
394.ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣΔΙΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
395.ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΚΑΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ - ΛΟΓΓΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
396.ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ι-ΙΙΙXΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
397.ΠΟΛΙΤΙΚΑ IV - VIIIΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
398.ΡΗΤΟΡΙΚΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
399.ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
400.ΙΚΕΤΙΔΕΣΑΙΣΧΥΛΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
401.ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ- ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΙΣΧΥΛΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
402.ΧΟΗΦΟΡΟΙ - ΕΥΜΕΝΙΔΕΣΑΙΣΧΥΛΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
403.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣΣΟΦΟΚΛΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
404.ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ - ΑΙΑΣΣΟΦΟΚΛΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
405.ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΕΥΡΙΠΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
406.ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
407.ΤΡΩΑΔΕΣ- ΒΑΚΧΑΙ- ΦΟΙΝΙΣΣΑΙΕΥΡΙΠΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
408.ΒΑΤΡΑΧΟΙΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
409.ΙΠΠΗΣ-ΝΕΦΕΛΑΙΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
410.ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α'ΞΕΝΟΦΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
411.ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' ΞΕΝΟΦΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
412.ΠΟΙΚΙΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΟΓΟΙΑΙΛΙΑΝΟΣ -ΑΛΚΑΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
413.ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙΑΘΗΝΑΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
414.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΌΛΕΜΟΣ Γ΄ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
415.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΌΛΕΜΟΣ Δ΄ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
416.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΌΛΕΜΟΣ ΣΤ΄ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
417.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ζ΄ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
418.ΚΑΤΆ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Β΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
419.ΠΕΡΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
420.ΛΟΓΟΙ Γ΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
421.ΛΟΓΟΙ Δ΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
422.ΛΟΓΟΙ Ε΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
423.ΛΟΓΟΙ ΑΙΣΧΙΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
424.ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
425.ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α΄ΟΜΗΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
426.ΟΔΥΣΣΕΙΑ Β΄ΟΜΗΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
427.ΙΛΙΑΣ Α΄ΟΜΗΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
428.ΙΛΙΑΣ Β΄ΟΜΗΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
429.ΙΛΙΑΣ Γ΄ΟΜΗΡΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
430.ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α΄ΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
431.ΠΟΛΙΤΕΙΑ Β΄ΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
432.ΦΑΙΔΩΝ- ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
433.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
434.ΣΟΦΙΣΤΗΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
435.ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ- ΚΡΙΤΙΑΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
436.ΓΟΡΓΙΑΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
437.ΑΠΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΙΔΡΟΣ- ΙΠΠΑΡΧΟΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
438.ΤΙΜΑΙΟΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
439.ΛΑΧΗΣ - ΜΕΝΩΝ -ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣΠΛΑΤΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
440.ΗΘΙΚΑ Α΄ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
441.ΗΘΙΚΑ Β΄ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
442.ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
443.ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΚΑΜΙΛΛΟΣ,ΠΕΡΚΛΗΣ-ΦΑΒΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
444.ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΣΟΛΩΝ-ΠΟΠΑΙΚΟΛΑΣ,ΤΙΜΟΛΕΩΝ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
445.ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΚΙΚΕΡΩΝ,ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
446.ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ-ΤΙΤΟΣ,ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ-ΜΑΡΚΕΛΟΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
447.ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΘΗΣΕΥΣ-ΡΩΜΥΛΟΣ,ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΝΟΥΜΑΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
448.ΑΧΑΪΚΑΠΑΥΣΑΝΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
449.ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ-ΛΑΚΩΝΙΚΑΠΑΥΣΑΝΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
450.ΑΤΤΙΚΑΠΑΥΣΑΝΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
451.ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑΠΑΥΣΑΝΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
452.ΗΛΙΑΚΑΠΑΥΣΑΝΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
453.ΦΩΚΙΚΑΠΑΥΣΑΝΙΑΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
454.ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΠΟΛΥΒΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
455.ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΠΟΛΥΒΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
456.ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΠΟΛΥΒΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
457.ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝΣΤΟΒΑΙΟΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
458.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α΄ΣΤΡΑΒΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
459.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Β΄ΣΤΡΑΒΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
460.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Γ΄ΣΤΡΑΒΩΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
461.ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Δ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
462.ΛΟΥΚΗΣ ΛΑΡΑΣΒΙΚΕΛΑΣ Δ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
463.Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΜΕΛΑΣ Λ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
464.ΚΑΤΑΔΙΚΟΣΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
465.ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
466.ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΑΙΣΟΥΡΗΣ Γ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
467.ΑΝΑ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝΑΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
468.ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ -ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ -ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΓΟΥΔΑΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
469.Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
470.ΤΟ ΣΠΗΤΑΚΙ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥΛΥΚΟΥΔΗΣ Ε.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
471.Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΜΑΤΕΣΙΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
472.ΜΠΡΟΥΣΟΣ ΠΑΛΛΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
473.ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
474.ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ Ο ΦΟΝΕΥΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
475.Ο ΧΑΣΗΣΓΟΥΖΕΛΗΣ Δ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
476.ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
477.ΩΔΑΙΚΑΛΒΟΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
478.ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
479.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣΚΟΡΝΑΡΟΣ Β.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
480.ΑΛΗΘΕΙΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΜΕΝΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙΛΥΚΟΥΔΗΣ Ε.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
481.Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
482.ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ- ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΝΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
483.ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Δ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
484.ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΑΙΜΑΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ι.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
485.Η ΜΑΖΩΧΤΡΑ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Ο ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑΣΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
486.ΘΑΝΟΣ ΒΛΕΚΑΣΚΑΛΛΙΓΑΣ Π.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
487.Η ΚΥΡΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
488.ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΟΝΗΣΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
489.Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜΚΟΡΝΑΡΟΣ Β.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
490.ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗΔΡΑΓΟΥΜΗ Ι.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
491.Ο ΜΑΝΟΛΗΣ Ο ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣΕΥΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
492.Ο ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΑΣ Λ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
493.Ο ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΟΣΜΕΛΑΣ Λ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
494.ΑΠΟΜΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
495.ΤΟ ΓΥΡΙΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
496.ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
497.ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
498.ΙΔΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
499.Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
500.ΜΗ ΒΙΑΙΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑROSENBERG MARSHALLΚΟΝΤΥΛΙΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
501.ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΜΕΤΑΞΑΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
502.ΦΥΛΛΑΔΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
503.Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗΠΑΛΛΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
504.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η 'ΠΟΛΗ'... ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣΜΕΝΑΝΔΡΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
505.ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ Μ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
506.Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑΡΟΪΔΗΣ Ε.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
507.ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑΠΟΛΕΜΗΣ Ι.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
508.Η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ι.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
509.Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣΡΑΓΚΑΒΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
510.ΣΤΟ ΑΛΜΠΟΥΡΟΠΑΡΟΡΙΤΗΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
511.Η ΦΟΝΙΣΣΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
512.ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
513.ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΚΥΠΡΟΥΒΟΥΣΤΡΩΝΙΟΣ Γ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
514.ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
515.Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥΝΙΡΒΑΝΑΣ Π.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
516.ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΜΟΣ ΑΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΗΡΙΔΑΝΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
517.ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΜΟΣ ΒΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΗΡΙΔΑΝΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
518.ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣDODWELL EDWARDΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
519.ΚΑΒΑΦΗ ΑΠΑΝΤΑ- ΠΕΖΑΚΑΒΑΦΗΣΦΥΚΙΡΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
520.ΚΑΒΑΦΗ ΑΠΑΝΤΑ- ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΚΑΒΑΦΗΣΦΥΚΙΡΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
521.ΚΑΒΑΦΗ ΑΠΑΝΤΑ- ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΙΚΑΒΑΦΗΣΦΥΚΙΡΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
522.ΚΑΒΑΦΗ ΑΠΑΝΤΑ- ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΙΙΚΑΒΑΦΗΣΦΥΚΙΡΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
523.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -Η ΠΟΙΗΣΗ ΙΡΕΝΟΣ Η. & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Σ.ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
524.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -Η ΠΟΙΗΣΗ ΙΙΡΕΝΟΣ Η. & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Σ.ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
525.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -Η ΠΟΙΗΣΗ ΙΙΙΡΕΝΟΣ Η. & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Σ.ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
526.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥΡΗΑΛΕΞΙΟΥ Σ.ΕΡΜΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
527.ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.ΚΕΔΡΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
528.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 1ΚΟΡΝΑΡΟΣ Β.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
529.Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΕΝΕΤΟΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν.ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
530.Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑΚΑΒΑΦΗΣ Κ.ΥΨΙΛΟΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
531.Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1897-1918)ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.ΙΚΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
532.ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙΕΛΥΤΗΣ Ο.ΙΚΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
533.ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ Μ.- ΧΟΥΛΙΑ ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
534.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ (1708-1989)ΚΟΚΚΙΝΗΣ Σ.ΕΣΤΙΑΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
535.ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΥΤΗΣ Ο.ΙΚΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
536.ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΕΛΥΤΗΣ Ο.ΙΚΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
537.ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 1ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ Μ.- ΓΙΑΚΟΣ Δ.- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΑΥΤΙΛΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
538.ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 2ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ Μ.- ΓΙΑΚΟΣ Δ.- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΑΥΤΙΛΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
539.ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 3ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ Μ.- ΓΙΑΚΟΣ Δ.- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΑΥΤΙΛΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
540.ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 4ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ Μ.- ΓΙΑΚΟΣ Δ.- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΑΥΤΙΛΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
541.ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 5ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ Μ.- ΓΙΑΚΟΣ Δ.- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΑΥΤΙΛΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
542.ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 6ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΟΣ Μ.- ΓΙΑΚΟΣ Δ.- ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΑΥΤΙΛΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
543.ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΕΛΥΤΗΣ Ο.ΙΚΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
544.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
545.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΒΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
546.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
547.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΔΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
548.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
549.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
550.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΖΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
551.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΗΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
552.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣΔΩΔΩΝΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
553.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΜΟΣ ΑΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
554.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΜΟΣ ΒΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
555.ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΑ ΛΑΪΚΗ - Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ -ΒΟΛΙΟΤΗΣ Η.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ- ΛΙΒΑΝΗΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
556.Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΝΌΣ ΛΑΟΥΡΩΜΑΙΟΣ Κ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
557.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑROSE J H.ΜΙΕΤΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
558.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒROSE J HΜΙΕΤΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
559.ΚΡΑΥΓΗΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΣΙΜΠΙΛΙΑΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
560.ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑΛΟΡΚΑ ΓΚΑΡΘΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
561.ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΠ ΚΑΒΑΦΗΣΚΑΒΑΦΗΣ ΚΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
562.ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΡΙΤΣΟΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
563.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΦΕΙΔΙΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙΚΑΡΔΟΥΛΙΑ - ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΓΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
564.ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Τ.ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
565.ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΤΟΜΟΣ ΑSCHADEWALDT W.ΑΘΗΝΑ 1983ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
566.ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΤΟΜΟΣ Β SCHADEWALDT W.ΜΙΕΤΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
567.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Γ.ΡΟΕΣΔΟΚΙΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
568.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑBROWNING R.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
569.ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝΕΠΙΤΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
570.ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ.ΑΓΚΥΡΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
571.ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ.ΑΓΚΥΡΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
572.ΤΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ HITCHENS C.- BROWNING R.- BINNS G.ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ- ΛΙΒΑΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
573.Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΚΙΝΑΛΑΙΒΕ Μ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
574.ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑΗ-ΣΤΑΒΡΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝΤΖΕΛΕΠΗΣ Ν. Π.ΤΡΟΧΑΛΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
575.ΒΕΡΝΤΙ 1ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Φ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
576.ΠΟΥΤΣΙΝΙ 1ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Φ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
577.Β.Α. ΜΟΤΣΑΡΤ 2ΝΤΟΝ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
578.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥΜΕΡΜΗΓΚΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
579.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Θ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥΜΕΡΜΗΓΚΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
580.ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ-ΠΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Ο ΣΑΤΥΡΟΣ/ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΠΑΛΑΜΑΣ Κ.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
581.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
582.ΡΟΔΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣRODOS IMAGEΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
583.Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Ε.ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
584.Ο ΓΛΑΡΟΣ - ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ-Η ΑΡΚΟΥΔΑΤΣΕΧΩΦ Α.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
585.ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ-Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ- Ο ΓΑΜΟΣ-ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑΤΣΕΧΩΦ Α.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
586.ΤΟ ΦΙΝΤΑΝΑΚΙΧΟΡΝ Π.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
587.Ο ΦΙΑΚΑΣ - Ο ΔΟΥΞ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣΜΙΣΙΤΖΗΣ Δ.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
588.Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣΜΟΛΙΕΡΟΣΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
589.Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣΜΟΛΙΕΡΟΣΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
590.ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑ -ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
591.Ο ΠΑΓΟΠΩΛΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙΟ΄ΝΗΛ ΕΥΓΕΝΙΟΣΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
592.ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ AIDSΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΗΒΟΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
593.ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΡΑΤΡΗ Τ- ΧΑΟΥΕΛΣ Μ-ΣΙΓΚΛΕΡ ΙΕΡΜΙΟΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
594.ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣΣΑΙΞΠΗΡ Ο.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
595.ΑΜΛΕΤΣΑΙΞΠΗΡ Ο.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
596.ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣΑΙΞΠΗΡ Ο.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
597.ΕΝΑ ΧΑΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ-Η ΣΥΜΦΟΡΑ-Ο ΚΥΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣΚΑΡΑΤΖΙΑΛΕ ΙΟΝ ΛΟΥΚΑΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
598.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΟΦΙΤΑΧΕΛΛΜΑΝ Λ.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
599.Η ΔΟΥΚΙΣΑ ΤΟΥ ΜΑΛΦΙΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ Τα.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
600.ΣΥΜΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΎ ΜΥΑΛΟΓΚΡΙΜΠΟΓΕΝΤΟΦ Α.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
601.ΡΑΒΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΑΛΑ ΡΑΙΜΠ Ν.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
602.ΣΟΛΟΥΝΑ ΑΣΤΟΥΡΙΑΣ Μ.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
603.ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
604.Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ - ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ N.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
605.Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣΙΛΙΝ ΜΓΝΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
606.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΑBOWRA C.ΜΙΕΤΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
607.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΒBOWRA CΜΙΕΤΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
608.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣWALSH W.ΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
609.ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ Β ΔΙΑΦΟΡΟΙΓΝΩΣΗΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
610.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΒΖΑΜΠΑ ΚΥΡ.ΕΥΘΕΙΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
611.ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ή ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΒΓΡΥΠΑΡΗ Ι. Ν.ΕΥΘΕΙΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
612.ΠΑΡΑ-ΠΟΙΗΤΙΚΑΦΑΡΑΚΛΑΣ Χ. ΠΑΤΑΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
613.ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΤΖΙΡΑΚΗΣ Σ. -ΠΑΤΑΚΗΣ Ν.ΠΑΤΑΚΗΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
614.Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΓΗΣΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣΤΥΠΩΘΗΤΩ - ΔΑΡΔΑΝΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
615.Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣSNELL B.ΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
616.ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
617.ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣNOTORΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
618.ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
619.ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΙΑΦΟΡΟΙΚΑΜΠΑΝΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
620.ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΙΑΦΟΡΟΙΚΑΜΠΑΝΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
621.ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
622.ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣΝΑΒΑΡΙ Λ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
623.ΑΙΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΒΔΙΑΦΟΡΟΙE.A.M.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
624.ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΡΙΤΣΟΣ ΓΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
625.ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΜΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙΟΛΜΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
626.ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ -ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑBENTE C.- LIEDTKE K.ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
627.ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ε.ΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
628.ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙΡΟΥΣΣΟΣ ΤΑΣΟΣΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
629.ΠΛΟΥΤΟΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
630.ΑΠΑΝΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
631. ΑΠΑΝΤΑ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
632.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ 15 ΠΕΡΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Β.ΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
633.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΠΑΝΤΑ 14 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ 2ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Η. Π.ΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
634.ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣΡΟΥΣΣΟΣ ΤΑΣΟΣΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
635.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΠΑΝΤΑ 9 ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 3ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Η. Π.ΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
636.ΑΠΑΝΤΑ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣΚΑΚΤΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
637.ΤΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟΚΟΛΟΖΗ Μ. - ΚΥΒΕΛΟΥ Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
638.ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Α - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
639.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
640.ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣΔΑΜΙΑΝΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
641.ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙΒΟΥΒΕΛΗ Ε.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
642.ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΙΑΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥΔΙΑΦΟΡΟΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
643.Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑΜΑΡΙΓΛΗ Μ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
644.ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΠΛΑΤΗ Μ.ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
645.Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑMORGENTHAU H.ΤΡΟΧΑΛΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
646.Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣΝΙΤΣΕ Φ.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
647.Η ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ NILSSON M.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
648.Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ Η ΚΡΗΤΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Β.ΔΩΔΩΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
649.ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΙΩΛΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
650.ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ -Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ.ΙΩΛΚΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
651.ΔΙΧΑΣΜΟΣ 1916-1919ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Φ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
652.Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ Ι.Κ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
653.ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑBOTSFORD - ROBINSONΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
654.ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
655.ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩΚΟΠΙΔΑΚΗΣ Μ.ΙΚΑΡΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
656.ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ν. - ΤΑΣΟΥΛΑΣ Γ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
657.Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΑΑΔΑΜΟΣ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
658.Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΒΑΔΑΜΟΣ Τ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
659.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Φ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
660.ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣDESCHAMPS G.ΤΡΟΧΑΛΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
661.ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ Ι.Κ.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
662.ΙΩΝΙΑ -ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑSTARK FΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
663.ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥΡΩΜΑΙΟΣ Κ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
664.Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
665.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ-ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΣΒΟΡΩΝΟΣ Ν.ΠΟΛΙΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
666.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΦΙΛΙΠΠΑΚΗ Ε.ΠΑΤΑΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
667.ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
668.ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ β ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
669.Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΠΑΡΙΣΗΣ Ν.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
670.ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΕΙΓΚΑΝ Ν.ΩΚΕΑΝΙΔΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
671.ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΖΗΤΡΟΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
672.ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1267-1479NICOL M. DONALDΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
673.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣNICOL M .DONALDΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΕΚΟΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
674.ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 324-1071ΖΑΚΥΘΥΝΟΣ Δ ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
675.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΜΟΣ 1DROUSEN J- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
676.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΜΟΣ 2DROUSEN J- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
677.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΜΟΣ 1DROUSEN J- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
678.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΑΝΔΡΟΥ ΤΟΜΟΣ 2DROUSEN J- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
679.ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣΜΕΡΤΖΟΣ Ν.ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΕΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
680.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΕΔΒΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
681.Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΑΡΤΗΣ ΝΑΘΗΝΑ 1983ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
682.ΒΕΡΓΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Λ-ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΒΑΜΜΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
683.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΜ.Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
684.Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝNILSSON M.ΔΩΔΩΝΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
685.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ 1ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ Δ.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
686.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ 2ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ Δ.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
687.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ 3ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ Δ.ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
688.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΟΜΟΣ ΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ε. ΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
689.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Β-1ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Σ.ΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
690.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΟΜΟΣ ΔΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Χ.ΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
691.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 101MIGNE J-PΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
692.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 102MIGNE J-PΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
693.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 103MIGNE J-PΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
694.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 104MIGNE J-PΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
695.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 112MIGNE J-PΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
696.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 113MIGNE J-PΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
697.ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΗΣΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ Κ.ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
698.ΑΝΘΗ ΦΙΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
699.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 1ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
700.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 2ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
701.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 3ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
702.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 4ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
703.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 5ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
704.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 6ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
705.ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 7ΜΩΡΑΊΤΙΝΗΣ ΤΙ.ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
706.ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑΜΕΛΑ Ν.Ε.Ι.Μ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
707.ΚΑΛΑ , ΕΣΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕΣ ΝΩΡΙΣΜΙΣΣΙΟΣ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
708.ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
709.ΓΑΛΑΖΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΜΠΡΟΥΣ Β .ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
710.ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
711.ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΜΕΘΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
712.Ο ΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
713.ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ ΜΕ ΧΑΡΙΖΑΤΕΛΗ Ζ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
714.ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙΖΑΤΕΛΗ Ζ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
715.ΑΡΓΩ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΘΕΟΤΟΚΑΣ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
716.ΑΡΓΩ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΘΕΟΤΟΚΑΣ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
717.Η ΒΡΑΔΥΤΗΤΑΚΟΥΝΤΕΡΑ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
718.Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ -ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
719.ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙΠΟΥΛΧΕΡΙΟΥ Κ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
720.ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ - ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΕΙΒΙΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
721.Η ΠΙΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣΡΟΝΤΑΡΙ ΤΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
722.ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΔΩ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥΔΙΚΑΙΟΥ Ε.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
723.ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑΣΤΑΪΝΜΠΕΚ ΤΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
724.Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΔΕΛΩΝΗΣ Α.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
725.Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
726.ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΘΕΟΤΟΚΑΣ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
727.ΕΞΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΡΙΜΓΚΡΙΜΥΨΙΛΟΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
728.Ο ΦΤΩΧΟΚΟΣΜΟΣΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ Φ.ΔΑΜΙΑΝΟΥΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
729.ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕ ΟΤΟ ΣΤΟΠΚΑΝΑΒΑ Ζ.ΧΑΡΤΑΕΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
730.Ο ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΒΕΙΚΧΑΣΕΚ Γ.ΔΑΜΙΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
731.Ο ΗΡΕΜΟΣ ΝΤΟΝ ΤΟΜΟΣ ΒΣΟΛΟΧΩΦ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
732.ΤΟ ΔΕΚΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
733.ΚΑΤΗΓΟΡΩΖΟΛΑ Ε.ΔΑΜΙΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
734.ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΜΟΣ ΑΟΥΓΚΩ Β.ΔΑΜΙΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
735.ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΜΟΣ ΒΟΥΓΚΩ Β.ΔΑΜΙΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
736.ΤΖΕΪΝ ΕΙΡΜΠΡΟΝΤΕ Σ.ΚΑΚΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
737.ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΪWILDE O.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
738.Ο ΗΡΕΜΟΣ ΝΤΟΝ ΤΟΜΟΣ ΑΣΟΛΟΧΩΦ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
739.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ν.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
740.ΤΟ ΨΕΜΑ ΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
741.ΝΙΝΕΤΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
742.ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
743.ΤΟ ΠΑΡΑΡΑΔΙΑΣΜΑΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
744.ΤΑ ΧΕΓΙΑΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
745.ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
746.ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
747.Ο ΜΟΓΛΗΣΚΙΠΛΙΝΓΚ Ρ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
748.ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Μ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
749.ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣΦΑΕΛΛΟΥ Κ.ΜΟΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
750.ΔΑΒΙΔ ΚΟΠΕΡΦΗΛΝΤΝΤΙΚΕΝΣ Κ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
751.ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝΣΜΙΘ Μ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
752.ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑΧΑΤΑΝΟ ΙΣΟΚΟ & ΙΤΣΙΡΟΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
753.ΤΟΜ ΣΟΓΕΡTWAIN M.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
754.ΟΔΟΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
755.Η ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΛΑΜΠΑΡΙΔΟΥ -ΠΟΘΟΥ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
756.Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣΖΕΗ ΑΛΚΗΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
757.ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
758.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
759.ΓΙΟΥΣΟΥΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
760.ΛΑΘΟΣ ΚΥΡΙΕ ΝΟΪΓΚΕΡΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
761.ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
762.O ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΣΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ - ΣΟΥΡΕΛΗ Γ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
763.ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ -ΣΟΥΡΕΛΗ Γ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
764.ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΑΣ ΠΥΛΙΩΤΟΥ Μ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
765.ΑΤΤΙΚΗ 8000 ΠΧΣΦΗΚΑΣ Γ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
766.ΣΑΝ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑΚΑΤΣΑΜΑ Ε.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
767.ΕΞΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΌΣΒΑΡΕΛΛΑ Α.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
768.Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝΡΟΝΤΑΡΙ ΤΖ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
769.Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣΦΑΕΛΛΟΥ Κ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
770.Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑΚΟΚΟΡΕΛΗ Α.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
771.Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣBAROKAS B.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
772.ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΛΤΑΜΠΟΣΕΣΚΑΡΠΙΤ Ρ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
773.'ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ' ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΩΝ ΔΕΙΛΩΝΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
774.ΘΥΜΩΜΕΝΑ ΣΤΑΧΥΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
775.ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
776.ΑΜΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
777.Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
778.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ 2ΑΝΤΙΤΥΠΑΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
779.Ο ΦΤΩΧΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
780.ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
781.ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΑΞΙΔΙΨΑΡΑΥΤΗ Λ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
782.ΕΝΤΟΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
783.ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
784.ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΧΩΡΕΑΝΘΗ Ε.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
785.ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
786.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
787.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
788.ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
789.Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΤΡΙΒΙΖΑΣ Ε.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
790.ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣΨΑΡΑΥΤΗ Λ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
791.Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝΜΑΤΕΣΙΣ Π.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
792.ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
793.ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
794.ΤΙΜΙΟΙ ΚΑΙ ΑΤΙΜΟΙΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
795.ΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ Ν.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
796.ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ.ΑΓΚΥΡΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
797.ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ.ΑΓΚΥΡΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
798.Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝΚΑΡΟΛ Λ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
799.ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
800.ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣΤΡΙΒΙΖΑΣ Ε.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
801.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙΝΟΥΚΙΟΣ Α. - ΑΙΤΩΛΟΣ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
802.Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΣΦΑΕΛΛΟΥ Κ.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
803.Ο ΓΛΑΡΟΣ ΙΩΝΑΘΑΝBACH R.ΔΙΟΠΤΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
804.ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑΚΑΛΙΟΤΣΟΣ Π.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
805.ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.ΡΟΕΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
806.Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΩΑΝΤΑΡΕΛ ΤΖΑΜΜΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
807.ΑΚΟΥ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ο.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
808.ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑΑΛΙΕΝΤΕ ΙΖ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
809.Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ Ι.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
810.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ;ΓΚΙΩΝΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
811.Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝΧΕΡΝ Λ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
812.ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥΓΚΙΜΟΣΟΥΛΗΣ Κ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
813.ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΟΠΙΟΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
814.Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΚΑΡΙΟΥΠΑΛΑΜΑΣ Κ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
815.ΝΤΑΙΜΑΣ Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
816.ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
817.Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΜΠΗΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΛ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
818.ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
819.ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙΣΑΡΑΝΤΗ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
820.ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥΝΑΡΑΓΙΑΝ Κ.Ρ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
821.Η ΑΓΑΠΗΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ Λ.ΓΛΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
822.ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31828ΒΕΝΕΖΗΣ Η.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
823.ΓΑΛΗΝΗΒΕΝΕΖΗΣ ΗΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
824.Η ΛΥΓΕΡΗΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
825.Η ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟ 9ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
826.ΕΓΩ Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣPUELLES V.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
827.Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΘΩΜΑΣΤΟΟΥ Π.ΜΟΚΑΣ- ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
828.Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΖΕΗ ΑΛΚΗΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
829.ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣΔΟΥΜΑΣ Α.ΥΨΙΛΟΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
830.ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΦΙΛΕΣΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
831.Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΙΟΥΓΟΥΡΘΑΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.ΔΩΔΩΝΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
832.ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΕΙΣΓΚΙΩΝΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
833.ΜΟΣΧΩ ΤΖΑΒΕΛΛΑΝΑΚΟΥ Λ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
834.ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟΤΙΜΟΙΩΑΝΝΟΥ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
835.ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
836.ΤΑ ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
837.Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
838.Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΧΑΡΑΜΕΓΑΛΟΥ - ΣΕΦΕΡΙΔΑΔΗ ΛΙΑΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
839.Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Π.ΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
840.ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΥΣΟΖ ΑΜΟΣ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
841.Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
842.ΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΕΡΙΓΑΛΑΝΑΚΗ Ρ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
843.ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΠΥΓΜΑΙΩΝΑΛΙΕΝΤΕ ΙΖ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
844.ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝΟ' ΜΠΡΑΙΑΝ Π.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
845.ΟΠΟΙΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ ΠΟΤΕΦΑΡΧΙ Μ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
846.Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ο.ΕΜΠΕΙΡΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
847.ΘΕΚΛΗΚΑΚΟΥΡΗ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
848.ΖΑΧΙΡCOEHLO P.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
849.ΤΟ Σ' ΑΓΑΠΩ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
850.ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΗ ΛΟΙΔΑΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
851.ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
852.ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΟ ΧΙΛΙΑ ΤΕΡΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΤΟΜΟΣ Β΄ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
853.ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣΜΕΙΜΑΡΙΔΗ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
854.Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
855.ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
856.ΜΥΡΤΟΣΜΑΤΕΣΗΣ Π.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
857.ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
858.ΟΙ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΟ' ΜΠΡΑΙΑΝ Π.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
859.ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
860.ΠΑΛΙΟΙ ΓΑΤΟΙ ΤΡΥΦΕΡΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
861.ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
862.ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣMORGAN M.ΔΙΟΠΤΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
863.ΌΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
864.ΟΙ ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
865.ΠΟΙΟΣ ΗΤΟΝ Ο ΦΟΝΕΥΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
866.ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
867.ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
868.ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
869.ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ -ΔΙΟΤΙ Η ΜΗΛΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΗΛΕΑΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
870.ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
871.ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ- ΑΨΑΛΤΟΣ-ΣΤΡΙΓΓΛΑ ΜΑΝΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
872.ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
873.ΤΑ ΡΟΔΙΝ΄ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
874.Η ΦΟΝΙΣΣΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
875.ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
876.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
877.ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΒΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
878.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΒΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
879.Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ.ΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
880.ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣΧΑΤΖΗΣ Δ.ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
881.ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΝΗΠΕΤΣΑΛΗ -ΔΙΟΜΗΔΗ Θ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
882.ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΤΖΗΣ Δ.ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
883.ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΠΙΠΙΝΟΥ ΤΙΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
884.ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙBROWN DANΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
885.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝΤΙΣΝΕΫ ΓΟΥΟΛΤΝΙΚΑΣ ΑΕΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
886.ΓΗ ΣΥΜΠΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΠΙΠΕΡΗ - ΣΩΤΗΡΑΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
887.ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΧΥΡΟBROWN DANΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
888.Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ Ε.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
889.ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΑΤΖΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
890.ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΖΩΗΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
891.ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ.BELLΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
892.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝΛΕΙΒΑΔΑ ΝΤΟΥΚΑ Ε.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
893.ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΝΤΡΕΑ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΒΑΛΤΙΝΟΣ Θ.ΑΓΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
894.ΤΖΙΟΚΟΝΤΑΚΟΚΑΝΤΖΗΣ Ν.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
895.ΦΤΕΡΑ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣΒΑΛΤΙΝΟΣ Θ.ΑΓΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
896.ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣΧΑΜΣΟΥΝ ΚΝΟΥΤΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
897.Ο ΑΧΡΗΣΤΟΣΣΥΜΠΑΡΔΗΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
898.ΟΙ ΝΑΥΑΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΣΙΦΑΗΣΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Φ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
899.Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ Ε.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
900.ΥΓΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Φ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
901.ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΕΣΙΣ Π.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
902.ΟΡΘΟΚΩΣΤΑΒΑΛΤΙΝΟΣ Θ.ΑΓΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
903.ΣΠΟΝΔΗΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
904.ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ ΧΑΤΖΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
905.ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΧΙΔΑΜΠΑΛΟΥΜΗΣ Ε.ΛΩΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
906.ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΡΕΛΗ Γ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
907.ΒΑΡΟΥΜ - ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Β.ΚΟΡΥΦΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
908.ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΓΚΙΩΝΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
909.Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
910.ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΡΕΝΩ Μ.ΚΑΚΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
911.ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗΒΕΝΕΖΗΣ Η.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
912.ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Δ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
913.ΚΛΩΘΩΤΑΤΑΚΗ Δ.ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
914.ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣΣΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
915.ΜΙΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΦΩΣ ΣΙΝΟΥ Κ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
916.ΤΟ ΛΑΘΟΣΣΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
917.ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΑ ΙΖΑΜΠΩΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
918.ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΔΙΑΦΟΡΟΙUNICEFΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
919.Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Σ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
920.Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΝΑΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Σ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
921.Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΑΤΙΑΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Σ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
922.ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥΝΤΩΝΤΕ ΑΛ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
923.ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΛΣΤΟΗ Λ.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
924.ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΪΣΤΝΤΙΚΕΝΣ Κ.ΓΚΟΒΟΣΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
925.Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣΒΑΛΤΑΡΙ Μ.ΚΑΚΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
926.ΤΑ ΑΓΟΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑΚΡΟΝΙΝ ΑΡΤ ΤΖΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
927.ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΛΙΨΗ ΣΑΓΚΑΝ Φ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
928.Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ Ε.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
929.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
930.ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
931.ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
932.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
933.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
934.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣΜΠΡΑΝΤΕΛ ΜΑΡΚΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
935.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΟΥ ΒΟΓΚΑΕΙΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
936.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ ΑΡΑΧΝΗΣΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
937.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΦΛΟΓΕΡΟΥ ΜΑΤΙΟΥΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
938.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
939.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
940.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΥ ΖΗΤΙΑΝΟΥΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
941.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
942.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
943.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑΕΙΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
944.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΟΥ ΞΕΦΥΣΑΕΙΓΟΥΕΣΤ ΝΙΚΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
945.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΞΩΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
946.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
947.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
948.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΦΑΛΟΥ ΑΛΟΓΟΥΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
949.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
950.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΝΥΧΙΑΜΠΡΑΝΤΕΛ ΜΑΡΚΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
951.ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΧΥΛΙΑΠΙΛΤΣΕΡ Ρ.ΩΚΕΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
952.ΜΑΤΙΑ ΜΟΥΤΖΙΡΙΤΑ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
953.Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥΠΑΝΤΑΖΗ Φ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
954.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
955.ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ο.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
956.ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣΘΕΜΕΛΗΣ Ν.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
957.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙΜΑΝΤΑ Λ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
958.Η ΠΑΝΟΥΚΛΑΚΑΜΥ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
959.ΑΥΠΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣΚΑΡΑΤΖΑ Κ.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
960.ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣΠΡΕΣΣΦΙΛΝΤ Σ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
961.ΛΥΤΡΩΣΗΠΟΛΥΡΑΚΗΣ Γ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
962.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
963.ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣΤΣΑΜΑΔΟΥ Ε.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
964.Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝΝΤΑΚΑΚΗΣ Ν.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
965.Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥΤΡΑΥΛΟΥ Π.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
966.ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ Χ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
967.ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΣΑΝΟΥΒΛΑΧΟΣ Α.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
968.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΨΑΘΑΣ Δ.ΜΑΡΙΑ ΨΑΘΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
969.ΕΡΩΣ, ΘΕΡΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
970.ΤΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΧΑΜΙΓΓΑΣ Δ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
971.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 20ος ΑΙΩΝΑΣΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Χ.-ΛΕΒΟΥΝΗΣ Γ.ΜΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
972.ΑΧΑΡΝΕΙΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
973.ΙΠΠΕΙΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
974.ΝΕΦΕΛΕΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
975.ΣΦΗΚΕΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
976.ΕΙΡΗΝΗΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
977.ΟΡΝΙΘΕΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
978.ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
979.ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
980.ΒΑΤΡΑΧΟΙΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
981.ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
982.ΠΛΟΥΤΟΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΜΕΤΑΙΧΜΙΟΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
983.ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣΣΤΑΪΝΜΠΕΚ ΤΖ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
984.ΩΡΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑΚΡΟΝΙΝ ΑΡΤΖΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
985.ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥΣΙΝΟΥ Κ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
986.ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣΣΟΦΟΚΛΗΣΣΑΒΒΑΛΑΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
987.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣΣΟΦΟΚΛΗΣΣΑΒΒΑΛΑΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
988.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙΝΑΣΙΟΥ Ε.ΜΟΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
989.ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΓΟΥΛΙΜΗ ΑΛΚΗΣΜΟΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
990.ΑΧΙΛΛΕΑΣΓΟΥΛΙΜΗ ΑΛΚΗΣΜΟΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
991.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΜΙΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣΛΟΥΚΑΣ Κ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΙΔΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
992.ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
993.ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝΨΙΜΟΡΙΦΟΣ ΕΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
994.ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣΦΥΛΛΗΣ ΣΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
995.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΦΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
996.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ Κ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
997.Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΝΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
998.ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣΑΔΕΛΦΟΙ ΒΛΑΣΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
999.ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ Κ.ΔΩΔΩΝΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1000.ΗΡΙΝΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1001.Η ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΕΡΣΙ ΠΑΠΟΡΗΣ ΓΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1002.ΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΘΑΕΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1003.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΠΥΛΙΩΤΟΥ Μ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1004.ΧΑΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ ΣΚΟΓΚΟΥΛΝΤ Α.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1005.Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1006.Η ΚΥΡΙΑ ΝΤΟΡΕΜΙΝΑΚΟΥ Λ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1007.ΑΡΓΥΡΩ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ Ν.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1008.Ο ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΧΙΤΩΝΑΣGHEORGHIU V.ΑΚΡΙΤΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1009.ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Μ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1010.ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣΚΑΛΙΟΤΣΟΣ Π.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1011.ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΒΛΑΣΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1012.Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΝΔΙΑΩΜΠΟΥΑΓΙΕ Ζ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1013.ΡΟΒΗΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣΒΕΡΝ Ι.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1014.Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣΡΟΝΥ Α.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1015.Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΠΑΣΚΑΛ ΠΙΡΑΝΤΕΛΟΔΩΔΩΝΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1016.ΟΙ ΑΘΛΙΟΙΟΥΓΚΩ Β.ΚΟΣΣΥΒΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1017.ΑΜΛΕΤΣΑΙΞΠΗΡ ΟΥ.ΚΕΔΡΟΣΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1018.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ GREENPEACEBROWN M.- MAY J.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1019.ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΙΝ ΚΛΑΙΡΜΠΛΑΥΤΟΝ Ε.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1020.Η ΚΡΑΥΓΗΜΠΑΚΟΓΙΑΝΗΣ Ν.ΣΜΠΙΛΙΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1021.ΦΩΤΕΙΝΗΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣΑΔΕΛΦΟΙ ΒΛΑΣΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1022.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΑΣΤΡΑΤΙΚΗΣ Π.ΣΤΡΑΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1023.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΒΣΤΡΑΤΙΚΗΣ Π.ΣΤΡΑΤΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1024.ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑΟΜΗΡΟΣΣΤΡΑΤΙΚΗΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1025.Η ΦΟΝΙΣΣΑΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣΠΕΔΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1026.ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1027.ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΑΝΕΜΟΥΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1028.ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑΜΑΝΤΑ Λ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1029.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1030.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1031.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΥΡΩΜΕΝΩΝ ΒΡΑΧΩΝΚΑΡΕΪ Μ. Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1032.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ ΠΟΥ ΨΙΘΥΡΙΖΕΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1033.ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1034.Ο ΜΦΓ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣΝΤΑΛ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1035.ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΘΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΝΥΧΤΑΠΙΚΗ Μ.ΦΥΤΡΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1036.ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΟΦΒΕΡΝ Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1037.Η ΜΑΥΡΗ ΤΟΥΛΙΠΑΔΟΥΜΑΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1038.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΛΤΑ Π.ΔΑΜΙΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1039.ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΔΕΛΤΑ Π.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1040.ΜΑΓΚΑΣΔΕΛΤΑ Π.ΜΟΚΑΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1041.ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣΔΕΛΤΑ Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1042.ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥΔΕΛΤΑ Π.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1043.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΔΕΛΤΑ Π.ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1044.ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥΔΕΛΤΑ Π.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1045.ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1046.ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣΣΤΟΥΦΗ Β.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1047.ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΟΔΕΥΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1048.ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - ΟΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Μ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1049.ΑΝΝΑDARBY B.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1050.ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1051.ΤΟ ΤΙΜΗΜΑΜΑΝΙΑΤΗ Ν. Α. ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1052.ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝSTEVENSON R. L.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1053.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣKIPLING R.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1054.ΕΝΑΣ ΓΙΑΝΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥΤΟΥΕΗΝ Μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1055.ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ Ε.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1056.Η ΜΑΓΙΣΣΑ Η ΣΟΥΜΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣΨΑΡΑΚΗ Β.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1057.ΕΝΑΣ ΕΡΩΤΑΣ , ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕΡΕΝΙ Μ.ΘΕΜΕΛΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1058.ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1059.ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΣΤΑΖΟΥΝΜΙΣΣΙΟΣ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1060.ΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΞΥΠΟΛΥΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Σ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1061.Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥΤΣΑΜΑΔΟΥ Ε.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1062.ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝMARQUEZ G. G..ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1063.ΜΗ ΔΙΩΧΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΟΥΒΕΝΙΕΡΗΣ Μ. & Σ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1064.ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1065.ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙΤΑΧΤΣΗΣ Κ.ΕΞΑΝΤΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1066.ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1067.ΑΣΤΡΑΔΕΝΗΦΑΚΙΝΟΥ Ε.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1068.ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝΧΩΜΕΝΙΔΗΣ Χ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1069.ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΑΝΙΜΙΣΣΙΟΣ Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1070.ΝΑ ΖΕΙΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ Λ.ΓΛΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1071.ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑCOEHLO P.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1072.ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΕΝΤΕ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1073.ΑΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΡΩΤΗΣΕΙΣΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1074.Η ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΟΣΚΕΡΑΣΙΩΤΗ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1075.ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΡΙΟΤΖΙΡΙΤΑ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1076.Η ΑΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΜΟΥΣΑΚΑΡΑΦΥΛΛΗ Ι.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1077.Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝΛΑΠΑΤΑ Φ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1078.ΤΡΕΙΣ ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΒΕΝΙΑΝΑΚΗ Ε.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1079.ΒΑΡΚΑΡΙΣΣΑ ΤΗΣ ΧΙΜΑΙΡΑΣΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1080.Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝΧΙΚΜΑΝ Κ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1081.ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ .& Μ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1082.ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ; ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΡΩΣΣΗ - ΖΑΪΡΗ Ρ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1083.Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΊΝΑΙ ΖΩΗ … Η ΖΩΗ ΕΊΝΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑCHRAMBANIS P. -BALASKA I.ΕΚΘΕ/ΥΣΡΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1084.ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1085.ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΡΑΤΡΗ ΤΖ.-XAOYEL M.-ΣΙΓΚΛΕΡ Ι.ΕΡΜΙΟΝΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1086.Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1087.ΑΘΛΑ ΕΚ ΡΟΔΟΥΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΔΟΥΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΔΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1088.ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ΧΑΤΖΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΜΙΧΑΛΑΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1089.Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣGOLEMANJ D.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1090.ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ -ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΛΕΞΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1091.ΕΛΛΗΝΙΑΔΑ - ΕΠΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1092.ΙΕΡΟ ΔΙΠΤΥΧΟ ΝΙΣΥΡΟΥΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1093.ΕΡΕΥΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΝΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1094.ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΝΡΟΔΟΣ 1998ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1095.ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΝΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1096.ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1097.Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΦΩΤΙΟΥ ΚΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1098.ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΤΕΜΠΛΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1700ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Χ.ΔΩΔΩΝΗΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1099.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟΚΑΣΕΡΗΣ Ν.RODOS IMAGEΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1100.ΣΚΙΣΜΕΝΟ ΨΑΘΑΚΙΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1101.Η ΓΕΝΙΑ ΜΟΥΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1102.ΣΚΟΥΛΗΚΟΤΡΥΠΕΣΦΩΟΥΛΣ ΤΖ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1103.ΧΑΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣHILTON J.ΙΑΜΒΛΙΧΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1104.ΤΟ ΞΕΦΩΤΟΑΒΕΡΩΦ Τ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1105.ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣΦΑΚΙΝΟΣ Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1106.ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1107.Η ΑΓΑΠΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑΖΩΓΡΑΦΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1108.Η ΠΡΟΒΑ ΝΥΦΙΚΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1109.ΣΑΝ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙΜΕΓΑΛΟΥ - ΣΕΦΕΡΙΔΑΔΗ ΛΙΑΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1110.ΟΤΑΝ ΚΛΑΙΝΕ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑΜΑΝΙΑΤΗ Ν. Α. ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1111.ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΙΩΣΓΚΙΩΝΗΣ Δ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1112.ΑΘΗΝΑ-ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΕ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΟΜΟΡΦΗΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Κ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1113.Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΓΟΥΒΕΛΗ Γ.ΔΙΟΠΤΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1114.ΧΑΜΕΝΟ ΧΘΕΣΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1115.Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΖΟΛΩΤΑ Α.ΣΙΔΕΡΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1116.Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝΟΡΓΟΥΕΛ ΤΖ.ΚΑΚΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1117.1984 Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣΟΡΓΟΥΕΛ ΤΖ.ΚΑΚΤΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1118.Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1119.Σ' ΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝΠΑΠΑ Κ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1120.ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡΣΑΙΞΠΗΡ ΟΥ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1121.ΡΟΥΠΕΛΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Χ.ΕΣΤΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1122.ΚΑΤΑΔΙΚΟΣΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1123.Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙΒΙΤΤΙ ΜΑΡΙΟΕΡΜΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1124.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1125.ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1126.ΛΩΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Μ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1127.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΒΗΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1128.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΒΗΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1129.ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΡΟΝΙΝ ΑΡΤΖΔΑΜΙΑΝΟΥΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1130.ΓΑΛΗΝΗΒΕΝΕΖΗΣ Η.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1131.ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙΜΑΣΤΟΡΗ Β.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1132.ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΙΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1133.20000 ΛΕΥΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΒΕΡΝ Ι.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1134.ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣΒΑΡΕΛΑ Α.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1135.ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣΛΟΥΝΤΕΜΗΣ Μ.ΔΩΡΙΚΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1136.ΓΕΥΣΗ ΠΙΚΡΑΜΥΓΔΑΛΟΥΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Μ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1137.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1138.ΠΟΥ ΠΙΑ ΚΑΙΡΟΣΚΑΠΑΝΤΑΗ Ι.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1139.ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΡΕΜΑΡΚ ΕΡ Μ.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1140.ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΛΟ Ε.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1141.ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΜΑΛΟ Ε.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1142.ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1143.Ο ΧΙΤΩΝ ΛΟΫΔ ΝΤ.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1144.Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣΝΤΕ ΣΑΙΝΤ ΕΞΥΠΕΡΥ Α.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1145.ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1146.Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΜΑΤΕΣΗΣ Α.ΕΡΜΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1147.Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΝΤΕ ΦΑΣΤ Γ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1148.ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΜΠΡΟΥΣ Β.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1149.ΑΝΤΙ - ΚΥΝΗΓΙΤΣΙΠΗΡΑΣ Κ.ΛΙΒΑΝΗΣΔΟΚΙΜΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1150.ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥΚΟΝΔΥΛΗΣ Θ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1151.ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ν.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1152.ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΥΨΙΛΟΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1153.ΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΥΠΟΛΙΤΗΣ Κ.ΥΨΙΛΟΝΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1154.ΡΩΤΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1155.ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣΤΣΙΦΟΡΟΣ Ν.ΕΡΜΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1156.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1157.Ο ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ - ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΛΑΣ Λ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1158.ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1159.ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝΑΦΟΙ ΤΟΠΑΛΗΤΟΠΑΛΗΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1160.ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΟΥΝBLYTON E.GUTENBERGΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1161.ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΟΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑBLYTON E.GUTENBERGΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1162.ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΟΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑBLYTON E.GUTENBERGΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1163.ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝBLYTON E.GUTENBERGΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1164.ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1165.ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑΜΕΛΕΟΥΝΗΣ ΧΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1166.ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΑΝΘΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΨΥΧΑΛΟΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1167.Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1168.Η ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1169.ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1170.ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ Η ΒΙΛΛΑΝΟΒΑΜΠΙΝΟΓΛΟΥ Μ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1171.ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΥΠΑΙΠΘΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1172.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΗΣ Σ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1173.ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 1ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1174.ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1175.ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 1932-1945ΦΥΛΛΗΣ Σ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1176.ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ Κ.ΚΕΘΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1177.ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑMUNKRES J.R. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1178.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1987 Α - 32ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1179.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ -33ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1180.ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLUME 31,1990BOLIS T.S. EXARCHAKOS T. G. LIPITAKIS E. A.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1181.ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLUME 32,1991BOLIS T.S. EXARCHAKOS T. G. LIPITAKIS E. A.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1182.ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLUME 33,1992BOLIS T.S. EXARCHAKOS T. G. LIPITAKIS E. A.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1183.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β - ΤΟΜΟΣ ΚΑ 1987-1988ΔΗΜΑΚΟΣ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1184.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α - ΤΟΜΟΣ ΚΓ 1989-1990ΔΙΑΦΟΡΟΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1185.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α - ΤΟΜΟΣ ΚΔ 1991-1992ΔΙΑΦΟΡΟΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1186.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α - ΤΟΜΟΣ ΚΕ 1991-1992ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1187.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α - ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Λ 1996-1997ΚΟΛΥΒΑΣ ΣΠ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1188.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 17ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1189.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 18ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1190.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 19ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1191.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 20ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1192.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 21ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1193.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 22ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1194.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ - ΤΟΜΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 29ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΖΩΤΟΣ Β. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1195.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΚΙΟΥ Δ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1196.ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ Η ΘΩΡΙΑ ΣΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣΒΟΓΙΑΤΖΗ Ι.-ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ Ο.ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1197.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣΟΥΜΑΝΗΣ Ι.ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1198.ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΤΟΜΟΣ 1998 ΤΕΥΧΗ 111-116 -ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1199.ΓΑΙΟΡΑΜΑ - ΕΤΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 35ΔΙΑΦΟΡΟΙΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1200.ΗΛΙΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 5ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1201.ΗΛΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 6ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1202.ΗΛΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 7ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1203.ΗΛΙΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 8ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1204.ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 12ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1205.ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΟΕΔΒΥΠΑΙΠΘΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1206.ΡΟΔΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 6ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1207.Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑΦΟΡΟΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1208.ΤΟ ΝΗΣΙ HISLOP V.ΔΙΟΠΤΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1209.ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 13ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1210.ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 14ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1211.ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 17ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1212.ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 18ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1213.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1ΔΙΑΦΟΡΟΙΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1214.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 3ΔΙΑΦΟΡΟΙΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1215.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 5ΔΙΑΦΟΡΟΙΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1216.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 6ΔΙΑΦΟΡΟΙΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1217.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 8ΔΙΑΦΟΡΟΙΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1218.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10ΔΙΑΦΟΡΟΙΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1219.ΗΛΙΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 4 ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥΠΕΡΙΟΔΙΚΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1220.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Β-2ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ε. ΜΙΕΤΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1221.ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΤΑΚΗΣΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1222.Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Κ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1223.ΑΝΝΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΑΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Σ.ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1224.ΜΝΗΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥΠΑΤΡΟΣ Α.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1225.ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΑΛΛΙΩΣΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.ΚΑΛΕΝΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1226.ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1227.ΣΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΟΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Μ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1228.Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ Ε.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1229.ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1230.ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΑΛΙΕΝΤΕ ΙΖ.ΩΚΕΑΝΙΔΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1231.ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΤΟΥΡΑΝ ΤΖ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1232.Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ Χ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1233.ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΑΓΩΝΙΚΑΜΠΛΑΥΤΟΝ Ε.GUTENBERGΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1234.ΦΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙΤΡΑΥΛΟΥ Π.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1235.ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΔΥΟ ΖΩΕΣΤΟΥΝΤΑ Μ.ΛΙΒΑΝΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1236.ΑΓΑΠΩ ΘΑ ΠΕΙ ΧΑΝΟΜΑΙΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1237.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΤΗΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1238.Η ΧΑΜΕΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1239.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙΑΡΘΟΥΡ Ρ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1240.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 1ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1241.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 2ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1242.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 3ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1243.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 4ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1244.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 5ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1245.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 6ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1246.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 7ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1247.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 8ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1248.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 9ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1249.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 10ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1250.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 11ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1251.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 12ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1252.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 13ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1253.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 14ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1254.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 15ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1255.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 'ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ' ΤΟΜΟΣ 16ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΛΚΥΩΝΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1256.Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1257.ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1258.Ο ΑΙ-ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΙΣΥΡΙΟΣΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1259.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΜΙΚΡΑΙΝΕΑΡΝΤΕΝ Ο.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1260.ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΝΙΚΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣΜΙΛΗΤΟΣΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1261.ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΚΡΗΤΗΝΙΚΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣΜΙΛΗΤΟΣΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1262.ΛΕΥΚΗ ΟΡΧΙΔΕΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1263.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΩΜΑPARKER STEVEΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1264.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΓΗJOHN FARNDONΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1265.ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟΤΕΡΖΑΚΗΣ Α.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1266.Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Σ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1267.ΛΕΩΝΗΣΘΕΟΤΟΚΑΣ Γ.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1268.ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝΣΤΙΒΕΝΣΟΝ Ρ. Λ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1269.ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑΣΑΡΗ ΖΩΡΖΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1270.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΖΕΗ Α.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1271.Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣΖΕΗ ΑΛΚΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1272.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙΤΖΟΥΝΤΙ ΜΠΛΟΥΜΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1273.ΤΕΡΜΑ!ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙΜΟΡΓΚΕΝΣΤΕΡΝ Σ.- Α.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1274.Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΟΙΠΑΠΑΖΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1275.ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΟΜΟΡΦΗΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Κ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1276.ΛΗΜΝΟΣ Η ΦΙΛΤΑΤΗ - ΤΟΜΟΣ Γ ΦΡΑΓΚΕΛΗΣ Π.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1277.ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝΦΑΙΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1278.ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣΚΙΠΛΙΝΓΚ Ρ.ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1279.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΦΥΣΗBURNIE DAVIDΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1280.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣΣΑΛΠΑΔΗΜΟΥ Ν.ΩΜΕΓΑΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1281.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Μ.ΑΤΡΑΠΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1282.Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΤΡΙΒΙΖΑΣ Ε.ΥΠΕΠΘΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1283.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΟΓΛΟΥ Ε.ΥΠΕΠΘΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1284.Η ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1285.ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΟΓΛΟΥ Ε.ΥΠΕΠΘΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1286.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑHOWARD R.ΔΚΟΕΘΕΑΤΡΟ-ΚΟΜΙΚ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1287.A SHORT STORY OF THE DODECANESESTAVROPOULOS D. S.HELLENIC PARLIAMENTΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1288.Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑΤΟΜΑΣ ΜΑΝΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1289.ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣΝΑΙΝΤΕΡ Χ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1290.ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚΚΛΩΝΤ ΑΝΕΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1291.ΕΓΩ ΚΙ ΑΥΤΟΣΜΟΡΑΒΙΑ Α.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1292.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣΜΟΡΑΒΙΑ Α.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1293.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΓΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑΠΙΤΙΓΚΡΙΛΛΙΕΠΙΛΟΓΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1294.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΝΤΑΡΙΜΙΝΙΠΕΛΛΙΚΟ Σ.ΕΠΙΛΟΓΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1295.ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥΦΛΩΜΠΕΡ Γ.ΕΠΙΛΟΓΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1296.ΈΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΥΚΛΥΝΣΜΙΘ Μ.ΕΠΙΛΟΓΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1297.ΤΡΕΙΣ ΑΓΑΠΕΣΚΡΟΝΙΝ Α.ΕΠΙΛΟΓΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1298.ΥΓΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1299.ΥΓΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1300.ΥΓΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Γ΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1301.ΥΓΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Δ΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1302.ΥΓΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ε΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1303.ΥΓΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1304.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 1ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1305.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 2ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1306.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 3ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1307.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 4ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1308.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 5ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1309.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 6ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1310.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 7ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1311.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 8ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1312.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 9ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1313.ΥΓΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΟΣ 10ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1314.ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΜΟΣ 1ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1315.ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΜΟΣ 2ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1316.ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΜΟΣ 3ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1317.ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΜΟΣ 4ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΙΚΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1318.ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΜΟΣ Α΄ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1319.ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1320.ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1321.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΟΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕBONACINA GIORGIOMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1322.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΝΑΣMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1323.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝBONACINA GIORGIOMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1324.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ- ΣΑΓΓΑΡΙΟΣΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1325.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ - Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΛΑΣGEROSA GUIDOMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1326.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ - ΓΟΥΔΙΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1327.ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ - Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣMAYDA GIUSEPPEMONDADORI-ΦΥΤΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1328.ΑΠΑΝΤΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΟΜΟΣ 1ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1329.ΑΠΑΝΤΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΟΜΟΣ 2ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1330.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 4ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1331.ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ 2ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1332.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΟΜΟΣ Β΄ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.ΜΕΡΜΗΓΚΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1333.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΜΟ Α΄ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ Γ.- ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Α.ΜΕΡΜΗΓΚΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1334.ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΜΟΣ Β΄ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ Γ.- ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Α.ΜΕΡΜΗΓΚΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1335.Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΥΑΚΙΝΘΩΝΤΙΓΚΑ Τ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1336.ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΠΙΔΑΒΑΡΕΛΛΑ Α.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1337.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΚΛΙΑΦΑ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1338.Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΊΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣΚΛΙΑΦΑ Μ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1339.ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑΜΟΡΡΙΣ Ε.ΘΕΜΕΛΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1340.ΛΕΩΝΗΠΥΛΙΩΤΟΥ Μ.ΠΑΤΑΚΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1341.15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΔΙΑΦΟΡΟΙΚ.Ι.Υ.ΡΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1342.ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝΜΟΥΛΑ Ε. - ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1343.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 1ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1344.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 2ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1345.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 3ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1346.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 4ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1347.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 5ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1348.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 6ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1349.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 7ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1350.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 8ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1351.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 9ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1352.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 10ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1353.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 11ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1354.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 12ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1355.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 13ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1356.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 14ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1357.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 15ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1358.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 16ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1359.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 17ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1360.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 18ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1361.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 19ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1362.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 20ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1363.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 21ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1364.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 22ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1365.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 23ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1366.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 24ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1367.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 25ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1368.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ 26ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣΔΟΜΗΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1369.Ω ΑΓΙΕ ΑΙΘΕΡΑΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ.POLARISΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1370.Ο ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣΦΙΛΙΠ ΜΠΑΡΜΠΩΝΕΦΕΛΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1371.Ε.Π.ΣΑΡΗ Ζ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1372.Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑΔΙΚΑΙΟΥ Ε.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1373.ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ Α.ΚΑΛΟΚΑΘΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1374.ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α.ΑΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1375.ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣΔΟΥΜΑΣ Α.ΑΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1376.ΔΙΗΓΗΜΑΤΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΚΑΛΟΚΑΘΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1377.Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΝΙΡΒΑΝΑΣ Π.ΚΑΛΟΚΑΘΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1378.ΠΟΡΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΔΡΑΓΟΥΜΗ Ι.ΚΑΛΟΚΑΘΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1379.ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι.ΚΑΛΟΚΑΘΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1380.ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗΔΙΑΦΟΡΟΙΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1381.ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑΧΕΜΙΝΓΟΥΕΙ Ε.ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1382.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑΤΣΒΑΙΧ Σ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1383.ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ Φ.ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1384.ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ Φ.ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1385.ΖΑΝ ΚΡΙΣΤΟΦ Ε΄ΡΟΜΑΙΝ Ρ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1386.ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙΧΕΜΙΝΓΟΥΕΙ Ε.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1387.ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝΑΜΠΟΚΟΦ Β.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1388.Η ΜΑΝΑΠΕΡΛ ΜΠΑΚΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1389.ΝΑΝΑΖΟΛΑ Ε.ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1390.Η ΖΩΗ ΜΟΥΓΚΑΝΤΙ Μ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1391.Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Α΄ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1392.Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1393.Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1394.ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥΨΥΧΑΡΗΣ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1395.ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.ΜΙΝΩΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1396.ΤΖΕΙΝ ΕΥΡΣΑΡΛΟΤ ΜΠΡΟΝΤΕΔΑΜΙΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1397.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 1ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ-ΚΑΛΒΟΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1398.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2ΣΟΛΩΜΟΣ-ΜΗΤΣΑΚΗΣ-ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1399.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 3ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ-ΠΟΛΥΛΑΣ-ΜΑΡΚΟΡΑΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1400.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 4ΒΙΖΥΗΝΟΣ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ-ΠΑΡΑΣΧΟΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1401.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 5ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-ΣΟΥΤΣΟΣ-ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1402.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 6ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ-ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1403.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 7ΒΙΛΕΛΑΣ-ΚΑΜΠΙΣΗΣ-ΜΑΒΙΛΗΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1404.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 8ΘΕΟΤΟΚΗΣ-ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ-ΒΗΛΑΡΑΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1405.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 9ΣΟΥΡΗΣ-ΡΑΓΚΑΒΗΣ-ΡΟΙΔΗΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1406.ΕΡΓΑ 30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 10ΨΥΧΑΡΗΣ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΧΟΣΡΙΖΟΥ Γ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1407.ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣΤΖΙΡΙΤΑ Μ.ΨΥΧΟΓΙΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1408.ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Α΄ΤΟΜΟΣΜΑΛΟ Ε.ΚΑΛΟΚΑΘΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1409.ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣΚΑΛΟΣ Γ.ΓΡΗΓΟΡΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1410.ΛΙΟΝΤΑΡΟΠΑΙΔΟ Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΟΡΝΤΕΡ Ζ.ΠΑΤΑΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1411.ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328ΒΕΝΕΖΗΣ Η.ΕΣΤΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1412.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΖΕΗ Α.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1413.ΜΥΘΟΙ,ΘΡΥΛΟΙ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τ.ΑΓΚΥΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1414.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΨΑΡΑΣΝΤΑΓΚΛΑΣ Λ.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1415.ΜΠΕΝ ΧΟΥΡΟΥΑΛΛΑΣ Λ.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1416.ΚΒΟ ΒΑΝΤΙΣΣΙΕΓΚΕΒΙΤΣ Ε.ΑΓΚΥΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1417.ΚΙΜΚΙΠΛΙΝΓΚ Ρ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1418.ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΛΟ Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1419.ΤΑ ΑΓΟΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΟΝΙΝ Λ.ΔΑΡΕΜΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1420.ΕΡΩΣ, ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Γ.ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1421.ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΕΛΥΤΗΣ Ο.ΙΚΑΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1422.Η ΕΛΕΝΗΡΙΤΣΟΣ Γ.ΚΕΔΡΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1423.ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΠΑΝΤΖΙΟΥ Ο.-ΛΟΥΚΑ Σ.ΓΡΗΓΟΡΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1424.Ο ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Ε.ΓΡΗΓΟΡΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1425.Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο ΑΥΛΟΣΓΚΡΙΝΤΖΟΣ Σ.ΓΡΗΓΟΡΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1426.ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΕΣΡΟΔΗ Β.ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1427.ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΤΗ Τ.ΦΩΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1428.ΓΚΡΑΝΤΙΒΑJENSEN WILHELM .- FREUD S.ΑΓΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1429.ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤ΄ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ.ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1430.ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1431.ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Ι.ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1432.ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Μ.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1433.ΙΕΡΟ ΔΙΠΤΥΧΟ ΝΙΣΥΡΟΥΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1434.Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1435.ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1436.ΕΛΛΗΝΙΑΔΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ Ν.ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1437.ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - -ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1438.ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΜΟΣ Α΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1439.ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΜΟΣ Β΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1440.ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΜΟΣ Α΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1441.ΑΡΙΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΜΟΣ Β΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1442.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Α΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΣΤΑΡΕΝΟΣ Ε.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1443.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΣΤΑΡΕΝΟΣ Ε.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1444.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΣΤΑΡΕΝΟΣ Ε.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1445.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣΖΑΡΟΚΙΛΛΙ Π. Ε.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1446.12 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΟΣΝΟΡΘΑΠ ΣΟΛΟΜΟΝΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1447.ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΙΕΣΖΕΗ ΑΛΚΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1448.Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣΖΕΗ ΑΛΚΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1449.Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑΤΡΙΒΙΖΑΣ ΕΥ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1450.ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1451.Ο ΘΕΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΖΕΗ ΑΛΚΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1452.ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑΖΕΗ ΑΛΚΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1453.ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1454.ΟΤΑΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΤΣΥΦΙΑ LEE HARPERBELLΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1455.Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝΖΕΗ ΑΛΚΗ- ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1456.Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣΖΕΗ ΑΛΚΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1457.ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ ΦΑΜΠΕΡ ΝΟ 2ΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1458.ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ ΦΑΜΠΕΡ ΝΟ 2ΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1459.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1460.Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1461.Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1462.Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1463.Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΑΛΚΗ ΖΕΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1464.Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΥΔΡΟΠΛΑΝΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
1465.ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑSTEPHEN HAWKINGΠΑΤΑΚΗΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1466.ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΣΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1467.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Μ.mgkΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1468.ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΜΕ ΤΑ ΑΜΥΘΗΤΑ ΣΕΝΤΕΦΙΑΤΑΣΑΚΟΥ Τ.ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1469.ΧΑΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Ν.ΕΛΚΥΣΤΗΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1470.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 20ος ΑΙΩΝΑΣΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Χ.-ΛΕΒΟΥΝΗΣ Γ.ΜΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1471.ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΡΕΝΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1472.ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ(εκτη εκδοση)ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1473.ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ(ενδεκατη εκδοση)ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1474.ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1475.ΜΑΤΡΥΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1476.ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1477.ΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1478.ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΗΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1479.ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΕΣΑΜΑΛΙΑ ΖΩΗΜΕΝΑΝΔΡΟΣΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1480.ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣTARGET DESING GROYPΤΕΧΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1481.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΙΤΤΑ SUSAETAΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1482.ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΝΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΓ. ΛΙΛΙΚΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΗΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1483.Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚ. ΛΟΥΛΗΣΨΥΧΟΓΙΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1484.ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ BULLYING ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚ. ΒΑΪΝΑΣΜΕΝΑΝΔΡΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1485.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣΔΙΑΦΟΡΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1486.ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝΙ.Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΗ- Γ. ΣΑΚΚΑΟΕΔΒΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1487.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η 'ΠΟΛΗ' ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑΣ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣΜΕΝΑΝΔΡΟΣΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1488.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΑ.Α. ΛΙΒΑΝΗΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ