α/α Κωδ.Ταξ. Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Κατηγορία Διαθεσιμότητα
1. ΛΟΓ33-1 ΒΑΛ Παραμύθια από την Περσία Βαλούρδος, Γ. Απόπειρα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2. ΛΟΓ33-2 ΒΑΛ Παραμύθια από την Κίνα Βαλούρδος, Γ. Απόπειρα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
3. ΛΟΓ106 GAR Tρεις και μία ευχές Garofalo G. Ζεβρόδειλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
4. ΛΟΓ299 MOU Η παλέτα των συναισθημάτων Μουλάκη, E. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
5. ΔΕΠΠΣ 108-Δ108 Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται. Προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ. & Τσάφος, Β. Gutenberg ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
6. ΜΕ 52 COH Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών Cohen, D.- Stern , V.- Balaban, N. Gutenberg ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
7. ΜΕ 63 ΑΥΓ Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες. Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση Αυγητίδου, Σ. Gutenberg ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
8. ΦΕ11Α ΡΑΒ Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση (Διδακτική και Γνωστική προσέγγιση) Ραβάνης, Κ. Τυπωθήτω ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
9. ΘΜ1 Μορφές Δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου Μιχαλοπούλου-Δημάκη, Ε Ο.Ε.Δ.Β. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
10. ΘΜ2 Να χτίσουμε τον κόσμο που ταιριάζει στο παιδί Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
11. ΘΜ3 Η διαμόρφωση του ανθρώπου Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
12. ΘΜ4 Το μυστικό της παιδικής ηλικίας Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
13. ΘΜ5 Το όραμα μιας νέας αγωγής Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
14. ΘΜ6 Η Μοντεσσόρι και το παιδί σας Μαλλόυ, Τ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
15. ΘΜ7 Πρακτικός οδηγός στη μέθοδό μου Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
16. ΘΜ8 Εκπαίδευση για έναν καινούριο κόσμο Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
17. ΘΜ9 Να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18. ΘΜ10 Τι πρέπει να ξέρετε για το παιδί σας Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19. ΘΜ11 Παιδαγωγικό Μανιφέστο Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
20. ΘΜ12 Ο Δεκτικός Νους Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
21. ΘΜ13 Η ανακάλυψη του παιδιού Μοντεσσόρι, Μ. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
22. ΘΜ14 Ταξινομία Διδακτικών Στόχων Bloom, S.B. & Krathwohl, R.D. Κώδικας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
23. ΘΜ15 Η εικόνα του παιδιού στην ελληνική τελεόραση και στον ελληνικό τύπο Δουλκέρη, Τ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
24. ΘΜ16 Η ψυχική ανάπτυξη του παιδιού Βαλλόν, Α. Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
25. ΘΜ17 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών). Ανδρέου, Α. Εκδοτικός όμιλος Συγγραφέων-Καθηγητών. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
26. ΘΜ18 Γενική διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής. Κόφφα, Α. Κόφφας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
27. ΘΜ19 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
28. ΘΜ20 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29. ΘΜ21 Προσχολική αγωγή, οργάνωση -πρόγραμμα Βαλσαμάκη, Χ. Σφακιανάκης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
30. ΘΜ22 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
31. ΘΜ23 Basic principles of curriculum and instruction Tyler, R. University of Chicago Press ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
32. ΘΜ24 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
33. ΘΜ25 Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Οικογένειας Μουσούρου, Μ.Λ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
34. ΘΜ26 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο Γκότοβος, Ε.Α. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
35. ΘΜ27 Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο Παπακωνσταντίνου, Π. Έκφραση ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
36. ΘΜ28 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
37. ΘΜ29 Ο Πιαζέ και το σχολείο. Χριστοφίδη-Ενρίκες, Α. Εκκρεμές ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
38. ΘΜ30 Το Σύγχρονο Νηπιαγωγείο και η Ιστορία του Ξηροτύρη, Η. Ατλαντίς ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
39. ΘΜ31 Η οργάνωση και η λειτουργία των ομάδων στο Νηπιαγωγείο. Τζώρτζη, Α. Σπουδή ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
40. ΘΜ32 Σύγχρονη θεωρία και πράξη της Παιδείας Παπάς, Α. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
41. ΘΜ33 Σύγχρονα ρεύματα στην επιστήμη της αγωγής Ρήγα, Α. Offset ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
42. ΘΜ34 Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Σταμέλος, Γ. (επιμ.) Κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
43. ΘΜ35 Η Προσχολική Αγωγή ως Θεσμός Κατεβάς, Γ. ΟΕΔΒ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
44. ΘΜ36 Η διδασκαλία στα πλαίσια του νηπιαγωγείου Γιαννούλης, Ι.Ν. & Μπαρδής Δ.Π. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45. ΘΜ37 Το ελληνικό νηπιαγωγείο και οι ρίζες του Χαρίτος, Γ.Χ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
46. ΘΜ38 Παιδαγωγική του σχολείου Ξωχέλλης, Δ.Π. Αδελφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
47. ΘΜ39 Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης Ξωχέλλης, Δ.Π. Αδελφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
48. ΘΜ40 Θεμελιώδεις αρχές και ιδέες στην παιδαγωγική της M. Montessori Γιαγλή, Γ. Αδελφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
49. ΘΜ41 Το Κίνημα της Προοδευτικές Εκπαίδευσης Rohrs, H. Αφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
50. ΘΜ42 Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη Καραγεωργάκη-Ευσταθίου, Μ. Αδελφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
51. ΘΜ43 Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: δυνατότητες και όρια Τζίκα - Παπαναούμ, Ζ. Αδελφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
52. ΘΜ44-α Οι κοινωνικες σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία: Θεωρία, έρευνα και διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο. Αυγητίδου, Σ. Αφοι Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
53. ΘΜ44-β Οι κοινωνικες σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία: Θεωρία, έρευνα και διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο. Αυγητίδου, Σ. Αφοι Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
54. ΘΜ44-γ Οι κοινωνικες σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία: Θεωρία, έρευνα και διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο. Αυγητίδου, Σ. Αφοι Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
55. ΘΜ45-α Εισαγωγή στην προσχολική Παιδαγωγική. Κιτσαράς, Γ. Παπαζήσης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
56. ΘΜ45-β Εισαγωγή στην προσχολική Παιδαγωγική. Κιτσαράς, Γ. Παπαζήσης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
57. ΘΜ46 Η Θεωρία του Piaget και Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση Κουτσουβάνου, Ε. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
58. ΘΜ47 Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής Κιτσαράς, Γ. ΡΕΘΥΜΝΟ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
59. ΘΜ48 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
60. ΘΜ49 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
61. ΘΜ50 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
62. ΘΜ51 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
63. ΘΜ52 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (τόμος 1) Παρασκευοπούλου, Ι. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
64. ΘΜ53 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (τόμος 2) Παρασκευοπούλου, Ι. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
65. ΘΜ54 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ WINNICOT DONALT ΑΤΡΑΠΟΣ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
66. ΘΜ55-α Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο. Κουτσουβάνου, Ε. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
67. ΘΜ55-β Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο. Κουτσουβάνου, Ε. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
68. ΘΜ55-γ Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο. Κουτσουβάνου, Ε. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
69. ΘΜ55-δ Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο. Κουτσουβάνου, Ε. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
70. ΘΜ56-α Κοινωνιο-γνωστική προσέγγιση και διδακτικές διαδικασίες της μάθησης των Φυσικών και Λογικο-μαθηματικών εννοιών στο σχολείο. Παπαμιχαήλ, Γ. (επιμ.) Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
71. ΘΜ56-β Κοινωνιο-γνωστική προσέγγιση και διδακτικές διαδικασίες της μάθησης των Φυσικών και Λογικο-μαθηματικών εννοιών στο σχολείο. Παπαμιχαήλ, Γ. (επιμ.) Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
72. ΘΜ57-α Βιωματική - Eπικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο Σχολείο. Χρυσαφίδης, Κ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
73. ΘΜ57-β Βιωματική - Eπικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο Σχολείο. Χρυσαφίδης, Κ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
74. ΘΜ57-γ Βιωματική - Eπικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο Σχολείο. Χρυσαφίδης, Κ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
75. ΘΜ58-α Η Παιδαγωγική και το Παιχνίδι-Αντικείμενο στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Πανταζής, Σ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
76. ΘΜ58-β Η Παιδαγωγική και το Παιχνίδι-Αντικείμενο στο χώρο του Νηπαιγωγείου. Πανταζής, Σ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
77. ΘΜ59 Η μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Katz, L Sylvia - Chard, C Ατραπός ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
78. ΘΜ60 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
79. ΘΜ62 Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Tomlinson, C. A. Γρηγόρη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
80. ΘΜ63 Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο Κόσυβας, Γ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
81. ΘΜ64 Παιδί, Οικογένεια, Κοινωνία Κυπριανός, Π. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
82. ΘΜ65 Η εξέλιξη της Διδακτικής-Επιστημολογική θεώρηση. Ματσαγγούρας, Η.(επιμ.) Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
83. ΘΜ66 Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου Γερμανός, Δ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
84. ΘΜ67 Οργάνωση και Διαμόρφωση του Χώρου στο Νηπιαγωγείο Παπανικολάου, Ρ. Καστανιώτης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
85. ΘΜ68 Ο κοινωνικός κόσμος του παιδιού Damon, W. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
86. ΘΜ69 Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς. Bigge, M. Πατάκης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
87. ΘΜ70 Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες Bertrand, Y. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
88. ΘΜ71 Η Θεωρία του Jean Piaget και η Προσχολική Αγωγή Kamii, C. & Devries, R. Δίπτυχο ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
89. ΘΜ72 Θεωρία και μεθοδολογία της προσχολικής εκπαίδευσης. Cuffaro, H. K., Sapiro, E. K., Kamii C., Κουτσουβάνου Ε. Πατάκης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
90. ΘΜ73 Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή. Κακάνα, Δ.-Μ. Αφοί Κυριακίδη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
91. ΘΜ74 Σκέψη (β΄τόμος) Βοσνιάδου, Σ. (επιμ.) Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
92. ΘΜ75 Κοινωνική Ανάπτυξη (γ΄ τόμος) Βοσνιάδου, Σ. (επιμ.) Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
93. ΘΜ76-α Ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική Roopnarine, J.-Johnson.J. Παπαζήσης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
94. ΘΜ76-β Ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική Roopnarine, J.-Johnson.J. Παπαζήσης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
95. ΘΜ77-α Η σκέψη των παιδιών. Donaldson, M. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
96. ΘΜ77-β Η σκέψη των παιδιών. Donaldson, M. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
97. ΘΜ78 Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου Νόβα - Καλτσούνη Χρ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
98. ΘΜ79 Κοινωνική Ανθρωπολογία Λιένχαρντ, Γκ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
99. ΘΜ80 Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Κουτσουβάνου, Ε. & ομάδα εργασίας Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
100. ΘΜ81 Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς Τάφα, Ε. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
101. ΘΜ82 Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας Σαλτζμπέργκερ, Ι., Μπέργκ, Ο., Χένρι, Τ.& Όσμπορν, Ε. Καστανιώτη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
102. ΘΜ83 Μάθηση και Κοινωνία, Η εκπαίδευση στις θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης Παπαμιχαήλ, Γ. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
103. ΘΜ84-α Κοινωνιολογία Bottomore, B.T. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
104. ΘΜ84-β Κοινωνιολογία Bottomore, B.T. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
105. ΘΜ85-α Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση: Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα Bredekamp, S - Copple, C. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
106. ΘΜ85-β Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση: Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα Bredekamp, S - Copple, C. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
107. ΘΜ86 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
108. ΘΜ87 Γονείς, παιδιά και ΜΜΕ Παππά, Β. Καστανιώτης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
109. ΘΜ88 Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος…ΑΠΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ! Ασκήσεις ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου Τριλίβα, Σ.- Αναγνωστοπούλου, Τ.- Χατζηνικολάου, Σ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
110. ΘΜ89 Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. Tomlinson, C. A. Γρηγόρη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
111. ΘΜ90 4+1 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Αγγελάκη, Γκολφινοπούλου, Διδάχου, Παπαδάκου, Ρήγα ΟΜΕΡ 2012 ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
112. ΘΜ91 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης Mc Afee, Leong, Bodrova Παπαζήσης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
113. ΘΜ92 Επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο Hedi Friedrich ΤΥΠΩΘΗΤΩ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
114. ΘΜ93 Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση Μουμουλίδου, Μ. - Ρεκαλίδου, Γ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
115. ΘΜ94 Αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο Kingore, B. ΔΙΠΤΥΧΟ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
116. ΘΜ95 Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά Θεωδοροπούλου, Ε. Κ. διάδραση ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
117. ΘΜ96-α Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές Παντελιάδου, Σ.- Φιλιππάτου, Δ. πεδίο ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
118. ΘΜ96-β Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές Παντελιάδου, Σ.- Φιλιππάτου, Δ. πεδίο ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
119. ΘΜ97 Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες. Ντολιοπούλου, Ε. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
120. ΘΜ98 Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές Επιστήμες Cuche, D. Τυπωθήτω ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
121. ΘΜ99 Εσωτερική Αξιολόγηση & Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα Σολομών, Ι. Παιδαγωγικό ινστιτούτο, Τμήμα Αξιολόγησης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
122. ΘΜ100 Διαχείριση προβλημάτων στο νηπιαγωγείο για την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό Μέλλου, Ε. Demand ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
123. ΘΜ102 Προς μία παιδαγωγική του διαλόγου. Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση Μπιρμπίλη, Μ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
124. ΘΜ103 REGGIO EMILI. Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Edwards, G.- Gandini, L.- Forman, G. Πατάκης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
125. ΘΜ104 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές Καζέλα, Κ. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
126. ΘΜ105 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Κακάνα, Δ.-Μ. Αδελφοί Κυριακίδη α.ε. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
127. ΘΜ106 Ο χώρος του νηπιαγωγείου και οι διαδικασίες μάιησης και διδασκαλίας Κουτσουβάνου Ε. & Γιαλαμάς Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
128. ΘΜ107 Δέκα χρόνια Synergy Παπαπροκοπίου, Ν.-Παπαδάκου, Ε. ΕΑΔΑΠ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
129. ΘΜ108 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (4-7 ΕΤΏΝ) ΕΥΦΗΜΙΑ ΤΑΦΑ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
130. ΘΜ109 Ερευνητική Μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση Πυργιωτάκης, Θεοφιλίδης Πεδίο ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
131. ΘΜ110 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Cohen, Manion, Morrison Μεταίχμιο ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
132. ΘΜ111 Παιχνίδια αυτοεκτίμησης για παιδιά Plummer M. D. Πατάκη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
133. ΘΜ 112 Learning to teach in higher education Paul Ramsden Routledge ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟ
134. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
135. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
136. ΜΕ10 Προετοιμάστε το παιδί σας για το σχολείο. Ντωγιόν Ρισάρ, Λ. Καστανιώτης ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
137. ΜΕ21 Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου των Φυσικών Επιστημών. Κολιόπουλος, Δ. Μεταίχμιο ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
138. ΜΕ26 Μεθοδολογία, Διδακτική της Φυσικής Αγωγής Κωνσταντινάκου, Π. University Studio Press ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
139. ΜΕ27 Γενική Διδακτική ΜεθοδολογίαΔραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Κόφφα, Α. ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
140. ΜΕ29 Παιδική Ηλικία Μακρυνιώτη, Δ. (επιμ.) Νήσος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
141. ΜΕ31 Το προσχολικό παιδί και οι ανάγκες του Δαράκη, Π. Δωδώνη ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
142. ΜΕ32 Οι μεγάλοι παιδαγωγοί Σατώ, Ζ. (διευθ.) Γλάρος ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
143. ΜΕ41 Επίκαιρα Θέματα Παιδείας Φράγκου, Π. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
144. ΜΕ44 Μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών και της συγγραφής διπλωματικών εργασιών Πατινιώτης, Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
145. ΜΕ 48 Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης Χρυσαφίδης, Κ. ΔΙΠΤΥΧΟ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
146. ΜΕ 51 Προς μια Παιδαγωγική του Διαλόγου Μπιρμπίλη, Μ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
147. ΜΕ 52 Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών Cohen, D.- Stern , V.- Balaban, N. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
148. ΜΕ 63 Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες. Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση Αυγητίδου, Σ. Gutenberg ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
149. ΜΕ68 Οδηγός συνεργασίας. Πώς επιτυγχάνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας Μπατσούτα, Μ. ΕΑΔΑΠ ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
150. ΜΕ69 Προσχολική αγωγή. Θεωρία-Μέθοδοι Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Τ. Καστρινού ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
151. ΜΕ70 Νηπιαγωγική Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Τ. Βλάσση ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
152. ΚΨΠ1 Παιδί & Θεσμοί Προσχολικής Αγωγής στην Ευρώπη Κυπριανός, Π. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
153. ΚΨΠ22 Τι Μπορεί να Προσφέρει η Ανθρωπολογία στην Εκαπίδευση Σωτηρόπουλος, Λ. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
154. ΚΨΠ47 Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά Φλωράτου, Μ.Μ. Οδυσσέας ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
155. ΚΨΠ55 Dealing with differences Ellis, A.& Llewellyn, M. Corwin Press ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
156. ΚΨΠ56 Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση Bredekamp, S. & Copple, C. Ελληνικά Γράμματα ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
157. ΚΨΠ64 Εισαγωγή στον Πιαζέ Ρίτσμοντ, Π. Υποδομή ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
158. ΛΟΓ1 Ελληνική μυθολογία. Από τους Θεούς στους ανθρώπους. Αγγελίδου, Μ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
159. ΛΟΓ2 Μεγάλος θυμός της Νέλης (Ο) Bichonnier, H. Σμυρνιωτάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
160. ΛΟΓ3 Ξένοιαστο ποντικάκι (Το) Bichonnier, H. Σμυρνιωτάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
161. ΛΟΓ4 Δράκος που δεν ήθελε πια να τρώει παιδιά (Τα) Bichonnier, H. Σμυρνιωτάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
162. ΛΟΓ5 Ο γίγαντας και τα πουλιά Biondi, G & Dautremer, R. Αίσωπος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
163. ΛΟΓ7 Το δώρο της παπλωματούς Brumbeau, J. & Marcen, G. Άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
164. ΛΟΓ8-α Το κάτι άλλο Cave, K. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
165. ΛΟΓ8-β Το κάτι άλλο Cave, K. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
166. ΛΟΓ9 Μικρός Πρίγκηπας (Ο) Exupery, A. Ηριδανός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
167. ΛΟΓ10 Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ Buscaglia, L. Γλάρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
168. ΛΟΓ11-1 Η Κυριακή με το Γίγαντα Grater, M. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
169. ΛΟΓ11-3 Η Τρίτη με το Γίγαντα Grater, M. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
170. ΛΟΓ11-4 Η Πέμπτη με το Γίγαντα Grater, M. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
171. ΛΟΓ12 Διάφοροι διαφορετικοί φίλοι Libertini, A. Σχήμα και χρώμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
172. ΛΟΓ13 Βιβλίο με τα Ξόρκια (Το) Marijanovic, S. Ζερβόδειλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
173. ΛΟΓ14 Το πιο όμορφο δώρο του κόσμου Pascal, T. Μϊνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
174. ΛΟΓ15 Μύθοι απ΄όλον τον κόσμο Philip, N. Ερευνητές ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
175. ΛΟΓ16 Παραμύθια για να σπάτε κέφι Rodari, G. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
176. ΛΟΓ17 Αταλάντη Rodari, G. Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
177. ΛΟΓ19 Βιβλίο με τα λάθη (Το) Rodari, G. Τεκμήριο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
178. ΛΟΓ20 Μια φορά κι έναν καιρό ο βαρόνος λαμπέρτο Rodari, G. Τεκμήριο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
179. ΛΟΓ21 Παραμύθια από το τηλέφωνο Rodari, G. Τεκμήριο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
180. ΛΟΓ23-1 Πραμύθια απ' όλο τον κόσμο 1 Rodari, G. (επιμ.) Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
181. ΛΟΓ23-2 Πραμύθια απ' όλο τον κόσμο 2 Rodari, G. (επιμ.) Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
182. ΛΟΓ23-3 Πραμύθια απ' όλο τον κόσμο 3 Rodari, G. (επιμ.) Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
183. ΛΟΓ23-4 Πραμύθια απ' όλο τον κόσμο 4 Rodari, G. (επιμ.) Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
184. ΛΟΓ23-5 Πραμύθια απ' όλο τον κόσμο 5 Rodari, G. (επιμ.) Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
185. ΛΟΓ23-6 Πραμύθια απ' όλο τον κόσμο 6 Rodari, G. (επιμ.) Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
186. ΛΟΓ24 Γίνε…ξεφτέρι! Κάθε φράση και μία ιστορία Τσορώνη-Γεωργιάδη, Γ. Διάπλαση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
187. ΛΟΓ25 Πετρόσουπα Muth, J. Άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
188. ΛΟΓ26-1 Παραμύθια των Αδελφών Γκρίμμ (Τα) Αγγελίδου, Μ. Άγρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
189. ΛΟΓ26-2 Παραμύθια των Αδελφών Γκρίμμ (Τα) Αγγελίδου, Μ. Άγρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
190. ΛΟΓ27 Κυρ Τρυγαίος ο Σκαθάρης κι η Ειρήνη (Ο) Βαλαβάνη, Ε. Αγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
191. ΛΟΓ28-α Διαλέγουμε βιβλία για παιδιά Αγγελοπούλου, Β. & Βαλάση, Ζ. Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
192. ΛΟΓ28-β Διαλέγουμε βιβλία για παιδιά Αγγελοπούλου, Β. & Βαλάση, Ζ. Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
193. ΛΟΓ28-γ Διαλέγουμε βιβλία για παιδιά Αγγελοπούλου, Β. & Βαλάση, Ζ. Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
194. ΛΟΓ29 Αυγό της Αγάπης (Το) Αίνου-Κουτούζη, Μ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
195. ΛΟΓ30 Όμορφα παραμύθια με ζώα Αίσωπος Στρατίκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
196. ΛΟΓ31 Τρεις φορές κι έναν καιρό Ανδρουτσοπούλου-Πέτροβιτς, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
197. ΛΟΓ32-α Παραμύθια από την Αφρική Ανδρουτσοπούλου-Πέτροβιτς, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
198. ΛΟΓ32-β Παραμύθια από την Αφρική Ανδρουτσοπούλου-Πέτροβιτς, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
199. ΛΟΓ33-3 Παραμύθια Αγάπης και Έρωτα Παπαγεωργίου Χ. Απόπειρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
200. ΛΟΓ34-α Πες μας, γιαγιά Αντωνάκου, Ε. Σμυρνιωτάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
201. ΛΟΓ34-β Πες μας, γιαγιά Αντωνάκου, Ε. Σμυρνιωτάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
202. ΛΟΓ35 Μια αράχνη μόνη… Ψάχνει! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
203. ΛΟΓ36 Ένας πολύ γλυκός…λύκος! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
204. ΛΟΓ37 Ένας καλόκαρδος… καρχαρίας! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
205. ΛΟΓ38 Ένα φίδι… τρομερό! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
206. ΛΟΓ39 Ένας ποντικός…κάπως βιαστικός! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
207. ΛΟΓ40 Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
208. ΛΟΓ41 Προσοχή! Το πρόβατο… δαγκώνει! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
209. ΛΟΓ42 Ένα Ψάρι που δεν ήξερε να κολυμπάει Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
210. ΛΟΓ44 Ο Νάρκισσος Βασιλάκης, Κ. Λιβάνη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
211. ΛΟΓ45 Η Δάφνη Βασιλάκης, Κ. Λιβάνη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
212. ΛΟΓ46 Τερατούπολη (Η) Βασιλειάδου, Μ. Σύγχρονη Εποχή ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
213. ΛΟΓ47-α Μια τελίτσα … μια φορά Βασιλειάδου-Βούκα, Μ. & Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
214. ΛΟΓ47-β Μια τελίτσα … μια φορά Βασιλειάδου-Βούκα, Μ. & Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
215. ΛΟΓ48 Άσε με να φάω μια ντομάτα Βουλγαράκη, Α. Ελληνικά Γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
216. ΛΟΓ49 Ανθολόγιο για το Νηπιαγωγείο Γαβαλάς, Λ. Δίπτυχο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
217. ΛΟΓ51 Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Πούλος, Κ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
218. ΛΟΓ52 Καλοί μας φίλοι (Οι): Το Τσίρκο μας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Γ. Νέοι Ακρίτες ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
219. ΛΟΓ53 Οι μύθοι του Λαφονταίν Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Γ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
220. ΛΟΓ54 Τώρα θέλω να χορέψω Δαράκη, Π. Σύγχρονη Εποχή ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
221. ΛΟΓ55 Ρώσικα Παραμύθια για μικρά παιδιά Δετζώρτζη, Δ. Ερμής ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
222. ΛΟΓ56-α Παραμύθια για τον αυτοκράτορα Ελευθερίου, Μ. Γνώση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
223. ΛΟΓ56-β Παραμύθια για τον αυτοκράτορα Ελευθερίου, Μ. Γνώση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
224. ΛΟΓ57 Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
225. ΛΟΓ58 Εννιά Ιστορίες Εργαστήρι (το) Θεμέλιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
226. ΛΟΓ60-1 Βρωμοχώρι (Το) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
227. ΛΟΓ60-2 Στο δάσος Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
228. ΛΟΓ61-β Αντίθετα (Τα): Η μεγάλη φωτιά Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
229. ΛΟΓ61-γ Χρώματα (Τα): Τα μαγικά χρώματα Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
230. ΛΟΓ62-1 Αισχύλου Ορέστεια: 1 Αγαμέμνων Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
231. ΛΟΓ62-2 Αισχύλου Ορέστεια: 2 Χοηφόροι Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
232. ΛΟΓ62-3-α Αισχύλου Ορέστεια 3: Ευμενίδες Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
233. ΛΟΓ63-1-α Αριστοφάνη: 'Βάτραχοι' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
234. ΛΟΓ63-1-β Αριστοφάνη: 'Βάτραχοι' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
235. ΛΟΓ63-2-α Αριστοφάνη: 'Ειρήνη' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
236. ΛΟΓ63-2-β Αριστοφάνη: 'Ειρήνη' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
237. ΛΟΓ63-3-α Αριστοφάνη: 'Λυσιστράτη' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
238. ΛΟΓ63-3-β Αριστοφάνη: 'Λυσιστράτη' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
239. ΛΟΓ63-4-α Αριστοφάνη: 'Ο Πλούτος' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
240. ΛΟΓ63-4-β Αριστοφάνη: 'Ο Πλούτος' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
241. ΛΟΓ63-5-α Αριστοφάνη: ''Ορνιθες' (διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
242. ΛΟΓ63-5-β Αριστοφάνη: 'Όρνιθες'(διασκευή για παιδιά) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
243. ΛΟΓ64 Μεγαλέξανδρος (Ο) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
244. ΛΟΓ65-1-α Μυθολογία 1: Ο Κόσμος γεννιέται, οι Τιτάνες, ο Δίας και η οικογένειά του Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
245. ΛΟΓ65-1-β Μυθολογία 1: Ο Κόσμος γεννιέται, οι Τιτάνες, ο Δίας και η οικογένειά του Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
246. ΛΟΓ65-1-γ Μυθολογία 1: Ο Κόσμος γεννιέται, οι Τιτάνες, ο Δίας και η οικογένειά του Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
247. ΛΟΓ65-2-β Μυθολογία 2: Η Ήρα, ο Ήφαιστος, η Αφροδίτη και ο Άρης Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
248. ΛΟΓ65-2-γ Μυθολογία 2: Η Ήρα, ο Ήφαιστος, η Αφροδίτη και ο Άρης Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
249. ΛΟΓ65-2-δ Μυθολογία 2: Η Ήρα,Ο Ήφαιστος η Αφροδίτη και ο Άρης Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
250. ΛΟΓ65-3-α Μυθολογία 3: Η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
251. ΛΟΓ65-3-β Μυθολογία 3: Η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
252. ΛΟΓ65-3-γ Μυθολογία 3: Η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
253. ΛΟΓ65-4-α Μυθολογία 4: Ο Ερμής, ο Πλούτωνας, η Περσεφόνη, η Δήμητρα και ο Διόνυσος Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
254. ΛΟΓ65-4-β Μυθολογία 4: Ο Ερμής, ο Πλούτωνας, η Περσεφόνη, η Δήμητρα και ο Διόνυσος Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
255. ΛΟΓ65-4-γ Μυθολογία 4:Ο Ερμής,Ο Πλούτωνας,Η Περσεφόνη,η Δήμητρα και ο Διόνυσος Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
256. ΛΟΓ65-5-β Μυθολογία 5: Οι Μοίρες, ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και οι άνεμοι Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
257. ΛΟΓ65-6-β Μυθολογία 6: Η Ηώς, ο Ήλιος, ο Φαέθων, η Σελήνη και Παν Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
258. ΛΟΓ65-7 Μυθολογία 7: Οι Κένταυροι, ο Ασκληπιός, οι Μούσες και ο Ορφέας Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
259. ΛΟΓ65-8 Μυθολογία 8: Η Ευρώπη και ο Κάδμος, ο Τάνταλος και ο Πέλοπας, ο Δαναός, ο Περσέας και η Μέδουσα Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
260. ΛΟΓ65-9 Μυθολογία 9: Οι άθλοι του Ηρακλή Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
261. ΛΟΓ65-10 Μυθολογία 10: Ο Θησέας και ο Μινώταυρος. Ο Μίνωας, η Πασιφάη, η Αριάδνη και ο Αιγέας Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
262. ΛΟΓ66-1-α Ομήρου Ιλιάδα Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
263. ΛΟΓ66-1-β Ομήρου Ιλιάδα Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
264. ΛΟΓ66-2 Ομήρου Οδύσσεια Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
265. ΛΟΓ67 Τριγωνοψαρούλης εναντίον Μεγάλου Καρχαρία Ηλιόπουλος, Β. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
266. ΛΟΓ68 Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου Καρθαίου, Ρ. (μτφ) Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
267. ΛΟΓ69 Τα Ξωτικά της θάλασσας Καρκαβίτσας, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
268. ΛΟΓ70 Ο Κουτσοφλέβαρος Καρκαβίτσας, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
269. ΛΟΓ71 Ένας σκύλος θυμάται Κατσαρού, Π. Δωρικός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
270. ΛΟΓ72 Ο Φεγγαράς Καφαντάρης, K. Οδυσσέας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
271. ΛΟΓ73 Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Διαλεχτά Παραμύθια Κοντολέων, Κ. (μτφ.) Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
272. ΛΟΓ74 Ερωτόκριτος Κορνάρος, Β. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
273. ΛΟΓ75-β Είμαι ένας βάτραχος μικρούλης, ο Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης Κριεζή, Μ. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
274. ΛΟΓ76 Αχ, γιατί να είμαι γάτα! Κριεζή, Μ. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
275. ΛΟΓ77 Στης καμηλοπάρδαλης τη μύτη.. Κριεζή, Μ. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
276. ΛΟΓ78 Μια τίγρη φοβερή, φοβερή και τρομερή! Κριεζή, Μ. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
277. ΛΟΓ79 Σταλαματιές Κρόκος, Γ. Χαρταετός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
278. ΛΟΓ80-α Το παραμύθι με τα χρώματα Κυριτσοπούλου, Α. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
279. ΛΟΓ82 Αισώπου Μύθοι Λιάσκας, Β. Δαμιανού ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
280. ΛΟΓ83 Το Ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα Λοίζου, Μ. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
281. ΛΟΓ84 Μια φορά ήταν … η κολοτούμπα Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
282. ΛΟΓ85 Το τρελό πάπλωμα της Ρόζυ-Ροζ Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
283. ΛΟΓ86 Ο ψεύτης καθρέφτης της Ρόζυ-Ροζ Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
284. ΛΟΓ87 Ο κόσμος είναι φωτεινός Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
285. ΛΟΓ88 Ο ποντικός και η θυγατέρα του Μαριοράς Εξαρχόπουλος Αίολος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
286. ΛΟΓ89 Ο κόσμος είναι αστραφτερός Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
287. ΛΟΓ90 Το ποίημα με τα χρώματα Μαρίνος, Γ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
288. ΛΟΓ91 Ιστρορίες του κλόουν Μαρίνος, Γ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
289. ΛΟΓ92 Το ηφαίστειο Μαρίνος, Γ. Σύγχρονη Εποχή ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
290. ΛΟΓ93 Ο εξωγήινος του Κλόουν Μαρίνος, Γ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
291. ΛΟΓ94-1 Ακαρνανικά Παραμύθια Μερακλής, Μ. Γ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
292. ΛΟΓ94-2 Παραμύθια της Πελοποννήσου Σπυροπούλου, Ζ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
293. ΛΟΓ95 Θρύλοι των Ιθαγενών της Αυστραλίας Μιχαήλ-Δέδε, Μ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
294. ΛΟΓ97 Η Αρπαγή της Περσεφόνης και άλλες ιστορίες Μουρίκη, Κ. Άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
295. ΛΟΓ98 Η μυρμηγκούπολη Μπάρτζης, Γ. & Στίκα, Δ. Τεκμήριο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
296. ΛΟΓ99 Παραμύθια των Τσιγγάνων Μπεξής, Κ. Γαβριηλίδης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
297. ΛΟΓ100 Παραμύθια του Άντερσεν Ξύδη, Α. (μτφ) Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
298. ΛΟΓ101 Ο εγωϊστής γίγαντας Ουάιλντ, Ο. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
299. ΛΟΓ102 Μύθοι και θρύλοι της Νορβηγίας Χριστόγιάννη, Σ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
300. ΛΟΓ103 Έξι Κόκκινες ιστορίες Παναγιωτόπουλος, Κ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
301. ΛΟΓ104 Της νύχτας τα καμώματα Πανοπούλου, Μ. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
302. ΛΟΓ105 Ματού o Κόκκινος γάτος Παπαγεωργίου, Ε. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
303. ΛΟΓ107 Ο Πανταρώτας Παπαδιαμάντης, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
304. ΛΟΓ108 Γουτού Γουπατού Παπαδιαμάντης, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
305. ΛΟΓ109 Στο Χριστό στο Κάστρο Παπαδιαμάντης, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
306. ΛΟΓ110 Άνθος του γιαλού Παπαδιαμάντης, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
307. ΛΟΓ111 Εξοχική Λαμπρή Παπαδιαμάντης, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
308. ΛΟΓ112 Παραμύθια των Βλάχων Παπαζήση-Παπαθεοδώρου, Ζ. Gutenberg ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
309. ΛΟΓ113 Τα Ψηλά βουνά Παπαντωνίου, Ζ. Εστία ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
310. ΛΟΓ115 Ιστορίες όλο μέλια, περιπέτειες και … γέλια Πατεράκη, Γ. Περίπλους ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
311. ΛΟΓ116-1 Παραμύθια σε εικόνες: Το ψαράκι Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
312. ΛΟΓ116-2 Παραμύθια σε εικόνες: Το αυγό Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
313. ΛΟΓ116-3 Παραμύθια σε εικόνες: Το καπέλο Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
314. ΛΟΓ116-4 Παραμύθια σε εικόνες: Η ομπρέλα Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
315. ΛΟΓ117-1 Τα παιδιά της άνοιξης Πετροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
316. ΛΟΓ117-2-α Τα παιδιά του χειμώνα Πετροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
317. ΛΟΓ117-2-β Τα παιδιά του χειμώνα Πετροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
318. ΛΟΓ117-3 Τα παιδιά του Φθινοπώρου Πετροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
319. ΛΟΓ117-4 Τα παιδιά του Καλοκαιριού Πετροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
320. ΛΟΓ118 Το ταξίδι της Λίζας Πολ, Μαρ Κάστωρ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
321. ΛΟΓ119 Ο Μάκης Ενζυμάκης και η μάχη στο στομάχι Ράσελμαν, Α. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
322. ΛΟΓ120 Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Ράσελμαν, Α. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
323. ΛΟΓ121 Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού Ρίτσος, Γ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
324. ΛΟΓ122 Δέκα Παραμύθια Ρώτας, Β. Μπούρας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
325. ΛΟΓ123 Ο πρίγκηπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω Σακελλαρίδης, Γ. Ελληνικά Γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
326. ΛΟΓ124 Τρία λαικά κυπριακά παραμύθια Σακελλαρίου, Α. Καλλιόπη Κοπανίτσα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
327. ΛΟΓ126 Το γαϊτανάκι Σαρή, Ζ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
328. ΛΟΓ127 Τα δικά μας παραμύθια Σαφιλίου, Α. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
329. ΛΟΓ128-2 Πίτερ Παν (9) Χοσέ, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
330. ΛΟΓ128-3 Σεβάχ ο Θαλασσινός(10) Χοσέ, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
331. ΛΟΓ128-4 Ο μολυβένιος στρατιώτης (16) Χοσέ, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
332. ΛΟΓ128-5 Η σταχτοπούτα(18) Χοσέ, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
333. ΛΟΓ128-6 Χάνσελ και Γκρέτελ Χοσέ, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
334. ΛΟΓ128-7 Ο Γκιούλιβερ στη Λιλιπουτία Σάντσεθ, Ι. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
335. ΛΟΓ129 Το θαλασσόδεντρο Σπανού-Σπυροπούλου, Χ. Σύγχρονη Εποχή ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
336. ΛΟΓ130 Η χελωνίτσα καρέτα-καρέτα και το παλιό φολκσβάγκεν Μπουλώτης, Χ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
337. ΛΟΓ131 Η ιστορία της τρύπας Στάικου, Π. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
338. ΛΟΓ132 Τα δέντρα διαλέγουν βασιλιά Σφαέλλου, Κ. Άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
339. ΛΟΓ133-β Τα τρία μικρά λυκάκια Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
340. ΛΟΓ133-γ Τα τρία μικρά λυκάκια Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
341. ΛΟΓ133-δ Τα τρία μικρά λυκάκια Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
342. ΛΟΓ134-α Το όνειρο του Σκιάχτρου Τριβιζάς, Ε. Εστία ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
343. ΛΟΓ135-β Η Δόνα τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
344. ΛΟΓ137-α Το Παραπονεμένο Ελεφαντάκι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
345. ΛΟΓ138-β Ο Φαλακρός Σκαντζόχοιρος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
346. ΛΟΓ140 Ο Θαλασσογιατρός Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
347. ΛΟΓ142-α Ο Ναυαγός Κοκκινοτρίχης Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
348. ΛΟΓ142-β Ο Ναυαγός Κοκκινοτρίχης Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
349. ΛΟΓ142-γ Ο Ναυαγός Κοκκινοτρίχης Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
350. ΛΟΓ143-α Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
351. ΛΟΓ143-β Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
352. ΛΟΓ144-α Φουφήχτρα η μάγισσα με την ηλεκτρική σκούπα Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
353. ΛΟΓ144-β Φουφήχτρα η μάγισσα με την ηλεκτρική σκούπα Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
354. ΛΟΓ145 Φρικαντέλα: Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα Τριβιζάς, Ε. Άμμος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
355. ΛΟΓ146 Το Στοχολούλουδο Τριβιζάς, Ε. Ακρίτας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
356. ΛΟΓ147-α Ο Χιονάνθρωπος και το Κορίτσι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
357. ΛΟΓ147-β Ο Χιονάνθρωπος και το Κορίτσι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
358. ΛΟΓ147-γ Ο Χιονάνθρωπος και το Κορίτσι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
359. ΛΟΓ148 Η Κινέζα Κούκλα Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
360. ΛΟΓ149-α Η Λαίμαργη Φάλαινα Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
361. ΛΟΓ149-β Η Λαίμαργη Φάλαινα Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
362. ΛΟΓ150 Η Ζωγραφιά της Χριστίνας Τριβιζάς, Ε. Ψυχογιός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
363. ΛΟΓ151 Ο Μικρός Ερμής Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
364. ΛΟΓ152 Το Φαγκρί και το Σκουμπρί Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
365. ΛΟΓ153-α Οι Χελώνες του Βαρώνου Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
366. ΛΟΓ153-β Οι Χελώνες του Βαρώνου Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
367. ΛΟΓ154 Μαγολογία Λεωνίδου, Μ. (μτφ) Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
368. ΛΟΓ155 Το Τηγάνι του Δήμιου Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
369. ΛΟΓ156 Ποιος έκανε Πιπί στο Μισισιπή; Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
370. ΛΟΓ157 Ένα κουτάβι νοιώθει μοναξιά Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
371. ΛΟΓ158 Η Νύχτα της Μπανανόφλουδας Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
372. ΛΟΓ159 Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
373. ΛΟΓ160-α Η Φιφή και η Φωφώ οι φαντασμένες φάλαινες Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
374. ΛΟΓ160-β Η Φιφή και η Φωφώ οι φαντασμένες φάλαινες Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
375. ΛΟΓ161-α Ο Άρης ο Τσαγκάρης Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
376. ΛΟΓ161-β Ο Άρης ο Τσαγκάρης Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
377. ΛΟΓ162 Τα χρώματα της Ίριδας Καπλάνογλου, Μ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
378. ΛΟΓ163 Ο Ιγνάτιος και η γάτα Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
379. ΛΟΓ164 Οι Γιαγιάδες με τα Γιο-γιο Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
380. ΛΟΓ165 Η Φάλαινα που τρώει τον πόλεμο Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
381. ΛΟΓ166 Οι σαράντα εφιάλτες Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
382. ΛΟΓ167 Η Πριγκίπισσα Δυσκολούλα Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
383. ΛΟΓ168-α Ο Ήλιος της Λίζας Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
384. ΛΟΓ168-β Ο Ήλιος της Λίζας Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
385. ΛΟΓ169-α Ο Φωτογράφος Φύρδης Μίγδης Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
386. ΛΟΓ169-β Ο Φωτογράφος Φύρδης Μίγδης Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
387. ΛΟΓ170-α Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό(σειρά 1,2) Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
388. ΛΟΓ170-β Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό(σειρά 1,2) Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
389. ΛΟΓ170-γ Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό(σειρά 1,2) Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
390. ΛΟΓ171-α Ο λαίμαργος τουνελόδρακος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
391. ΛΟΓ171-β Ο λαίμαργος τουνελόδρακος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
392. ΛΟΓ171-γ Ο λαίμαργος τουνελόδρακος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
393. ΛΟΓ172 Ο Συναχωμένος Κόκορας Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
394. ΛΟΓ173-α Η χώρα χωρίς γάτες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
395. ΛΟΓ173-β Η χώρα χωρίς γάτες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
396. ΛΟΓ173-γ Η χώρα χωρίς γάτες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
397. ΛΟΓ173-δ Η χώρα χωρίς γάτες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
398. ΛΟΓ174-α Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
399. ΛΟΓ174-β Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
400. ΛΟΓ174-γ Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
401. ΛΟΓ174-δ Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
402. ΛΟΓ175 Ένα Φτυάρι στον Άρη Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
403. ΛΟΓ176 Ποτέ μη γαργαλάς ένα γορίλα Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
404. ΛΟΓ177 Η Πουπού και η Καρλότα Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
405. ΛΟΓ178 Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
406. ΛΟΓ179 Η Μυρτώ και το κουνουπάκι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
407. ΛΟΓ180-α Το απίθανο τσίρκο του Μανώλη Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
408. ΛΟΓ180-β Το απίθανο τσίρκο του Μανώλη Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
409. ΛΟΓ180-γ Το απίθανο τσίρκο του Μανώλη Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
410. ΛΟΓ181 Τα 33 Ρόζ Ρουμπίνια Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
411. ΛΟΓ182 Τα 88 Ντολμαδάκια Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
412. ΛΟΓ183-1 Ο Λούκουλος τρώει παπαρούνες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
413. ΛΟΓ183-2 Ο Λούκουλος τρώει πυγολαμπίδες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
414. ΛΟΓ183-3 Ο Λούκουλος τρώει πυγολαμπίδες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
415. ΛΟΓ183-4 Ο Λούκουλος τρώει μπαλόνια Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
416. ΛΟΓ183-5 Ο Λούκουλος τρώει μπαλόνια Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
417. ΛΟΓ183-6 Ο Λούκουλος τρώει βότσαλα Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
418. ΛΟΓ184-1 Η Χαρά και το Γκουντούν 1: Το Μυστικό της Μαξιλαροθήκης Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
419. ΛΟΓ184-2 Η Χαρά και το Γκουντούν 2: Οι τρείς Αποκριάτικες Κορδέλες Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
420. ΛΟΓ184-3 Η Χαρά και το Γκουντούν 3: Η μεγάλη Φαγούρα Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
421. ΛΟΓ184-4 Η Χαρά και το Γκουντούν 4: Το Ανώνυμο Γράμμα Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
422. ΛΟΓ184-5 Η Χαρά και το Γκουντούν 5: Το Βουνό της Τύχης Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
423. ΛΟΓ184-6 Η Χαρά και το Γκουντούν 6: Το πάρτι των Καγκουρό Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
424. ΛΟΓ184-7 Χαρά και το Γκουντούν (η) 7: Ο υπέροχος σκουπιδοντενεκές Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
425. ΛΟΓ184-8 Χαρά και το Γκουντούν (η) 8: Οι δώδεκα Ομπρέλες Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
426. ΛΟΓ184-9 Χαρά και το Γκουντούν (η) 9: Το Γκουντούν πάει σχολείο Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
427. ΛΟΓ184-10 Η Χαρά και το Γκουντούν 10: Ο Γκουντουνόφαγος παθαίνει αμνησία Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
428. ΛΟΓ184-11 Χαρά και το Γκουντούν (η) 11: Το κόκκινο βότσαλο Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
429. ΛΟΓ184-12 Χαρά και το Γκουντούν (η) 12: Η μάγισσα με τα πόμολα Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
430. ΛΟΓ185 Όλα θα πάνε καλά. Πως απέκτησε το μικρό κοράκι το όνομά του. Moost, N. & Rudolph, A. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
431. ΛΟΓ186-1 Φρουτοπία: Η επιδρομή των καραβίδων Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
432. ΛΟΓ186-2 Φρουτοπία: Η απαγωγή της Μαρουλίτας Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
433. ΛΟΓ186-3 Φρουτοπία: Το κλεμμένο ξυπνητήρι Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
434. ΛΟΓ186-4 Φρουτοπία: Η τελική αναμέτρηση Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
435. ΛΟΓ186-5 Φρουτοπία: Τα σπάνια καρεκλοπόδαρα Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
436. ΛΟΓ186-6 Φρουτοπία(Το πικραμύγδαλο και η γλυκοπατάτα) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
437. ΛΟΓ186-7 Φρουτοπία(Ο παππούς του Κουρέα) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
438. ΛΟΓ186-8 Φρουτοπία(Ένα βαρέλι χωρίς βαρίδια) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
439. ΛΟΓ186-9 Φρουτοπία(Η ιπτάμενη σβούρα) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
440. ΛΟΓ186-10 Φρουτοπία(Ο θανάσιμος κίνδυνος) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
441. ΛΟΓ186-11 Φρουτοπία (Ο οφθαλμαπατεώνας) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
442. ΛΟΓ186-12 Φρουτοπία (Τα Κολοκύθια με τα τούμπανα) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
443. ΛΟΓ186-13 Φρουτοπία(Το Μουστάκι του Θάνου) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
444. ΛΟΓ186-14 Φρουτοπία (Ο κυνηγός Ταλέντων) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
445. ΛΟΓ186-15 Φρουτοπία (Η Σκιά του Προδότη) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
446. ΛΟΓ186-16 Φρουτοπία (Η Δαχτυλήθρα με το Δηλητήριο) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
447. ΛΟΓ186-17 Φρουτοπία(Η Σκόνη του φτερνίσματος) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
448. ΛΟΓ186-18 Φρουτοπία (Οι δύο μασκοφόροι) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
449. ΛΟΓ186-19 Φρουτοπία (Οι κένταυροι του Κρόνου) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
450. ΛΟΓ186-20 Φρουτοπία (ήταν όλοι τους μανάβηδες) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
451. ΛΟΓ186-21 Φρουτοπία (Το Κουτάλι της Γαβάθας) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
452. ΛΟΓ186-22 Φρουτοπία (Ο Άσος των μεταμφιεσμένων) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
453. ΛΟΓ186-23 Φρουτοπία: Ο χαμένος Μανάβης Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
454. ΛΟΓ186-24 Φρουτοπία(Τα σκληρά καρύδια) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
455. ΛΟΓ186-25 Φρουτοπία(Το μυστικό Μονοπάτι) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
456. ΛΟΓ186-26 Φρουτοπία(Ο χαμένος Μανάβης) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
457. ΛΟΓ186-27 Φρουτοπία(Οι τρείς συνωμότες) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
458. ΛΟΓ186-28 Φρουτοπία(Το τρομερό Φρουτοκτήνος) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
459. ΛΟΓ186-29 Φρουτοπία( Ο ζόρικος δεσμοφύλακας) Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
460. ΛΟΓ187-1 Φρουτοπία 1: Η ιπτάμενη σκάφη Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
461. ΛΟΓ187-10 Φρουτοπία 7: Το κλεμένο ξηπνητήρι Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
462. ΛΟΓ187-11 Φρουτοπία 8: Η τελική αναμέτρηση Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
463. ΛΟΓ187-2 Φρουτοπία 1: Η ιπτάμενη σκάφη Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
464. ΛΟΓ187-3 Φρουτοπία 2: Ο συναχωμένος τενόρος Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
465. ΛΟΓ187-4 Φρουτοπία 2: Ο συναχωμένος τενόρος Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
466. ΛΟΓ187-5 Φρουτοπία 3: Οι τρείς συνωμότες Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
467. ΛΟΓ187-6 Φρουτοπία 4: Ο μανάβης και η σοπράνο Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
468. ΛΟΓ187-7 Φρουτοπία 4: Ο μανάβης και η σοπράνο Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
469. ΛΟΓ187-8 Φρουτοπία 5: Η επιδρομή των καραβίδων Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
470. ΛΟΓ187-9 Φρουτοπία 6: Η απαγωγή της Μαρουλίτας Τριβιζάς, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
471. ΛΟΓ188 Πολύτιμα Παραμύθια Δεληβοριάς, Ν. (μτρφ.) Άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
472. ΛΟΓ189 Άγγελος στο φλιτζάνι Τσιλιμένη, Τ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
473. ΛΟΓ190 Ιστορίες του γυαλιού και του γιαλού Τσιλιμένη, Τ. Δελφίνι ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
474. ΛΟΓ191 Το αστεράκι που έπεσε στη γη Δημουλίδου, Χ. Λιβάνη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
475. ΛΟΓ192-1 Παραμύθια στο κουτί: Το άσχημο παπάκι Τσουκαλά, Δ. (μτφ) Παπαδοπούλου ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
476. ΛΟΓ192-2 Παραμύθια στο κουτί: Η Σταχτοπούτα Γράβαρη, Ε. (μτφ) Παπαδοπούλου ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
477. ΛΟΓ193-α Ξύπνα Ντενεκεδούπολη Φακίνου, Ε. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
478. ΛΟΓ193-β Ξύπνα Ντενεκεδούπολη Φακίνου, Ε. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
479. ΛΟΓ194-α Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου Φακίνου, Ε. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
480. ΛΟΓ195-α Ντενεκεδούπολη Φακίνου, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
481. ΛΟΓ195-β Ντενεκεδούπολη Φακίνου, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
482. ΛΟΓ196 Τα ελληνάκια Φακίνου, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
483. ΛΟΓ197-α Ο κύριος Ουλτραμέρ Φακίνου, Ε. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
484. ΛΟΓ197-β Ο κύριος Ουλτραμέρ Φακίνου, Ε. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
485. ΛΟΓ198 Ο Κοκκινοκαρδούλης Χατζηπαναγιώτη, I. Σύγχρονη Εποχή ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
486. ΛΟΓ199 Καλημέρα ειρήνη Χατόγλου, Φ. Σύγχρονη Εποχή ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
487. ΛΟΓ200 Τα δέντρα μας Χορτιάτη, Θ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
488. ΛΟΓ201 Ο Αρλεκίνος Σαρή, Ζ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
489. ΛΟΓ202 Η κούκλα που ήθελε να αποκτήσει ένα μωρό Inkiow, D. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
490. ΛΟΓ203 Τα τούβλα…ξυπνήσανε! Αυγερινού, Μ. Εν πλώ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
491. ΛΟΓ204 Η Γούπη στην Ακρόπολη Δαρδάλη, Α. Χτζηλάκος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
492. ΛΟΓ205 Ο πονετικός άνεμος Σωτηρακοπούλου, Π. Καύκας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
493. ΛΟΓ206 Ο βασιλιάς Αρθούρος και οι ιππότες του Καράλη, Μ. (διασκευή) Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
494. ΛΟΓ207 Το βατραχάκι που ήθελε να είναι νούφαρο Μαρμαρίδου, Ε. Δια βίου ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
495. ΛΟΓ208 Το πιάτο του Αλέξανδρου Βαρελλά, Α. Πορτοκάλι ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
496. ΛΟΓ209 Ο γάτος Λεοπόλδος στη Σχολή Καλών Τεχνών Μπουλώτης, Χ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
497. ΛΟΓ210 Ο Μητσόγατος στη Λαϊκή Αγορά Μπουλώτης, Χ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
498. ΛΟΓ211 Ο Ευτυχισμένος Πρίγκηπας Ουάιλντ, Ο. Ερευνητές ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
499. ΛΟΓ212 Ο Συννεφούλης Rodari, G. & Costa, N. Modern Times ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
500. ΛΟΓ213 Δον Κιχότης Θερβάντες, Μ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
501. ΛΟΓ214 Το παραμύθι της γέφυρας Ηλιόπουλος, Β. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
502. ΛΟΓ215 Ο Μοναχούλης Τραμπάλας Σιβροπούλου, Ρ. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
503. ΛΟΓ216 Παραμύθια από τόπους της Ασίας Κοντολέων, Μ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
504. ΛΟΓ217 Οι περιπέτειες της Αεροπλανούλας Μιχαλοπούλου, Α. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
505. ΛΟΓ218 Έχω για συμμαθητή έναν πειρατή Παπαθεοδούλου, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
506. ΛΟΓ219-1 Σχήματα (τα): Η οικογένεια Τρίγωνου (4) Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
507. ΛΟΓ219-2 Οδοντογιατρός: Ιππόλυτος Ιπποπόταμος (6) Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
508. ΛΟΓ219-3 Κάτω απ' τη γη: Ο τρυπολαγουδάκης (10) Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
509. ΛΟΓ219-4 Στη θάλασσα: Ο γατοβουτηχτής (11) Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
510. ΛΟΓ220 Ο φάρος που αγαπούσε τα καράβια Τσάμπρα, Φ., Σκαλίδη, Ζ. Διάπλαση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
511. ΛΟΓ221 Ο Κουτσοκόκκορας Καραϊσκου, Χ. Διάπλαση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
512. ΛΟΓ222-1 Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια (Α) Καραϊσκου, Χ. Διάπλαση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
513. ΛΟΓ222-2 Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια (Β) Καραϊσκου, Χ. Διάπλαση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
514. ΛΟΓ223 Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο Ροντάρι, Τζ. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
515. ΛΟΓ224 Τα γενέθλια του τριγωνοψαρούλη ή πως η αγάπη νίκησε τον πόλεμο Ηλιόπουλος, Β. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
516. ΛΟΓ225 Η κοκκινοσκουφίτσα και ο τελευταίος λύκος Μαρμαρά-Δαγιόγλου Ν. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
517. ΛΟΓ226 Ο Κοντορεβιθούλης ΓΚΡΙΜ Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
518. ΛΟΓ227 Ρίγκι το μυρμήγκι Πασσιά, Α. & Μανδηλαράς, Φ. Φυτράκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
519. ΛΟΓ228-α Μύθοι και Μυθοποιοί, Αφιέρωμα Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
520. ΛΟΓ228-β Το Παραμύθι και οι Παραμυθάδες, Αφιέρωμα Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
521. ΛΟΓ228-γ Αναγνώστες και Αναγνώσεις, Θεωρία - Πράξη - Έρευνα Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
522. ΛΟΓ229 Ροζ Μπλε Ιωαννίδου, Ο. μικρή Μίλητος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
523. ΛΟΓ230 Ένα φιλάκι για τον μπαμπά Watts, F. & Legge, D Ρώσση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
524. ΛΟΓ231 Ο παππούς ο χρόνος Διακαινισάκη, Π. Ρώσση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
525. ΛΟΓ232 Ο Νιφάδας και…η Γνώση Κωνσταντινίδου, Μ. Ρώσση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
526. ΛΟΓ233 Παιχνίδι με τα στρατιωτάκια της Ειρήνης Μπουλώτης, Χ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
527. ΛΟΓ234 Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο Geibler, U. & Jakobs, G. Αερόστατο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
528. ΛΟΓ235 Το κουμπί και μια βελόνα Σαρή, Ζ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
529. ΛΟΓ236 Γράμμα από ένα δράκο Τριανταφύλλου Σώτη Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
530. ΛΟΓ237 Δυο παπούτσια με καρότσι Ανδρικόπουλος, Ν. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
531. ΛΟΓ238 Η τυχερή μου μέρα Kasza, K. Modern Times ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
532. ΛΟΓ239 Το αρνάκι που ήρθε για φαγητό Smallman, S.& Dreidemy, J. Ρώσση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
533. ΛΟΓ240 Το δέντρο της ευτυχίας Αρτζανίδου, Ε. μικρή Μίλητος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
534. ΛΟΓ241 Οι Φαταούλες Γουέλς, Ρ. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
535. ΛΟΓ242 Εξωγηινάκια με γήινα βρακάκια Φρίντμαν, Κ. & Κορτ, Μ. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
536. ΛΟΓ243 Μου αρέσει το νερό Κοκορέλη, Α. μικρή Μίλητος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
537. ΛΟΓ244 Προσοχή! Το πρόβατο… δαγκώνει! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
538. ΛΟΓ245 Ένα γουρούνι… με ταλέντο! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
539. ΛΟΓ246 Ένας καλόκαρδος… καρχαρίας! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
540. ΛΟΓ247 Η πρώτη μου μυθολογία - Ο θησέας (1) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
541. ΛΟΓ248 Η πρώτη μου μυθολογία - Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία (2) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
542. ΛΟΓ249 Η πρώτη μου μυθολογία - Ο Πάρης και η Ωραία Ελένη (3) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
543. ΛΟΓ250 Η πρώτη μου μυθολογία - Αχιλλέας και Έκτορας (4) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
544. ΛΟΓ 251 Η πρώτη μου μυθολογία - Δαίδαλος και Ίκαρος (5) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
545. ΛΟΓ 252 Η πρώτη μου μυθολογία - Το χρυσόμαλλο δέρας (6) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
546. ΛΟΓ 253 Η πρώτη μου μυθολογία - Ο Ηρακλής (7) ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
547. ΛΟΓ 254 Ιστορίες από την ελληνική μυθολογία για μικρά παιδιά Αγγελοπούλου, Β. Άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
548. ΛΟΓ 255 Η Μίλι, η Μόλι και η μέρα των κατοικίδιων ζώων. Pittar Gill Σαβάλλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
549. ΛΟΓ 256 Η Μίλι, η Μόλι και τα μυστικά κασκόλ Pittar Gill Σαβάλλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
550. ΛΟΓ 257 Η Μίλι, η Μόλι και η πρώτη τους μέρα στο σχολείο Pittar Gill Σαβάλλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
551. ΛΟΓ 257α Η Μίλι, η Μόλι και ο άνεμος Pittar Gill Σαβάλλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
552. ΛΟΓ 258 Τα μικρά του κόσμου και τα μεγάλα - Ο Πάνω και ο Κάτω (ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) Πιτσιδοπούλου, Ε. μικρή Μίλητος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
553. ΛΟΓ 259 Τα μικρά του κόσμου και τα μεγάλα - Ο Ρίκο Κοκορίκο (ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ) Μαντούβαλου, Σ. μικρή Μίλητος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
554. ΛΟΓ 260 Τα μικρά του κόσμου και τα μεγάλα - Ξουτ (ΖΩΟΦΙΛΙΑ ) Τσάμπρα, Φ., Σκαλίδη, Ζ. μικρή Μίλητος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
555. ΛΟΓ 261 Το ποδηλατάκι - ήλιος ( Πετάει, πετάει) Βαρελλά, Α. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
556. ΛΟΓ 262 Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ Ελύτης, Ο. Βιβλιοπωλείον της << Εστίας>> ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
557. ΛΟΓ 263 Ο Πύργος των Παραμυθιών Τσορώνη-Γεωργιάδη, Γ. Σαβάλλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
558. ΛΟΓ 264 Το δίκροκο αυγό Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,Λ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
559. ΛΟΓ 265 ME AKOYEI KΑΝΕΙΣ? Meserve, J. Ε.ΡΩΣΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
560. ΛΟΓ 266 Ο μαγικός φιόγκος της Μαρίας Μπουλώτης, Χ. Σύγχρονοι Ορίζοντες ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
561. ΛΟΓ 267 Τo πιο Όμορφο Σπίτι του Κόσμου Emmett, J & Cabban, V. Αίσωπος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
562. ΛΟΓ 268 Λάκης Ο ΦασοΛάκης Μπουλώτης, Χ. Σύγχρονοι Ορίζοντες ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
563. ΛΟΓ 269 H Bιβλιοθηκάριος της Βασόρας Winter, J. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
564. ΛΟΓ 270 Δέντρο από αγάπη Τσιλιμένη, Τ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
565. ΛΟΓ 271 Ο παράξενος έρωτας του ήλιου και του φεγγαριού Μαριόλης, Ν. Διάπλαση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
566. ΛΟΓ 272 Το Τελευταίο Φύλλο Χένρι, Ο. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
567. ΛΟΓ 273 Tρέξε, ποντικάκι, τρέξε! Isherwood, S & Mendez, S. κόκκινη κλωστή δεμένη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
568. ΛΟΓ 274 O Μικρός Κάστορας και Η Ηχώ MacDonald, A & Fox- Davies, S. Ε.ΡΩΣΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
569. ΛΟΓ 275 Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο Σίλβερσταιν, Σ. Δωρικός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
570. ΛΟΓ 276 ΕΛΜΕΡ - Ο ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Μακ Κι, Ν. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
571. ΛΟΓ 277 στο δάσος Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
572. ΛΟΓ 278 Ο μαύρος Κότσυφας κι ο άσπρος Γλάρος Κρόουθερ, Κ. Σύγχρονοι Ορίζοντες ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
573. ΛΟΓ 279 Ο Καρυοθραύστης Luraschi, A. άγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
574. ΛΟΓ 281 Δε φοβάμαι το νοσοκομείο Γιαννίκου, Κ. Μοντέρνοι καιροί ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
575. ΛΟΓ 282 Ο χορός των ημερών Διακαινισάκη, Π. Ε.ΡΩΣΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
576. ΛΟΓ 283 Τα μαγικά χρώματα Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
577. ΛΟΓ 284 Η οικογένεια Τρίγωνου Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
578. ΛΟΓ285 Η λίμνη των κύκνων Τσαικόφσκι, Π. Ι. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
579. ΛΟΓ286 H τελεία Reynolds, P. Αίσωπος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
580. ΛΟΓ287 Φίλοι; …Φως Φανάρι. Αλεξοπούλου, Πετράκη, Φ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
581. ΛΟΓ288 Με το αριστερό φυσικά! Λιονάκη, Κ. Μελάνι ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
582. ΛΟΓ289 Μύθοι, ιστορίες, παραμύθια, παροιμίες με φίλους φτερωτούς Γεωργιάδη-Τσορώνη, Γ. Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
583. ΛΟΓ290 Μύθοι, ιστορίες, παραμύθια, παροιμίες με ζώα Γεωργιάδη-Τσορώνη, Γ. Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
584. ΛΟΓ291 Ένας γάτος με παπούτσια μαγικά Πούλμαν, Φ. Ψυχογιός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
585. ΛΟΓ292 Πού πάει ένα μπαλόνι όταν φεύγει από το χέρι σου Θεοχάρη, Α. Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
586. ΛΟΓ293 Ο Μητσόγατος στη Λαϊκή Αγορά Μπουλώτης, Χ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
587. ΛΟΓ294 Φτιάξε τη δική σου Παραμυθοσαλάτα Robinson, H. & Sharratt, N. ΑΜΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
588. ΛΟΓ295 Ένα ψάρι στο κακάο Τορόση, Ε. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
589. ΛΟΓ296 Η πόλη με το ουράνιο τόξο Μπουλώτης, Χ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
590. ΛΟΓ297 Το κουμπί και μια βελόνα Σαρή, Ζ. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
591. ΛΟΓ298 Το κόκκινο βιβλίο Λέμαν, Μπ. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
592. ΛΟΓ300 Ένας ποντικός…κάπως βιαστικός! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
593. ΛΟΓ301 Μια μέλισσα…με λύση! Βαρβαρούση, Λ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
594. ΛΟΓ302 Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια Βαρελά, Α. Αγκυρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
595. ΛΟΓ303 Μια φορά ήταν … η κολοτούμπα Μαντούβαλου, Σ. Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
596. ΛΟΓ304 Όλοι μαζί στον μπλε καναπέ Hopgood, T. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
597. ΛΟΓ305 Πόσο μ' αρέσει ο εαυτός μου Μορόνι, Τρέις Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
598. ΛΟΓ306 Πόσο μ' αρέσει η οικογένειά μου Μορόνι, Τρέις Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
599. ΛΟΓ307 Τα ρολόγια πάνε βόλτα Καμπανάρη, Ζ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
600. ΛΟΓ308 Οι νταήδες του Βυθού και ο Ρομπέν των θαλασσών Αλεξάνδρου, Γ. Susaeta ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
601. ΛΟΓ309 Η Μίλι, η Μόλι και η παιδική χαρά Pittar, G. Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
602. ΛΟΓ310 Ο αδερφός του Τριγωνοψαρούλη Ηλιόπουλος, Β. Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
603. ΛΟΓ311 Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί Κάργα, Β. ΕΠΟΜΕΝΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
604. ΛΟΓ313 Πινόκιο Κοντότι, Κ. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
605. ΛΟΓ314 Εφευρέτες αριθμών Ροντάρι, Τζ. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
606. ΛΟΓ315 Η γάτα κουμπάρα Μητακίδου, Σ.-Τρέσσου, Ε.- Manna, A. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
607. ΛΟΓ316 Η φάλαινα που βγήκε στη στεριά Fuge, Ch. - Hayles, K. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
608. ΛΟΓ317 Οι χαμένοι φεγγαροκαθρέφτες Αντωνόπουλος, Κ. Ζήτη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
609. ΛΟΓ318 Πλανόδιο πάρκο Παπαθεοδούλου, Α. Πατάκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
610. ΛΟΓ319 Εγώ τα ξέρω όλα για τη μαμά μου Ντελαμπάρ, Ν. - Μπλανς, Ο. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
611. ΛΟΓ320 Οι δύο μαμάδες του Μελένιου Μονλεόν, Ζ. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
612. ΛΟΓ321 Το βιβλίο της μαμάς Παρ, T. Μεταίχμιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
613. ΛΟΓ322 Ιστορίες της μικρής Μανούς-το κόκκινο ποδήλατο Ειρήνη Σοφιανοπούλου - Τέτη Σώλου Καστανιώτης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
614. ΛΟΓ323 Η περιπέτεια των εποχών Μαρίζα Γεωργάλου Καρυδάκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
615. ΛΟΓ324 Ο γύρος του κόσμου με το ποδήλατο Παπαγιάννη Μαρία Πατάκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
616. ΛΟΓ325 Μακάρι να μπορούσα να χορέψω (4) Τσορώνη Γιολάντα Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
617. ΛΟΓ326 Μακάρι να μπορούσα να διαβάσω (3) Τσορώνη Γιολάντα Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
618. ΛΟΓ327 Μακάρι να μπορούσα να πιστέψω στον εαυτό μου (2) Τσορώνη Γιολάντα Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
619. ΛΟΓ328 Μακάρι να μπορούσα να κοιμηθώ (1) Τσορώνη Γιολάντα Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
620. ΛΟΓ329 Μανούλα πόσο μ' αγαπάς Βάκου-Σαλωνίδου Πολυξένη Άθως ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
621. ΛΟΓ330 Ο Τομ μαθαίνει ποδήλατο Marie-Aline Bawin-Elisabeth de Lambilly Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
622. ΛΟΓ332 Ο λύκος ζαχαρίας θέλει να είναι πάντα πρώτος Orianne Lallemand-Eleonore Thuillier Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
623. ΛΟΓ333 Η Μέλπω η μοναδική Ρουσάκη Μαρία Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
624. ΛΟΓ334 Ο μεγάλος θυμός Mireille d' Allance Ηλίβατον ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
625. ΛΟΓ335 Λίγο ακόμα…. Κυριτσόπουλος Αλέξης Ίκαρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
626. ΛΟΓ336 Άλλα τα αμάτια της μαϊμούς κι άλλα της κουκουβάγιας Μαντούβαλου Σοφία Πατάκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
627. ΛΟΓ337 Το Δέντρο που έδινε Σελ Σιλβερστάιν Δωρικός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
628. ΛΟΓ338 Ο Μεγάλος Λύκος & ο Μικρός Λύκος Nadine Brun-Cosme - Olivier Tallec Ηλίβατον ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
629. ΛΟΓ340 Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ McBratney Sam Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
630. ΛΟΓ 341 Μια κάμπια πολύ πεινασμένη Carle, E. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
631. ΛΟΓ 342 Το σποράκι ταξιδεύει Carle, E. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
632. ΛΟΓ 343 Ο κύριος Ιππόκαμπος Carle, E. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
633. ΛΟΓ 344 Ο βασιλιάς Αταξίδευτος Τρικκαλίτη, Ν.- Ζουρνατζή, Ε. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
634. ΛΟΓ 345 Είναι βιβλίο Smith, L. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
635. ΛΟΓ 346 Τα άταχτα πλοκάμια Πατρόκλου, Λ. Κάστωρ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
636. ΛΟΓ 347 Όταν γεννήθηκα Minhos Martins, I.- Matoso, M. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
637. ΛΟΓ 348 Στο σπίτι μας Minhos Martins, I.- Matoso, M. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
638. ΛΟΓ349 Η ιστορία της Κιβωτού του Νώε Πατάκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
639. ΛΟΓ350 Παιδαγωγικές ιστορίες και παραμύθια για μικρά παιδιά Καλογήρου, Κ.- Μιχαλακέα, Μ. Θυμάρι ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
640. ΛΟΓ351 Τα συναισθήματα μου κι εγώ Κρόιλ, Χ. Ψυχογιός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
641. ΛΟΓ352 Το αλφαβητάρι της φύσης Φραγκιά, Μ. Ελληνικά γράμματα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
642. ΛΟΓ353 Η μαύρη πεταλούδα Ρίτσου, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
643. ΛΟΓ354α Ο Μπούλης και το μπούλινγκ Κούτρα, Μ. Ιβίσκος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
644. ΛΟΓ354β Ο Μπούλης και το μπούλινγκ Κούτρα, Μ. Ιβίσκος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
645. ΛΟΓ355 Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
646. ΛΟΓ356 Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
647. ΛΟΓ357 Το όνειρο του σκιάχτρου Τριβιζάς, Ε. Εστία ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
648. ΛΟΓ358 Μυθολογία: Η 'Ηρα, ο Ήφαιστος και ο Άρης (2) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
649. ΛΟΓ359 Μυθολογία: Οι Μοίρες, ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και οι Άνεμοι (5) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
650. ΛΟΓ360 Ο Άρης ο τσαγκάρης Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
651. ΛΟΓ361 Η Φιφή και η Φωφώ οι φαντασμένες φάλαινες Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
652. ΛΟΓ362 Οι Χελώνες του Βαρώνου Τριβιζάς, Ε. Καλέντης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
653. ΛΟΓ363 Η χώρα χωρίς γάτες Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
654. ΛΟΓ364 Το παράθυρο μας Στελλάκης, Ν. Καλειδοσκόπιο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
655. ΛΟΓ365 Αντίο Καλτσούλη Chaud, B. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
656. ΛΟΓ366 Το παραμύθι με τα χρώματα Κυριτσόπουλος, Α. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
657. ΛΟΓ367 Το δέντρο βλέπει Cohen-Janca, I. & Quarello, M. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
658. ΛΟΓ368 Η Νίνα και τα μαξιλάρια Kerangal, M. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
659. ΛΟΓ369 Οι μουσικοί του δάσους Rao, S. & Bai, D. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
660. ΛΟΓ370 Ένα δέντρο μια φορά Vast, E. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
661. ΛΟΓ371 Αυτό το ελάφι είναι δικό μου Jeffers, O. Ίκαρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
662. ΛΟΓ372 Πρώτος απ' το τέλος Bee, W. & Hindlen, K. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
663. ΛΟΓ373 Τα τρία μικρά λυκάκια Τριβιζάς, Ε. Μίνωας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
664. ΛΟΓ374 Ουπς Jeffers, O. Ίκαρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
665. ΛΟΓ375 Ο λαίμαργος τουνελόδρακος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
666. ΛΟΓ376 Ο Ναυαγός Κοκκινοτρίχης Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
667. ΛΟΓ377 Μισέλ: Το πρόβατο που δεν είχε καθόλου τύχη Victor, S. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
668. ΛΟΓ378 Στου ονείρου μου την άκρη…φιλία έχω & αγάπη Τσακίρη-Παπαθανασίου, Λ. Διάπλους ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
669. ΛΟΓ379 Για φαντάσου…. Τσορώνη-Γεωργιάδη, Γ. Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
670. ΛΟΓ380 Πριν Μετά Ramstein, A. & Aregui, M. Κόκκινο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
671. ΛΟΓ381 Του σκοινιού τα μανταλάκια Παπαθεοδούλου Αντώνης Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
672. ΛΟΓ382 Του σκοινιού τα μανταλάκια Παπαθεοδούλου Αντώνης Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
673. ΛΟΓ383 ΕΪΝΤΑ ΤΟΥΙΣΤ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΝΤΡΙΑ ΜΠΕΪΤΙ Ψυχογιός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
674. ΛΟΓ384 ΙΓΚΙ ΠΕΚ, Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑΝΤΡΙΑ ΜΠΕΪΤΙ Ψυχογιός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
675. ΛΟΓ385 Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΟΛ ΚΕΔΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
676. ΛΟΓ386 ΜΙΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΜΕΡΑ ΤΑΦΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
677. ΛΟΓ387 ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΧΑΘΗΚΕ ΤΑΦΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
678. ΛΟΓ389 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΙ ΓΚΡΙΜ ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
679. ΛΟΓ390 Η ΤΕΛΕΙΑ Reynolds ΑΙΣΩΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
680. ΛΟΓ391 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΛΕΜΑΝ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
681. ΛΟΓ392 Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ ΤΕΟΝΤΟΡ, ΟΦΜΑΝ ΚΕΔΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
682. ΛΟΓ393 Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑΥΛΟΣ ΜΟΤΣΑΡΤ ΚΕΔΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
683. ΛΟΓ394 Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Παπαθεοδούλου Αντώνης Πατάκης ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
684. ΛΟΓ395 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΩΣ ΤΑ ΝΥΧΙΑ CARLE ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
685. ΛΟΓ396 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΤΟΝΑΛΤΣΟΝ, ΣΕΦΛΕΡ ΠΑΡΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
686. ΛΟΓ397 ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ, ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ WINTER JEANETTE ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
687. ΛΟΓ398 Οι Ομπρελίτσες Παλαιοκρασσά Εύη Ελληνοεκδοτική ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
688. ΛΟΓ399 Winnie και οι πειρατές Valerie Thomas, Korky Paul Διόπτρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
689. ΛΟΓ400 Τη μέρα που τα κραγιόνια τα παράτησαν Daywalt Drew Ίκαρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
690. ΛΟΓ401 Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του κου Μόρρις Λέσμορ Joyce William Πατάκη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
691. ΛΟΓ402 Winnie Η μάγισσα Thomas-Paul ΔΙΟΠΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
692. ΛΟΓ403 Winnie και οι Δεινόσαυροι Valerie Thomas, Korky Paul Διόπτρα ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
693. ΛΟΓ404 Τι μπορείς να κανείς με ένα πρόβλημα Yamada Kobi Α. Α. Λιβάνη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
694. ΛΟΓ405 Τι μπορείς να κάνεις με μία ιδέα Yamada Kobi Α. Α. Λιβάνη ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
695. ΛΟΓ407 Τα πολύτιμα σκουπίδια του κυρίου Νο Μπουλώτης, Χ. & Παπατσαρούχας, Β. Ρώσση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
696. ΛΟΓ408 Κάτι δεν πάει καλά. Ένα βιβλίο γεμάτο λάθη Μπούτσκοφ, Ρ. Ψυχογιός ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
697. ΛΟΓ409 Ζωή στη θάλασσα (η) Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
698. ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
699. ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
700. Δράκοι Nigg, J. & Topsell, J. Σαββάλας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
701. Το Μελωδοχωριό θέλει Μαέστρο Λαζαρίνη, Α. Ρώσση ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
702. Αινίγματα με εικόνες Παπανικολάου, Ρ. Μικρός Πρίγκηπας ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
703. ΠΣ 1-α Ημερήσιες προγραμματισμένες και ελεύθερες δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο Βλαστάρη, Ε. Κορφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
704. ΠΣ 1-β Ημερήσιες προγραμματισμένες και ελεύθερες δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο Βλαστάρη, Ε. Κορφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
705. ΠΣ 2-α Καθημερινές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο Γενειατάκη-Αρβανιτίδη, Ε. Δίπτυχο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
706. ΠΣ 2-β Καθημερινές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο Γενειατάκη-Αρβανιτίδη, Ε. Δίπτυχο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
707. ΠΣ 3-α Ιδέες για δημιουργική εργασία στο Νηπιαγωγείο Παπανικολάου, Σ. & Λαλούμη, Ε. Ηλιοτρόπιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
708. ΠΣ 3-β Ιδέες για δημιουργική εργασία στο Νηπιαγωγείο Παπανικολάου, Σ. & Λαλούμη, Ε. Ηλιοτρόπιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
709. ΠΣ 4-α Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού: Γιορτές στο Νηπιαγωγείο Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
710. ΠΣ 4-β Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού: Γιορτές στο Νηπιαγωγείο Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
711. ΠΣ 5 Αναλυτικό & Ημερήσιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Π.Δ. 486/1989 Φ.Ε.Κ. 208 Α') Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
712. ΠΣ 6-α Πού; Πόσο; Ποιο; Ψάχνω -βρίσκω και μετρώ. Δεξιότητες Ι Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
713. ΠΣ 6-β Πού; Πόσο; Ποιο; Ψάχνω -βρίσκω και μετρώ. Δεξιότητες Ι Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
714. ΠΣ 7-α Ακούω, βλέπω και μιλώ, σκέπτομαι και συζητώ. Δεξιότητες ΙΙ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
715. ΠΣ 7-β Ακούω, βλέπω και μιλώ, σκέπτομαι και συζητώ. Δεξιότητες ΙΙ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
716. ΠΣ 8-α Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Βιβλίο νηπιαγωγού. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
717. ΠΣ 8-β Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Βιβλίο νηπιαγωγού. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
718. ΠΣ 9 Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
719. ΠΣ 10 Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
720. ΠΣ 11 Δημιουργικές απασχολήσεις στο Νηπιαγωγείο Μπάρδη, Π. Δίπτυχο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
721. ΠΣ 12 Ασκήσεις προμαθηματικές-προγραφικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας Μπούρη, Δ. Χατζηλάκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
722. ΠΣ 13 Διδακτικό υλικό για τσιγγανόπαιδα. Μαθαίνω γράμματα Υπουργείο Παιδείας Γενική γραμματεία λαικής επιμόρφωσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
723. ΠΣ 14-α Φαντασία και αυτενέργεια Γαροφαλάκη, Μ. Ποταμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
724. ΠΣ 14-β Φαντασία και αυτενέργεια Γαροφαλάκη, Μ. Ποταμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
725. ΠΣ 15-α Διδακτική Πράξη και Θεωρία: Δημιουργική απασχόληση στο Νηπιαγωγείο και στον Παιδικό Σταθμό. Schiller, P. & Rossano, J. Πατάκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
726. ΠΣ 15-β Διδακτική Πράξη και Θεωρία: Δημιουργική απασχόληση στο Νηπιαγωγείο και στον Παιδικό Σταθμό. Schiller, P. & Rossano, J. Πατάκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
727. ΠΣ 16 Με χαρτί, μολύβι και κόλλα…..τα νηπιαγωγάκια είναι έτοιμα για όλα Αργυρού, Ν. Μίνωας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
728. ΠΣ 17-α Τι θέμα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω; 40 Θεματικές προσεγγίσεις από το Σεπτ. ως τον Ιούνιο για το Νηπ/γείο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
729. ΠΣ 18 Ψάξε, βρες, παίξε μαζί μας! Μωραϊτη Τζ., Διανέλλου Γλ. Μεταίχμιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
730. ΠΣ 19 Καρποί της γης από τη Μεσογειακή Διατροφή Ηλιάσκου, Β & Ζερβουδάκη - Δαλμάτσου, Κ & Καρπουζοπούλου, Η. ΚΕΔΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
731. ΠΣ 20 Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου Backer, B. Πατάκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
732. ΠΣ 21-α Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Χριστόγερου, Κ. & Αρμενιάκου, Κ. ΚΕΔΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
733. ΠΣ 21-β Σχέδια εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό Χριστόγερου, Κ. & Αρμενιάκου, Κ. ΚΕΔΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
734. ΠΣ 22-α Τα πρώτα μας projects Κουτσουβάνου Ε. & Ομάδα Εργασίας Φοιτητών & Νηπιαγωγών Δίπτυχο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
735. ΠΣ 23 Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες με αφορμή ένα ποίημα Χριστόγερου, Κ.,  Αρμενιάκου, Κ. & Ανδριώτη, Ε. Κέδρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
736. ΠΣ 24 Ένα δέντρο για τις 4 εποχές του χρόνου Ανωγιαννάκη, Κ. Μεταίχμιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
737. ΠΣ 25 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Κουτιά Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
738. ΠΣ 26 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Πέτρες Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
739. ΠΣ 27 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Ρούχα Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
740. ΠΣ 28 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Κτίρια Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
741. ΠΣ 29 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Καρέκλες και καθίσματα Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
742. ΠΣ 30 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Τροχοί Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
743. ΠΣ 31 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Άχρηστα αντικείμενα και απορρίματα. Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
744. ΠΣ 32 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Σκιές. Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
745. ΠΣ 33 Εναρκτήριες διαθεματικες μελέτες - Άθληση Κουλουρη, Π. Ντουντούμη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
746. ΠΣ 34 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω το σπίτι Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
747. ΠΣ 35 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω τα παιδιά του κόσμου Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
748. ΠΣ 36 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω τα μέσα μεταφοράς Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
749. ΠΣ 37 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω το σώμα μου - τον εαυτό μου. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
750. ΠΣ 38 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω τα συναισθήματα. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
751. ΠΣ 39 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω το νερό. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
752. ΠΣ 40 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω το δάσος. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
753. ΠΣ 41 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω το βιβλίο. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
754. ΠΣ 42 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω την ανακύκλωση. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
755. ΠΣ 43 Διαθεματικές δραστηριότητες: Γνωρίζω την υγιεινή διατροφή. Δεσύπρη, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
756. ΠΣ 44 Εξερευνώ την πόλη μου Δημοπούλου Μ., Μπαμπίλα Ε., Φραντζή Α.,Χατζημιχαήλ Μ. Εκδ. Καλειδοσκόπιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
757. ΠΣ 45 Το μεγάλο βιβλίο για την Ειρήνη Bournier, I. - Pottier, M. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
758. ΠΣ 46 Το τρισδιάστατο βιβλίο των σιδηροδρόμων Crowther, R. Λιβάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
759. ΠΣ 47 Διαφήμιση - Η μεγάλη ξεμυαλίστρα Χατζημανώλη, Α. Κίρκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
760. ΠΣ 48 Τηλεόραση, η γυάλινη πολιτεία. Χατζημανώλη, Α. Κίρκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
761. ΠΣ 49 Αυτόπτης μάρτυρας: Διάσωση Oxlade, C. & Ballheimer, D. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
762. ΠΣ 50 Αυτόπτης μάρτυρας: Επικοινωνία Oxlade, C. & Ballheimer, D. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
763. ΠΣ 51 Τα μέσα μεταφοράς στη μεγαλούπολη Βασιλειάδου, Μ. Λιβάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
764. ΠΣ 52 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Τα καράβια και τα άλλα πλεούμενα Kentley, E. Δεληθανάσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
765. ΠΣ 53 Θέλω να ξέρω γιατί: Τα αεροπλάνα έχουν φτερά. Μεέιναρντ, Κ. ΣΙΡΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
766. ΠΣ 54 Ματιές στην ιστορία: Απίθανοι εφευρέτες Ardagh, P. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
767. ΠΣ 55 Φύση: Ηφαίστεια Wood, J. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
768. ΠΣ 56 Φύση: Θύελλες Wood, J. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
769. ΠΣ 57 Φύση: Παγόβουνα Wood, J. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
770. ΠΣ 58 Φύση: Σπήλαια Wood, J. Ερευνητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
771. ΠΣ 59 Ti, πώς, γιατί: Πρόσεχε στο δρόμο Weinhold An. Άγκυρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
772. ΠΣ 60 Κυκλοφορώ κυκλοφορείς; Άλκηστις Ευρωτυπ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
773. ΠΣ 61 Φαναρούπολη - Ο Πρασίδας και η Ροδούλα μαθαίνουν να κυκλοφορούν: Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι κυκλοφοριακής αγωγής Μικρόκοσμος BP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
774. ΠΣ 62 Κυκλοφορώ με ασφάλεια στην πόλη Χατζοπούλου, Μ. Νουνού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
775. ΠΣ 63 Αγαπώ τη ζωή: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με το νέο Κ.Ο.Κ. Μαντέλης, Τ. Υπ. Μετ. & Επ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
776. ΠΣ 64 Κοίτα, Ψάξε, Μάθε: Στην ακρογιαλιά Μπατζόγλου, Β. (μτφ.) Πατάκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
777. ΠΣ 65 Μαργαρίτα: Η πόλη μας Bussolati, E. Μαργαρίτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
778. ΠΣ 66 Μαργαρίτα: Η τηλεόραση Quarenghi, G. Μαργαρίτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
779. ΠΣ 67 Μαργαρίτα: Μέσα στο πλοίο Gomboli, M. Μαργαρίτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
780. ΠΣ 68 Μαργαρίτα: Σπίτι μου, σπιτάκι μου Gomboli, M. Μαργαρίτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
781. ΠΣ 69 Μαργαρίτα: Το αεροπλάνο Mantegazza, G. Μαργαρίτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
782. ΠΣ 70 Ένα βιβλίο για τις τρύπες Didier, C., Garrigue, R.- Τσαούση, Μ.(Μτφ.) Καστανιώτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
783. ΠΣ 71 Κάτω από τη γη Milbourne, A. & Riglietti, S. ΄Αγκυρα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
784. ΠΣ 72 Εμείς και ο κόσμος μας: Η θάλασσα. Roca, N. Σαββάλας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
785. ΠΣ 73 Μαθαίνω τον κόσμο: Αεροπλάνα Royston, A. Μίνωας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
786. ΠΣ 74 Μαθαίνω τον κόσμο: Αυτοκίνητα Royston, A. Μίνωας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
787. ΠΣ 75 Μαθαίνω τον κόσμο: Καράβια Royston, A. Μίνωας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
788. ΠΣ 76 Μαθαίνω τον κόσμο: Τρένα Royston, A. Μίνωας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
789. ΠΣ 77 Εικόνες: Εικόνες από το τσίρκο Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
790. ΠΣ 78 Εικόνες: Εικόνες των Χριστουγέννων Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
791. ΠΣ 79 Εικόνες: Εικόνες της θάλασσας Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
792. ΠΣ 80 Εικόνες: Εικόνες του πλανήτη μας Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
793. ΠΣ 81 Εικόνες: Εικόνες από το ανθρώπινο σώμα Beaumont, E. & Pimont, M-R. Modern Times ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
794. ΠΣ 82 Τα τέσσερα στοιχεία: γη Parramon J.M. Κέδρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
795. ΠΣ 83 Τέσσερα στοιχεία (τα): Αέρας Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
796. ΠΣ 84 Τέσσερα στοιχεία (τα): Φωτιά Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
797. ΠΣ 85 Πρώτες ανακαλύψεις μου (οι): Το αεροπλάνο Θεοδωρίδου, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
798. ΠΣ 86 Πρώτες μου γνώσεις (οι): Αγορές Kindersley, D. Πατάκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
799. ΠΣ 87 Πρώτες μου γνώσεις (οι): Ρούχα Kindersley, D. Πατάκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
800. ΕΑ1-1 Το πρώτο βιβλίο κατασκευών Wilkes, A. Μαργαρίτα ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
801. ΕΑ1-2 Το πρώτο βιβλίο για πάρτυ Wilkes, A. Μαργαρίτα ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
802. ΕΑ2-1 Η τέχνη για παιδιά Paul Klee: Το νησί με τα μαγικά τετραγωνάκια Κάρπι, Π. Οδυσσέας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
803. ΕΑ2-2 Η τέχνη για παιδιά Rousseau: Η τσιγγάνα της ζούγκλας Κάρπι, Π. Οδυσσέας-Αίολος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
804. ΕΑ2-3 Η τέχνη για παιδιά Bruegel: Τ’ όνειρο του Πετράκη Γκαντίνι, Τζ. Οδυσσέας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
805. ΕΑ2-4 Η τέχνη για παιδιά Van Gogh: Μια νύχτα με αστροφεγγιά Κάρπι, Π Οδυσσέας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
806. ΕΑ2-5 Η τέχνη για παιδιά Picasso: Το φανταστικό τσίρκο Παμπούδη, Π. Οδυσσέας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
807. ΕΑ2-6 Η τέχνη για παιδιά Raul Dufy: Το χρυσό βιολί Ντίκενς, Φ. Οδυσσέας- Αίολος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
808. ΕΑ4 Ανακαλύπτω την τέχνη: Χρώμα. Cole, A. Δεληθανάσης-Ερευνητές ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
809. ΕΑ3-1-α Παιχνίδια με το χαρτί Lynn, S., James, D. Ερευνητές ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
810. ΕΑ3-1-β Παιχνίδια με το χαρτί Lynn, S., James, D. Ερευνητές ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
811. ΕΑ3-2-α Παιχνίδια με το χρώμα. Lynn, S., James, D. Ερευνητές ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
812. ΕΑ3-2-β Παιχνίδια με το χρώμα Lynn, S., James, D. Ερευνητές ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
813. ΕΑ5 Παίζω με τα χρώματα και τις γραμμές. Ζωγραφίζω γραμμές και σχήματα. Καραλάζου-Καραμπουρνή, Μ. Σύγχρονη Εποχή ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
814. ΕΑ6 Η τέχνη στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό σχολείο Βιγγόπουλος, Η. Δίπτυχο ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
815. ΕΑ7 Ειδική Διδακτική ζωγραφικής Μουζάκης, Τ. Μουζάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
816. ΕΑ8 Φτιάχνω μόνος μου κατασκευές με παπιέ- μασέ Robins, D. Modern Τimes ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
817. ΕΑ9 Η σύγχρονη εικαστική αγωγή στο σχολείο Κάνιστρα, Μ. Σμίλη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
818. ΕΑ10 Το δεύτερο έγχρωμο βιβλίο: Χειροτεχνία για παιδιά Barff, U., Burkhardt, I. Τάλως ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
819. ΕΑ11 Αισθητική Αγωγή του παιδιού Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ. Δίπτυχο ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
820. ΕΑ12 Το ιχνογράφημα ως μέσο διαγνωστικό της προσωπικότητας Μπέλλας, Θ. Ηράκλειτος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
821. ΕΑ14 Αρχή του σχεδίου και μέσα έκφρασης Μαγουλιώτης, Α. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
822. ΕΑ15-α Τέχνη & δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών Schirrmacher, R. ΄Ιων ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
823. ΕΑ15-β Τέχνη & δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών Schirrmacher, R. ΄Ιων ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
824. ΕΑ16 Το σχέδιο ως έκφραση ψυχικών τραυμάτων Stahel, N. Επικαιρότητα ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
825. ΕΑ17-1 Οι πρώτες μου κατασκευές: Ανακυκλωμένα υλικά Λαμεράν, Β. Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
826. ΕΑ17-2 Οι πρώτες μου κατασκευές: Ζύμη Ζέσα, Ο. Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
827. ΕΑ17-3 Οι πρώτες μου κατασκευές: Πλαστελίνη, Πηλός Κίρμπη, Υ. Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
828. ΕΑ18-α Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα Κοζάκου-Τσιάρα, Ο. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
829. ΕΑ18-β Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα Κοζάκου-Τσιάρα, Ο. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
830. ΕΑ19 Χρώματα Lynn, S. ΄Αμμος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
831. ΕΑ20 Οι πρώτες μου γνώσεις: Χρώματα Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
832. ΕΑ21-α Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλλον Κολ, Μ. Α., Γκέινερ, Σ. Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
833. ΕΑ21-β Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλλον Κολ, Μ. Α., Γκέινερ, Σ. Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
834. ΕΑ21-γ Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλλον. Κολ, Μ. Α., Γκέινερ, Σ. Πατάκης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
835. ΕΑ22 Η ζωγραφική στην προσχολική ηλικία Μαζαράκη, Κ. Μαζαράκη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
836. ΕΑ23-α Δραστηριότητες Αισθητικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο Κόφφας, Α. Κόφφας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
837. ΕΑ23-β Δραστηριότητες Αισθητικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο. Κόφφας, Α. Κόφφας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
838. ΕΑ24 Το παιδικό σχέδιο Μερεντιέ, Φ. Υποδομή ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
839. ΕΑ25 Αισθητική καλλιέργεια και μορφές έκφρασης των νηπίων Σταματοπούλου, Δ. Καστανιώτης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
840. ΕΑ28 Οι πρώτες ανακαλύψεις μου: Το χρώμα. Valat, P., Pέrols, S. Δεληθανάσης. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
841. ΕΑ29 Μικρές κατασκευές με υλικά από τη φύση Αποσπερίτης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
842. ΕΑ30 Παιχνίδι με τέχνη:. Ο Άγιος Γεώργιος και ο πύθωνας Tσόκληs, K. Καστανιώτης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
843. ΕΑ31 Διδακτική της τέχνης–Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή. Chapman, L. Νεφέλη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
844. ΕΑ32α Εικαστική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση – Ιστορική αναδρομή - Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Τέχνης. Βάος, Α. Ελληνικά Γράμματα ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
845. ΕΑ32β Εικαστική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση – Ιστορική αναδρομή - Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Τέχνης. Βάος, Α. Ελληνικά Γράμματα ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
846. ΕΑ33 Η αισθητική αγωγή του παιδιού. Δαράκη, Π. Αντιπαράλληλα. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
847. ΕΑ34 Η ζωγραφική των σπηλαίων. Η ζωγραφική στην προσχολική ηλικία. Μαζαράκη , Κ. Green School ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
848. ΕΑ36 Τα παιδιά συνομιλούν με τη σύγχρονη τέχνη. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο στην έκθεση του Μουσείου Van Abbe στην Αθήνα Ζαχαροπούλου, Κ Νήσος-ΑΥΡΑ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
849. ΕΑ37 Τέχνη και Κουλτούρα απ’ όλο τον κόσμo: Δραστηριότητες και κατασκευές. Kohl F. MaryAnn - Potter Jean Σαββάλας ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
850. EΑ-38 Θεραπεύοντας Παιδιά μέσα από την τέχνη Aron Judith Ελληνικά Γράμματα ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
851. ΕΑ39-1 Τέχνη για παιδιά: Φαγητό για τα μάτια. Baumbusch, B. Νήσος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
852. ΕΑ39-2 Τέχνη για παιδιά: Θάλασσες Baumbush, B. Νήσος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
853. ΕΑ39-3 Τέχνη για παιδιά: Ένα πρόσωπο Baumbush, B. Νήσος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
854. ΕΑ39-4 Τέχνη για παιδιά: Παρατηρώντας τα ζώα Baumbush, B. Νήσος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
855. ΕΑ40-1 Η Τέχνη σαν παραμύθι: Οι Ναϊφ Ζωγράφοι - Ο Κηπουρός της Φύσης Δενδρινού, Φ. Λιβάνη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
856. ΕΑ40-5 Η Τέχνη σαν παραμύθι: Το καπέλο του καλλιτέχνη Βίνσεντ Βαν Γκογκ Δενδρινού, Φ. Λιβάνη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
857. ΕΑ41 Φτιάχνω μόνος μου κοσμήματα Grisewood, S. Modern Τimes ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
858. ΕΑ42-β Κατασκευές για: Κολλάζ - Θέατρο Αρχιτεκτονική Μαγουλιώτης, Α. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
859. ΕΑ43 Αισθητική Αγωγή Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ. Έλλην ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
860. EA44-α Δημιουργικές Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο Dorance, S. Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
861. EA44-β Δημιουργικές Δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο Dorance, S. Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
862. ΕΑ45 Χειροτεχνία 20 προσχολικές κατασκευές Guerrico, M. Μαλλιάρης -Παιδεία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
863. ΕΑ46-1 Carrusel 1 Κατασκευές για παιδιά Κερασίδου-Ιωάννου, Ν. Μαλλιάρης -Παιδεία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
864. ΕΑ46-2 Carrusel 2 Κατασκευές για παιδιά Κερασίδου-Ιωάννου, Ν. Μαλλιάρης -Παιδεία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
865. ΕΑ46-3 Carrusel 3 Κατασκευές για παιδιά Κερασίδου-Ιωάννου, Ν. Μαλλιάρης -Παιδεία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
866. ΕΑ46-4 Carrusel 4 Κατασκευές για παιδιά Κερασίδου-Ιωάννου, Ν. Μαλλιάρης -Παιδεία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
867. ΕΑ46-5 Carrusel 4 Κατασκευές για παιδιά Κερασίδου-Ιωάννου, Ν. Μαλλιάρης -Παιδεία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
868. ΕΑ47 El Greco Ο Έλληνας/ The Greek Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. Καστανιώτης ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
869. ΕΑ48 Λαϊκή τέχνη Κυνηγού- Φλάμπουρα, Μ. Ερμής ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
870. ΕΑ49 Το παιδί στη νεοελληνική τέχνη Κουρία, Α. Δοδώνη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
871. ΕΑ51 Τα παιδιά στέλνουν μυνήματα με τις ζωγραφιές τους Fleck-Bangert, R. Θυμάρι ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
872. ΕΑ52 Ο χορός των χρωμάτων Διακαινισάκη, Π. Ε.ΡΩΣΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
873. ΕΑ53 Ζωγραφική - Γλυπτική - Χαρακτική Μαγουλιώτης, Α. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
874. ΕΑ54 Νεοελληνική Λαική Τέχνη Στάμελος, Δ. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
875. ΕΑ55 Τα κυκλαδικά ειδώλια ζωντανεύουν Γιαλουράκη, Σ. ΝΕΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
876. ΕΑ56 Έθιμα, παιχνιδίσματα στου χρόνου τα γυρίσματα - τόμοςΑ' Γιαλουράκη, Σ. ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
877. ΕΑ57 Έθιμα, παιχνιδίσματα στου χρόνου τα γυρίσματα - τόμοςΒ' Γιαλουράκη, Σ. ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
878. ΕΑ58 Εικόνες από τις τέχνες Beaumont, E. Modern Τimes ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
879. ΕΑ59 Η εξέλιξη της παιδικής ιχνογράφησης Ζαχάρης, Δ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
880. ΕΑ60 Στην κατσαρόλα με τα χρώματα Χαλικιά, Α. Καλειδοσκόπιο ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
881. ΕΑ61 Tέχνη για παιδιά Lacey, S. Μοντέρνοι Καιροί ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
882. ΕΑ62 Μια βόλτα στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων Τσάμπρα, Φ. - Σκαλίση, Ζ. Διάπλαση ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
883. ΕΑ63 Οι φίλοι μου τα ειδώλια Πλατή, Μ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
884. ΕΑ64 Πηλός, τροχός, καμίνι Πλατή, Μ. - Μάρκου, Ε. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
885. ΕΑ65 Ομαδικά παιχνίδια με άξονα τη ζωγραφική Παπαδάκη, Γ. Διάπλαση ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
886. ΕΑ66 Λαϊκή τέχνη Φλάμπουρα-Κυνηγού, Μ. Διάπλαση ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
887. ΕΑ67 Ο Ντετέκτιβ της Τέχνης Κάντζου, Ν. ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
888. ΕΑ68 Γνωρίζω το σώμα μου μέσα από την Τέχνη Ανωγιαννάκη Κ. Μεταίχμιο ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
889. ΕΑ69 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Κολλάζ Hodge, A. Κουτσούμπος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
890. ΕΑ70 Από τον Picasso στον Κοονς Μουσείο Μπενάκη Μουσείο Μπενάκη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
891. ΕΑ 71 Άνθρωπος ή βιολί; Μια άλλη ματιά στα κυκλαδικά ειδώλια Πλατή, Μ.- Μάρκου, Ε. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- Καλειδοσκόπιο ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
892. ΕΑ 72 Ο Γκρέκο με τα μάτια των παιδιών Γιαλουράκη, Σ.- Ηλιόπουλος, Β. Ωρίων ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
893. ΕΑ 73 Τέχνη και κοινωνία Ζορμπαλά, Σ. Σύγχρονη Εποχή ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
894. ΕΑ 74 Τα παιδιά σχεδιάζουν. Εικόνα του χαρακτήρα και της πνευματικής τους ανάπτυξης Goodnow, J. Κουτσούμπος ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
895. ΕΑ 75 Art and Hobby Χρηστέα, Α. Ντουντούμη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
896. ΕΑ 76 Κλικ….στο καρναβάλι των παιδιών Δήμος Πατρέων Δήμος Πατρέων ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
897. ΕΑ77 Κατασκευές για: Κολλάζ - Θέατρο Αρχιτεκτονική Μαγουλιώτης, Α. Gutenberg ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
898. ΕΑ80 ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SHAPIRO ΧΕΛΩΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
899. ΕΑ81 ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΑΟΣ (ΚΑΛΛ. ΕΠΙΜ) ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
900. ΕΑ82 ΧΡΩΜΑΤΑ TULLET ΝΕΦΕΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
901. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
902. ΕΑ79 ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΟΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΖΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙ- ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΑΛΙ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
903. ΓΕ1 Τρισδιάστατος Άτλας Παγκόσμιος Ρόουλαν-Εντγουισλ,Θ. Μαλλιάρης-Παιδεία ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
904. ΓΕ2 Εξερευνώντας την: Ινδία Ganeri, A. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
905. ΓΕ3 Αυτόπτης Μάρτυρας: Αφρική Ayo, Y. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
906. ΓΕ4 Άνθρωποι, ζώα, φυτά: Η ζωή στα βροχερά δάση Baker, L. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
907. ΓΕ5-α Άνθρωποι, ζώα, φυτά: Η ζωή στις ερήμους Baker, L. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
908. ΓΕ5-β Άνθρωποι, ζώα, φυτά: Η ζωή στις ερήμους Baker, L. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
909. ΓΕ6 Άνθρωποι, ζώα, φυτά: Η ζωή στις πολικές περιοχές Byles, M. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
910. ΓΕ7 Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Χάρτες και χαρτογραφία Taylor, B. Πατάκης ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
911. ΓΕ8 Ψυχοπαιδαγωγική της μεθόδου για το μάθημα της γεωγραφίας Σαλβαράς, Γ. Σμυρνιωτάκης ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
912. ΓΕ9 Μικροί άτλαντες (οι): Άτλαντας των χωρών Ρηγοπούλου, Σ. (μτφ.) Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
913. ΓΕ10 Ένα χελιδόνι για την Ευρώπη Τριβιζάς, Ε. Μίλητος ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
914. ΓΕ25-2 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Ο καιρός Gosgrove, B. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
915. ΓΕ28 - 2 Μικροί φυσιοδίφες (οι): Πετρώματα και ορυκτά Parker, S. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
916. ΓΕ28 -1 Μικροί φυσιοδίφες (οι): Νυχτερινός ουρανός Stott, C. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
917. ΓΕ19-1 Έλα να γνωρίσεις το περιβάλλον σου: Η Γη το κοντινό μου περιβάλλον Μαχά- Ευαγγελοπούλου, Τ. & Καραλάζου -Καραμπούρνη, Μ. Καστανιώτη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
918. ΓΕ19-2 Έλα να γνωρίσεις το περιβάλλον σου: Ο ήλιος, τ' αστέρια, το μακρινό μου περιβάλλον Μαχά- Ευαγγελοπούλου, Τ. & Καραλάζου -Καραμπούρνη, Μ. Καστανιώτη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
919. ΓΕ21 Επιιστήμη: Πειράματα με τον καιρό Bower, M. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
920. ΓΕ1 Mαγικό σχολικό χαμένο στο διάστημα (το) Cole, J. Κέδρος ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
921. ΓΕ2 Άτλας του διαστήματος (ο) Couper, H. & Henbest, N. Πατάκης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
922. ΓΕ5 Καιρός, το τρισδιάστατο βιβλίο (ο) Γουιλσον, Φ. Μαλλιάρης-Παιδεία ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
923. ΓΕ6 Αστρονομία για παιδιά Ιωάννου, Χ. (μτφ.) Σύγχρονη Εποχή ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
924. ΓΕ9 Γέννηση των άστρων (η) Σιμόπουλος, Δ. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
925. ΓΕ11-2 Mικρή Εγκυκοπαίδεια: Ο πλανήτης μας το Σύμπαν Ottenheimer-Maquet, L. κ.α. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
926. ΓΕ13 Ανακαλύπτοντας τη γη μας: Καιρός και κλίμα Taylor, B. Πατάκης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
927. ΓΕ15 Ανακαλύπτω την Επιστήμη: Γη Van Rose, S Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
928. ΓΕ4 Ζωή στη φύση (η) Selberg, I. & Miller, A. Κωσταράκης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
929. ΓΕ11-1 Mικρή Εγκυκλοπαίδεια: Ανακαλύπτοντας τη φύση Morel, G. κ.α. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
930. ΓΕ22 Ερευνώ τους βιότοπους: Λιβάδια. Μια κοντινή ματιά στο φυσικό κόσμο του λειβαδιού Taylor, B. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
931. ΓΕ24-4 Μαργαρίτα: Ο γαλάζιος πλανήτης Gomboli, M. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
932. ΓΕ24-6 Μαργαρίτα: Τα μυστικά της θάλασσας Crema, L. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
933. ΓΕ25-1 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Λίμνες και ποτάμια Parker, S. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
934. ΓΕ17-1 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Εξερεύνηση από τη θάλασσα Reid, S. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
935. ΓΕ17-2 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Εξερεύνηση από την ξηρά Strathern, P. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
936. ΓΕ17-3 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Εφευρέσεις και εμπόριο Reid, S. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
937. ΓΕ17-4 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Λαοί και πολιτισμοί Reid, S. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
938. ΓΕ11-3 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Εφευρέσεις & Ανακαλύψεις Coppin, B. κ.α. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
939. ΓΕ11-4 Μικρή Εγκυκλοπαίδεια: Η γη που μας τρέφει Ottenheimer-Maquet, L. κ.α. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
940. ΓΕ11-5 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Τα παιδιά του κόσμου Breaud, O κ.α. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
941. ΓΕ11-2 Mικρή Εγκυκοπαίδεια: Ο πλανήτης μας το Σύμπαν Ottenheimer-Maquet, L. κ.α. Δεληθανάσης ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
942. ΓΕ18-1 Εικόνες: Εικόνες της θάλασσας Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
943. ΓΕ18-2 Εικόνες: Εικόνες του πλανήτη μας Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
944. ΓΕ21 Επιιστήμη: Πειράματα με τον καιρό Bower, M. Ερευνητές ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
945. ΓΕ23-1 Μαθαίνω τον κόσμο: Αεροπλάνα Royston, A. Μίνωας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
946. ΓΕ23-2 Μαθαίνω τον κόσμο: Αυτοκίνητα Royston, A. Μίνωας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
947. ΓΕ23-3 Μαθαίνω τον κόσμο: Καράβια Royston, A. Μίνωας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
948. ΓΕ23-4 Μαθαίνω τον κόσμο: Τρένα Royston, A. Μίνωας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
949. ΓΕ24-1 Μαργαρίτα: Η πόλη μας Bussolati, E. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
950. ΓΕ24-2 Μαργαρίτα: Η τηλεόραση Quarenghi, G. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
951. ΓΕ24-3 Μαργαρίτα: Μέσα στο πλοίο Gomboli, M. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
952. ΓΕ24-5 Μαργαρίτα: Σπίτι μου, σπιτάκι μου Gomboli, M. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
953. ΓΕ24-7 Μαργαρίτα: Το αεροπλάνο Mantegazza, G. Μαργαρίτα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
954. ΓΕ25-3 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Τα καράβια και τα άλλα πλεούμενα Kentley, E. Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
955. ΓΕ26 Ματιές στην ιστορία: Απίθανοι εφευρέτες Ardagh, P. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
956. ΓΕ34 Εμείς και ο κόσμος μας: Η θάλασσα. Roca, N. Σαββάλας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
957. ΓΕ35 Κάτω από τη γη Milbourne, A. & Riglietti, S. ΄Αγκυρα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
958. ΓΕ30 Πρώτες ανακαλύψεις μου (οι): Το αεροπλάνο Θεοδωρίδου, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
959. ΓΕ31-1 Πρώτες μου γνώσεις (οι): Αγορές Kindersley, D. Πατάκης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
960. ΓΕ31-2 Πρώτες μου γνώσεις (οι): Ρούχα Kindersley, D. Πατάκης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
961. ΓΕ32-1 Φύση: Ηφαίστεια Wood, J. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
962. ΓΕ32-2 Φύση: Θύελλες Wood, J. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
963. ΓΕ32-3 Φύση: Παγόβουνα Wood, J. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
964. ΓΕ32-4 Φύση: Σπήλαια Wood, J. Ερευνητές ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
965. ΓΕ37 Σημειώσεις στην άκρη του δρόμου. Πετρίτδης, Γ. Άγρα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
966. ΓΕ38 Τα τέσσερα στοιχεία: γη Parramon J.M. Κέδρος ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
967. ΓΕ40 Όλη η γη ένα χωριό: Τα σπίτια του κόσμου Λουκιανού Ειρ. (επιμ.) Σαββάλας ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
968. ΓΕ41 Όλη η γη ένα χωριό: Τι φοβούνται τα παιδιά του κόσμου Τασοπούλου, Α. (επιμ.) Σαββάλας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
969. ΓΕ42 Όλη η γη ένα χωριό: Μια μέρα με τα παιδιά του κόσμου Σακελλαρίου, Α. (επιμ.) Σαββάλας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
970. ΓΕ43 Οι πρώτες μου γνώσεις: Τα παιδιά του κόσμου Wilkins, V. Σαββάλας ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
971. ΓΕ44 Το τρισδιάστατο βιβλίο των σιδηροδρόμων Crowther, R. Λιβάνη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
972. ΓΕ45 Θέλω να ξέρω γιατί: Τα αεροπλάνα έχουν φτερά. Μεέιναρντ, Κ. ΣΙΡΡΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΓΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
973. ΦΕ1 Learning by investigating Βrewer, Α.,Garland, Ν., Edwards, T., Marshall, A. & Notkin, J. RAND COMPANY ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
974. ΦΕ2 Σαπουνόφουσκες, ουράνια τόξα και σκουλήκια Brown, S. Τυπωθήτω ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
975. ΦΕ3 Δραστηριότητες, διερευνήσεις, ανακαλύψεις Chauvel, D. & Michel, V. Τυπωθήτω ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
976. ΦΕ4-1 Το βιβλίο των Πειραμάτων Α DeVries, L. Καστανιώτη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
977. ΦΕ4-2 Το βιβλίο των Πειραμάτων Β DeVries, L. Καστανιώτη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
978. ΦΕ4-3-α Το βιβλίο των Πειραμάτων Γ DeVries, L. Καστανιώτη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
979. ΦΕ4-3-β Το βιβλίο των Πειραμάτων Γ DeVries, L. Καστανιώτη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
980. ΦΕ5 Ο ήλιος στο τραπέζι Iliin, M. Κέδρος ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
981. ΦΕ6-α Εμπειρίες και δραστηριότητες από τις Φ.Ε. Γαβαλά, Λ. & Λαυρεντάκη-Μπούκα, Φ. Gutenberg ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
982. ΦΕ6-β Εμπειρίες και δραστηριότητες από τις Φ.Ε. Γαβαλά, Λ. & Λαυρεντάκη-Μπούκα, Φ. Gutenberg ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
983. ΦΕ7 Πειράματα φυσικής με απλά μέσα Γιαμαλάκης, Μ., Λυκίδης, Σ., Σαλαμπάσης, Γ. & Φασούλας, Δ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
984. ΦΕ8 Πειράματα στο Νηπιαγωγείο θεωρητικό υπόβαθρο και δραστηριότητες Θάνου, Α. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
985. ΦΕ9-α Φυσική για παιδιά Καβόγλη, Ζ. Σμίλη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
986. ΦΕ9-β Φυσική για παιδιά Καβόγλη, Ζ. Σμίλη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
987. ΦΕ9-γ Φυσική για παιδιά Καβόγλη, Ζ. Σμίλη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
988. ΦΕ10 Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής Ραβάνης, Κ. Δίπτυχο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
989. ΦΕ11α Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση (Διδακτική και Γνωστική προσέγγιση) Ραβάνης, Κ. Τυπωθήτω ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
990. ΦΕ11β ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ- ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
991. ΦΕ12 Ήχος, φως, νερό και αέρας Χατζηγεωργίου, Γ. Γρηγόρης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
992. ΦΕ13 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Πρώτες ύλες και αντικείμενα Ottenheimer-Maquet, L. κ.ά. Δεληθανάσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
993. ΦΕ14-1 Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Ισχύς και Ενέργεια Χάρλοου, Ρ. & Μόργκαν, Σ. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
994. ΦΕ14-2 Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Μαγνήτες, Καλώδια, Λαμπτήρες Glover, D. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
995. ΦΕ14-3 Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Πτήση και πλεύση Glover, D. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
996. ΦΕ15 Ανακαλύπτω τη φύση: Αέρας-Νερό Ηλιάσκου, Α. Καστούμη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
997. ΦΕ16-1 Ανακαλύπτω την Επιστήμη: Ηλεκτρισμός -1 Γεωργάκης, Β. (επιμ.) Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
998. ΦΕ16-2 Ανακαλύπτω την επιστήμη: Φως -2 Γεωργάκης, Β. (επιμ.) Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
999. ΦΕ16-3 Ανακαλύπτω την Επιστήμη: Δύναμη και κίνηση -3 Γεωργάκης, Β. (επιμ.) Δεληθανάσης-Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1000. ΦΕ16-4 Ανακαλύπτω την επιστήμη: Ενέργεια -5 Γεωργάκης, Β. (επιμ.) Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1001. ΦΕ17 Διδακτική πράξη και θεωρία: Ανακαλύπτοντας το φυσικό κόσμο McDonald, S. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1002. ΦΕ18 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Οικο-δομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. Τυπωθήτω ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1003. ΦΕ19-1 Επιστήμη: Πειράματα με την Κίνηση Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1004. ΦΕ19-2 Επιστήμη: Πειράματα με το νερό Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1005. ΦΕ19-3α Επιστήμη: Πειράματα με το Φως Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1006. ΦΕ19-3β Επιστήμη: Πειράματα με το Φως Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1007. ΦΕ19-4α Επιστήμη: Πειράματα με τον αέρα Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1008. ΦΕ19-4β Επιστήμη: Πειράματα με τον αέρα Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1009. ΦΕ19-5 Επιστήμη: Πειράματα με τον καιρό Murphy, B. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1010. ΦΕ 19-6α Επιστήμη: Πειράματα με τον μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό Whalley, M. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1011. ΦΕ 19-6β Επιστήμη: Πειράματα με τον μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό Whalley, M. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1012. ΦΕ20 Κοίτα, Ψάξε, Μάθε: Τροχοί -1 Μπατζόγλου, Β. (μτφ) Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1013. ΦΕ21-α Μάθηση και δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με έννοιες της Φυσικής Βελλοπούλου, Α. Ελληνικά Γράμματα ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1014. ΦΕ23 Απορίες παιδιών για τον ηλεκτρισμό Μάστορη. Β. Ελληνικά Γράμματα ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1015. ΦΕ24 Ιστορικός Οδηγός: Χρόνος Bennett, P. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1016. ΦΕ25 Σεισμοί. Τι είναι και πως τους αντιμετωπίζουμε Θαλάσσης, Ν. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1017. ΦΕ26 Πειράματα Φυσικής. Για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Baxter, N. & Stephen, S. Σαββάλας ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1018. ΦΕ27 Μύθοι και αλήθειες από όλο τον κόσμο για τους σεισμούς. Η γη χορεύει. Κούρου, Α., Πανουτσοπούλου, Μ., Παύλου, Α. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1019. ΦΕ28 Εμείς και ο κόσμος μας: Ο καιρός. Roca, N. Σαββάλας ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1020. ΦΕ29 Το διάστημα: Το Ηλιακό Σύστημα. Graham, I. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1021. ΦΕ31 -α Φωτίζει, φωτίζει… ο ήλιος. Μια πρώτη ματιά στο φως. Godwin, S. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1022. ΦΕ31 - β Φωτίζει, φωτίζει… ο ήλιος. Μια πρώτη ματιά στο φως. Godwin, S. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1023. ΦΕ32 Τα άτομα, Έτσι που να τα καταλαβαίνει και ο γάτος Τσίπης, Κ.- Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1024. ΦΕ33 Unesco, Οδηγός του Εκπαιδευτικού Unesco / Red-T-Point Unesco / Red-T-Point ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1025. ΦΕ34 Ο φίλος μου ο Ήλιος Φραγκιά, Κ. Ελληνικά Γράμματα ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1026. ΦΕ36 Μάθε μαζί μου - Το διάστημα Κολαζέκ, Μ. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1027. ΦΕ39 Παιχνίδια με τον αέρα. Bertrand, I. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1028. ΦΕ40 Ο Γιάννης και οι ΔΥΝΑΜΕΙΣ Κοστέιν, Μ. Μεταίχμιο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1029. ΦΕ41 Ο Φρίξος και το ΒΑΡΟΣ Κοστέιν, Μ. Μεταίχμιο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1030. ΦΕ42 Ο Θησέας και η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Κοστέιν, Μ. Μεταίχμιο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1031. ΦΕ43 Η Μελίνα και το ΦΩΣ Κοστέιν, Μ. Μεταίχμιο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1032. ΦΕ44 365 Πειράματα ένα για κάθε μέρα Van Saan, A. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1033. ΦΕ46 Ο αέρας, ΦΟΥΟΥ Χίμενεθ, Ν. & Ε. Μεταίχμιο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1034. ΦΕ47 Εκρηκτική Φυσική ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΧΑΜΟΝΤ Polaris ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1035. ΦΕ 48 Το μόριο στον καθρέπτη Jaques, J. Κάτοπτρο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1036. ΦΕ49 STEM - ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) Μεταφραστής : B4U PUBLISHING S.R.O. Ψυχογιός ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1037. ΦΕ50 STEM - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) Μεταφραστής : B4U PUBLISHING S.R.O. Ψυχογιός ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1038. ΦΕ51 STEM - MHXANIKH (ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) Μεταφραστής : B4U PUBLISHING S.R.O. Ψυχογιός ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1039. ΦΕ52 Άτλας του διαστήματος (ο) Couper, H. & Henbest, N. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1040. ΦΕ53 Καιρός, το τρισδιάστατο βιβλίο (ο) Γουιλσον, Φ. Μαλλιάρης-Παιδεία ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1041. ΦΕ54 Γέννηση των άστρων (η) Σιμόπουλος, Δ. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1042. ΦΕ55 Mικρή Εγκυκοπαίδεια: Ο πλανήτης μας το Σύμπαν Ottenheimer-Maquet, L. κ.α. Δεληθανάσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1043. ΦΕ56 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Ο καιρός Gosgrove, B. Δεληθανάσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1044. ΦΕ57 Ανακαλύπτω την Επιστήμη: Γη Van Rose, S Δεληθανάσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1045. ΦΕ58 Έλα να γνωρίσεις το περιβάλλον σου: Η Γη το κοντινό μου περιβάλλον Μαχά- Ευαγγελοπούλου, Τ. & Καραλάζου -Καραμπούρνη, Μ. Καστανιώτη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1046. ΦΕ59 Έλα να γνωρίσεις το περιβάλλον σου: Ο ήλιος, τ' αστέρια, το μακρινό μου περιβάλλον Μαχά- Ευαγγελοπούλου, Τ. & Καραλάζου -Καραμπούρνη, Μ. Καστανιώτη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1047. ΦΕ60 Επιιστήμη: Πειράματα με τον καιρό Bower, M. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1048. ΦΕ61 Ανακαλύπτοντας τη γη μας: Καιρός και κλίμα Taylor, B. Πατάκης ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1049. ΦΕ62 Mαγικό σχολικό χαμένο στο διάστημα (το) Cole, J. Κέδρος ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1050. ΦΕ63 Αστρονομία για παιδιά Ιωάννου, Χ. (μτφ.) Σύγχρονη Εποχή ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1051. ΦΕ64 Μικροί φυσιοδίφες (οι): Νυχτερινός ουρανός Stott, C. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1052. ΦΕ65 Μικροί φυσιοδίφες (οι): Πετρώματα και ορυκτά Parker, S. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1053. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1054. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1055. ΦΕ22-1 Τέσσερα στοιχεία (τα): Αέρας Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1056. ΦΕ22-2 Τέσσερα στοιχεία (τα): Φωτιά Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΕ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1057. ΠΑ1 Περιβαλλοντικά παιχνίδια Bartl, A. & Bartl, M. Κορφή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1058. ΠΑ2 Παιδαγωγική και περιβάλλον Chauvel, D. & Chauvel, P. Τυπωθήτω ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1059. ΠΑ3 Το αλφαβητάρι της Φύσης Φραγκιά, Μ. Ελλ. Γράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1060. ΠΑ4 Bιβλίο του Μικρού Πράσινου Καταναλωτή (το) Elkington, J., Hailes, J. & Hill, D. ΣΕΛΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1061. ΠΑ5 Οικολογία Samuel, P. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1062. ΠΑ6 Τι είναι Οικολογία; Simonet, D. Νέα Σύνορα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1063. ΠΑ7 50 απλά πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να σώσουν τη γή Βρανάς, Ρ. (μτφ.) Το Ποντίκι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1064. ΠΑ8-α Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. Guterberg ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1065. ΠΑ8-β Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. Guterberg ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1066. ΠΑ8-γ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. Guterberg ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1067. ΠΑ9 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική ηλικία Δεληκανάκη, Ν., Κοκολάκη, Ρ. & Νοΐδου, Μ. Ελληνικά Γράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1068. ΠΑ10 Περιβαλλοντική Αγωγή για μικρά παιδιά Δημοπούλου, Μ., Ζόμπολας, Τ., Μπαμπίλα, Ε. & Χατζημιχαήλ, Μ. Καλειδοσκόπιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1069. ΠΑ11 Οικολογία με κόμικς Μήλιας, Τ. & Κουβάκας, Γ. Καστανιώτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1070. ΠΑ12 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Λίμνες και ποτάμια Parker, S. Δεληθανάσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1071. ΠΑ13 Περιβάλλον. Ένας πρακτικός οδηγός για την προστασία του πλανήτη Burnie, D. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1072. ΠΑ14 Mικρή Εγκυκλοπαίδεια: Ανακαλύπτοντας τη φύση Morel, G. κ.α. Δεληθανάσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1073. ΠΑ15 Ερευνώ τους βιότοπους: Λιβάδια. Μια κοντινή ματιά στο φυσικό κόσμο του λειβαδιού Taylor, B. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1074. ΠΑ16 Οικολογία Φλογαΐτη, Ε. Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1075. ΠΑ17 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Φλογαΐτη, Ε. Ελληνικά Γράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1076. ΠΑ18-α Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Φλογαΐτη, Ε. Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1077. ΠΑ19 Οικολογία - Εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος Χριστοδουλάκης, Ν. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1078. ΠΑ20 Οικολογική Εκγυκλοπαίδεια -18: Η Προστασία του Περιβάλλοντος Crawford, Μ. Μπουκουμάνη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1079. ΠΑ21-α Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Απορρίμματα και ανακύκλωση Xarlow, R. & Morgan, S. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1080. ΠΑ21-β Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Η φύση σε κίνδυνο Xarlow, R. & Morgan, S. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1081. ΠΑ21-γ Ανακαλύπτοντας τον κόσμο μας: Ρύπανση και απόβλητα Xarlow, R. & Morgan, S. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1082. ΠΑ22 Ανακαλύπτω την επιστήμη: Οικολογία Pollock, S. Δεληθανάσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1083. ΠΑ23-α Ανακύκλωση: Aνακυκλωμένο Γυαλί Γεωργόπουλος, Δ. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1084. ΠΑ23-β Ανακύκλωση: Aνακυκλωμένο Πλαστικό Γεωργόπουλος, Δ. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1085. ΠΑ23-γ Ανακύκλωση: Aνακυκλωμένο Μέταλλο Γεωργόπουλος, Δ. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1086. ΠΑ23-δ Ανακύκλωση: Aνακυκλωμένο Χαρτί Γεωργόπουλος, Δ. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1087. ΠΑ24 Γνωριμία με την Επιστήμη: Οικολογία Scott, Μ. Oxford/ Nτουντούμης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1088. ΠΑ25 Διδακτική Πράξη και Θεωρία: Δραστηριότητες για το περιβάλλον Mackay, F. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1089. ΠΑ26 Ζωή (η): η ζωή κάτω από τη γη Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1090. ΠΑ27 Θέματα: Tοξικά απόβλητα Hawkes, Ν. Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1091. ΠΑ28 Κίνδυνος Gomboli Mario Φλούδας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1092. ΠΑ29-1 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Αλιεία δίχως μέλλον Χαραλαμπίδης, Ν. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1093. ΠΑ29-2 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Η Βόμβα του κλίματος Προμπόνας, Μ. & Ψωμάς, Σ. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1094. ΠΑ29-3 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Μεταφορές και περιβάλλον Ψωμάς, Σ. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1095. ΠΑ29-4 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Περιβάλλον και απασχόληση Τσαντίλης, Δ. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1096. ΠΑ29-5 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Περιβάλλον και απασχόληση Τσαντίλης, Δ. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1097. ΠΑ29-6 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Πράσινες πεδιάδες με σκοτεινό μέλλον Ευθυμιόπουλος, Η. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1098. ΠΑ29-7 Κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος: Πράσινες πεδιάδες με σκοτεινό μέλλον Ευθυμιόπουλος, Η. Νεφέλη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1099. ΠΑ30 Μια μέρα: μια μέρα στην παραλία Rius, M. & Parramon, J. Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1100. ΠΑ31-α Οικολογία: Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1101. ΠΑ31-β Οικολογία: Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια Ζαραμπούκα, Σ. Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1102. ΠΑ32 ΟΙ αρκούδες που γύρισαν το ποτάμι πίσω Ταμπάκης, Γ. Ελληνικά Γράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1103. ΠΑ33 Ζωή στη φύση (η) Selberg, I. & Miller, A. Κωσταράκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1104. ΠΑ34 Δραστηριότητες για να ανακαλύψω τη φύση Lisak, F.& Pertuze, J. Μεταίχμιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1105. ΠΑ35 Εμείς και η Φύση: Πως ένα βιβλίο έγινε χαρταετός Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1106. ΠΑ36 Μαργαρίτα: Ο γαλάζιος πλανήτης Gomboli, M. Μαργαρίτα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1107. ΠΑ37 Μαργαρίτα: Τα μυστικά της θάλασσας Crema, L. Μαργαρίτα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1108. ΠΑ38 Θεματικές προσεγγίσεις Σχέδια Εργασίας για το Νηπιαγωγείο:Ανακύκλωση Ναούμ, Ε. & Παπαμιχαήλ, Γ. Ελληνικά Γράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1109. ΠΑ39 Ζώα που κινδυνεύουν: Καρέτα Κρεμεζή - Μαργαριτούλη Α. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1110. ΠΑ40 Εγώ ο αργυροπελεκάνος Καραγκούνη Α. Νέοι Ακρίτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1111. ΠΑ41-α Αρχίζω να διαβάζω: Ζώα υπό εξαφάνιση Faundez A. Σαββάλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1112. ΠΑ41-β Αρχίζω να διαβάζω: Ζώα υπό εξαφάνιση Faundez A. Σαββάλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1113. ΠΑ42-1 Οικοπαραμύθια:Οι τρεις δροσοσταλίδες Τασάκου Τζ Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1114. ΠΑ42-2 Οικοπαραμύθια:Το χρυσόδεντρο που τραγουδούσε Τασάκου Τζ Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1115. ΠΑ42-3 Οικοπαραμύθια:Η μοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας προέδρου Τασάκου Τζ Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1116. ΠΑ42-4 Οικοπαραμύθια:Εγώ, ο Κανέλος Τασάκου Τζ Κέδρος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1117. ΠΑ43 Μάθε μαζί μου, Ο Πλανήτης Γη Μποσιέ, Σ. Καστανιώτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1118. ΠΑ44 Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Brownjohn, E. Σαββάλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1119. ΠΑ45 Η Πράσινη Εγκυκλοπαίδεια Κορζιμπέ, Β, Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1120. ΠΑ46 Ζώα της Ελλάδας SOS….κινδυνεύουν! Πιέρρου, Ν. Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1121. ΠΑ48 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ευκαιρία για το περιβάλλον - Πρόκληση για την εκπαίδεση Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1122. ΠΑ49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ευκαιρία για το περιβάλλον - Πρόκληση για την εκπαίδεση Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1123. ΠΑ50 - 1 Θάλασσα ΥΠΕΠΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1124. ΠΑ50 - 2 Θάλασσα ΥΠΕΠΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1125. ΠΑ51 Η πρώτη μου Εγκυκλοπαίδεια Larousse για τη θάλασσα Βλάχου, Κ. (μτρφ) Μεταίχμιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1126. ΠΑ52 Το μικρό βιβλίο του περιβάλλοντος Κουαρό, Κ. Μεταίχμιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1127. ΠΑ53α Σειρά:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Ανακυκλωμένο χαρτί. Condon, J. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1128. ΠΑ53β Σειρά:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Ανακυκλωμένο πλαστικό. Palmer, J. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1129. ΠΑ53γ Σειρά:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Ανακυκλωμένο μέταλλο. Palmer, J. Ερευνητές ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1130. ΠΑ54 - α Η ενέργεια και οι πηγές της: Τι, Πώς, Γιατί; Βιβλίο Ι Καλκάνης, Γ. ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1131. ΠΑ54 - β Η ενέργεια και οι πηγές της: Τι, Πώς, Γιατί; Βιβλίο ΙΙ Καλκάνης, Γ. ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1132. ΠΑ55 Γη, αγάπη μου Girardet, S - Rosado, P. Φλούδας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1133. ΠΑ56 Η Γη των παιδιών Grundmann, E. Πατάκη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1134. ΠΑ57 Η πόλη Grundmann, E. Πατάκη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1135. ΠΑ58 Το δάσος Grundmann, E. Πατάκη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1136. ΠΑ59 Η κατανάλωση Grundmann, E. Πατάκη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1137. ΠΑ60 Δάσος Βούλγαρης, Γ. - Μωραίτου, Π. Άγκυρα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1138. ΠΑ61 Περιβάλλον και Οικολογία Χατζημανώλη, Α. Κίρκη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1139. ΠΑ62 101 Τρόποι να σώσεις τη Γη Μπέλαμι, Ντ. Μεταίχμιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1140. ΠΑ63 Πώς και γιατί - πλανήτης γη Debra Solomon Ελληνικά Γράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1141. ΠΑ64 Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια με το Γουίνι και τους φίλους του Disney Μίνωας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1142. ΠΑ65 Προστατεύω τον πλανήτη - Οι μεγάλες απειλές για το περιβάλλον Jean-Michel-Billioud Καστανιώτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1143. ΠΑ66 Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια του Πλανήτη Γη Jen Green Μαλλιάρης Παιδεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1144. ΠΑ67 Ο Άτλας για τη φύση Jane Delaroche Modern Times ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1145. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1146. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1147. ΠΑ28 Κοίτα, Ψάξε, Μάθε: Στην ακρογιαλιά Μπατζόγλου, Β. (μτφ.) Πατάκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1148. ΠΑ38 Δημιουργικές απασχολήσεις στο Νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο ενοτήτων σπουδής του περιβάλλοντος Μπάρδη, Π. Δίπτυχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1149. ΠΑ56 Τα πολύτιμα σκουπίδια του κυρίου Νο Μπουλώτης, Χ. & Παπατσαρούχας, Β. Ρώσση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1150. ΟΝ10 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1151. ΟΝ12 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1152. ΟΝ15 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1153. ΟΝ20 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1154. ΟΝ24 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1155. ΟΝ28 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1156. ΟΝ29 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1157. ΟΝ30 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1158. ΟΝ31 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1159. ΟΝ32 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1160. ΟΝ33 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1161. ΟΝ34 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1162. ΟΝ50 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1163. ΟΝ53 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1164. ΟΝ56 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1165. ΟΝ57 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1166. ΟΝ59 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1167. ΟΝ60 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1168. ΟΝ61 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1169. ΟΝ62 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1170. ΟΝ63 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1171. ΟΝ64 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1172. ΟΝ77 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1173. ΟΝ78 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1174. ΟΝ79 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1175. ΟΝ88 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1176. ΟΝ89 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1177. ΟΝ90 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1178. ΟΝ91 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1179. ΟΝ92 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1180. ΟΝ93 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1181. ΟΝ94 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1182. ΟΝ95 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1183. ΟΝ96 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1184. ΟΝ97 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1185. ΟΝ104 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1186. ΟΝ110 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1187. ΟΝ111 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1188. ΟΝ112 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1189. ΟΝ113 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1190. ΟΝ114 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1191. ΟΝ115 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1192. ΟΝ116 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1193. ΟΝ119 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1194. ΟΝ120 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1195. ΟΝ121 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1196. ΟΝ122 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1197. ΟΝ123 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1198. ΟΝ124 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1199. ΟΝ125 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1200. ΟΝ128 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1201. ΠΚΑ1-α Η λαική αγορά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1202. ΠΚΑ1-β Η λαική αγορά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1203. ΠΚΑ1-γ Η λαική αγορά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1204. ΠΚΑ1-δ Η λαική αγορά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1205. ΠΚΑ2 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ Κουρμούση, Κούτρας ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1206. ΠΚΑ3-1 Ο κήπος των συναισθημάτων Κάντζου, Ν. Δίπτυχο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1207. ΠΚΑ3-2 Ο κήπος των συναισθημάτων Κάντζου, Ν. Δίπτυχο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1208. ΠΚΑ4-1 Η οικογένεια της φιλίας ΥΠΕΠΘ ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1209. ΠΚΑ4-2 Η οικογένεια της φιλίας ΥΠΕΠΘ ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1210. ΠΚΑ5 Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι Τριβιζάς, Ε. Παπαδόπουλος ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1211. ΠΚΑ6 Αυτό που νιώθω Cain, J. Παπαδόπουλος ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1212. ΠΚΑ7 Ποιος πήρε το τυρί μου; Johnson, S. Κλειδάριθμος ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1213. ΠΚΑ8 Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης Τσιάκαλος, Γ. Ελληνικά Γράμματα ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1214. ΠΚΑ9 Μοιάζουμε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίδιοι! Moore-Mallinos, J. Σαββάλας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1215. ΠΚΑ10 Τα συναισθήματα Roca, N. Κέδρος ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1216. ΠΚΑ11 Όλη η γη ένα χωριό: Μια μέρα με τα παιδιά του κόσμου Σακελλαρίου, Α. (επιμ.) Σαββάλας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1217. ΠΚΑ12 Εγώ + εσύ=μαζί - Η τέχνη του να είσαι γιαγιά Μαραντίδου, Χ. Πάπυρος ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1218. ΠΚΑ13 Όλη η γη ένα χωριό: Τι φοβούνται τα παιδιά του κόσμου Τασοπούλου, Α. (επιμ.) Σαββάλας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1219. ΠΚΑ14 Παιχνίδια αυτοεκτίμησης για παιδιά Plummer M. D. Πατάκη ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1220. ΠΚΑ15 Παιχνίδια διαχείρισης θυμού για παιδιά Plummer M. D. Πατάκη ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1221. ΠΚΑ16 Μουσικοκινητικά παιχνίδια με άξονα τα συναισθήματα Θεοδωράκη, Μ. Διάπλαση ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1222. ΠΚΑ17 Αγωγή Υγείας Αθανασίου, Κ. Αθανασίου Κ. ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1223. ΠΚΑ18 Το πολύχρωμο σχολείο Βαφέα, Α. Νήσος ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1224. ΠΚΑ19 Εικόνες: Εικόνες από τα παιδιά της γης Beaumont, E. & Pimont, M. Modern Times ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1225. ΠΚΑ20-1 Τα δικαιώματα του παιδιού - Το μονοπάτι του Σοφού Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1226. ΠΚΑ20-2 Τα δικαιώματα του παιδιού - Το παιδί που δεν είχε δει τον ήλιο Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1227. ΠΚΑ20-3 Τα δικαιώματα του παιδιού - Ο νέος κόσμος του Ρίκι Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1228. ΠΚΑ20-4 Τα δικαιώματα του παιδιού - Πού πήγαν όλοι οι γονείς; Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1229. ΠΚΑ20-5 Τα δικαιώματα του παιδιού - Το χρώμα των γνώσεων Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1230. ΠΚΑ20-6 Τα δικαιώματα του παιδιού - Οι μικροί πειρατές Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1231. ΠΚΑ20-7 Τα δικαιώματα του παιδιού - Ένα κάστρο γεμάτο χαμόγελα Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1232. ΠΚΑ20-8 Τα δικαιώματα του παιδιού - Ο έμπορος της φιλίας Καμπρέρα, Α. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1233. ΠΚΑ21 Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε Agassi M. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1234. ΠΚΑ22-α Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε Βέρντικ, Ε. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1235. ΠΚΑ22-β Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε Βέρντικ, Ε. Μεταίχμιο ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1236. ΠΚΑ23-α Τα παιδιά του κόσμου Wilkins, V. Σαββάλας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1237. ΠΚΑ23-β Τα παιδιά του κόσμου Wilkins, V. Σαββάλας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1238. ΠΚΑ24-1 Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών: Μαμά αυτός όλο με κάνει να θυμώνω Baum, H. Θυμάρι ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1239. ΠΚΑ24-2 Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών: Αφού δεν με παίζουν Baum, H. Θυμάρι ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1240. ΠΚΑ24-3 Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών: Η γιαγιά πήγε στον ουρανό Baum, H. Θυμάρι ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1241. ΠΚΑ24-4 Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών: Μ' αυτόν εγώ δεν παίζω Baum, H. Θυμάρι ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1242. ΠΚΑ24-5 Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών: Όμως εγώ δεν είπα ψέματα Baum, H. Θυμάρι ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1243. ΠΚΑ24-6 Συναισθηματική αγωγή μικρών παιδιών: Χαζό είμαι να κάτσω φρόνιμα; Baum, H. Θυμάρι ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1244. ΠΚΑ25-1 Τι νιώθεις; - ΚΑΚΙΑ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1245. ΠΚΑ25-2 Τι νιώθεις; - ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ-ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1246. ΠΚΑ25-3 Τι νιώθεις; - ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ-ΨΕΜΑ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1247. ΠΚΑ25-4 Τι νιώθεις; - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΤΥΡΑΝΝΙΑ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1248. ΠΚΑ25-5 Τι νιώθεις; - ΘΕΛΗΣΗ-ΟΚΝΗΡΙΑ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1249. ΠΚΑ25-6 Τι νιώθεις; - ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ-ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1250. ΠΚΑ25-7 Τι νιώθεις; - ΖΗΛΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Μονρεάλ, Β. Φλούδας ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1251. ΠΚΑ26 Για να ζήσουμε μαζί, Η διαφορετικότητα Laura, J. & Saint-Marc, L. ΚΕΔΡΟΣ ΠΡΟ & ΚΟΙΝ ΑΓΩΓΗ (ΠΚΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1252. ΜΟΥ2 Εισαγωγή στη Μουσική Karolyi, O. Νεφέλη ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1253. ΜΟΥ3-α Εκατό μουσικά παιχνίδια Storms, G. Orpheus - Σ. & Μ. Νικολαΐδης Ο.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1254. ΜΟΥ3-β Εκατό μουσικά παιχνίδια Storms, G. Orpheus - Σ. & Μ. Νικολαΐδης Ο.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1255. ΜΟΥ3-γ Εκατό μουσικά παιχνίδια Storms, G. Orpheus - Σ. & Μ. Νικολαΐδης Ο.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1256. ΜΟΥ4-α Εξερευνώντας τη Μουσική Wheway, D. & Thomson, S. Νήσος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1257. ΜΟΥ4-β Εξερευνώντας τη Μουσική Wheway, D. & Thomson, S. Νήσος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1258. ΜΟΥ5 Λαϊκά τραγούδια και παιχνίδια για παιδιά. Ανθολογία Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. Ψυχογιός ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1259. ΜΟΥ6 Μουσική πάει στο Νηπιαγωγείο (η) Δημητράτου, Β. Οδυσσέας ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1260. ΜΟΥ7 Εργαστήρι της μουσικής (το) Καμπύλης, Π.& Σπετσιώτης, Ι. Ελληνικά Γράμματα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1261. ΜΟΥ8 Η αόρατη ορχήστρα Καμπύλης, Π., & Σπετσιώτης, Ι. Ελληνικά Γράμματα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1262. ΜΟΥ9 Ελληνικά μουσικά όργανα.Αρχαία, Βυζαντινά, Σύγχρονα Καρακάσης, Σ. Δίρφος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1263. ΜΟΥ10 Ανθολογία σχολικών τραγουδιών Καψάσκη-Λάμπρου, Α. Καψάσκη ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1264. ΜΟΥ11-α Πρώτα μου τραγούδια (τα) Καψάσκη-Μακρή, Α. Καψάσκη ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1265. ΜΟΥ11-β Πρώτα μου τραγούδια (τα) Καψάσκη-Μακρή, Α. Καψάσκη ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1266. ΜΟΥ11-γ Πρώτα μου τραγούδια (τα) Καψάσκη-Μακρή, Α. Καψάσκη ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1267. ΜΟΥ12 Αγαπάω, μαθαίνω, χορεύω ελληνικούς χορούς Κυνηγού-Φλάμπουρα, Μ. Ερμής ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1268. ΜΟΥ13 Αποκριά Κυνηγού-Φλάμπουρα, Μ. Νάκας ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1269. ΜΟΥ14 Λαϊκά μουσικά όργανα του κόσμου (βιβλίο με κασέτα) Κυνηγού-Φλάμπουρα, Μ. Ακρίτας ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1270. ΜΟΥ15 Μουσική. Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι Μακροπούλου, Ε. & Βαρελάς, Δ. Fagotto ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1271. ΜΟΥ16 Ντορεμιφασολλασι Μαντουβάλου, Σ. Καστανιώτης ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1272. ΜΟΥ17-1α Ηχοεικόνες: Το πανηγύρι Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου Μ. Αίολος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1273. ΜΟΥ17-1β Ηχοεικόνες: Το πανηγύρι Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου Μ. Αίολος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1274. ΜΟΥ17-2 α Ηχοεικόνες: Στο ζωολογικό κήπο Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου Μ. Αίολος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1275. ΜΟΥ17-2 β Ηχοεικόνες: Στο ζωολογικό κήπο Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου Μ. Αίολος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1276. ΜΟΥ17-4 Ηχοεικόνες: H ορχήστρα Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου Μ. Αίολος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1277. ΜΟΥ17-5 Ηχοεικόνες: το ταξίδι του νερού Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου Μ. Αίολος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1278. ΜΟΥ18-α Μουσικό τετράδιο για Νηπιαγωγούς Ματθαίου, Σ. Ελληνικά Γράμματα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1279. ΜΟΥ18-β Μουσικό τετράδιο για Νηπιαγωγούς Ματθαίου, Σ. Ελληνικά Γράμματα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1280. ΜΟΥ19 Τα τραγούδια μας. Ανθολογία σχολικών - δημοτικών και λαϊκών τραγουδιών Ντζούφρας, Θ. Καστανιώτης ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1281. ΜΟΥ20 Αυγούλα Ρώτα, Β. Επικαιρότητα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1282. ΜΟΥ21 Βιβλίο των τραγουδιών (το) Σακελλαρίδης, Γ. (επιμ.) Ελληνικά Γράμματα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1283. ΜΟΥ22 Παιδιά τραγουδούν (τα) Σακκελαρίδης, Γ. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1284. ΜΟΥ23 Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας Σεργή, Λ. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1285. ΜΟΥ24 Μουσική στην Εκπαίδευση (η). Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις. Σταυρίδης, Μ. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1286. ΜΟΥ25 Μουσική, κίνηση, λόγος Τσαφταρίδης, Ν. Νήσος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1287. ΜΟΥ26 Μουσικά Παιχνίδια (το κόκκινο βιβλίο) Χαραλάμπους, Α. Ατραπός ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1288. ΜΟΥ27 Μουσική Παιδεία. Τόμος Α΄ Χαραλάμπους, Α. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1289. ΜΟΥ28 Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού-6: Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο Τσουμάνης, Α. Καστανιώτης ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1290. ΜΟΥ29 Ιστορία της μουσικής (η): Η ορχήστρα Σαφέλα, Ε. & Μαραγκάκης, Γ. Καμπανάς ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1291. ΜΟΥ30-α Μάτια της ανακάλυψης (τα): Μουσικά όργανα Ardley, M. Δεληθανάσης ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1292. ΜΟΥ30-β Μάτια της ανακάλυψης (τα): Μουσικά όργανα Ardley, M. Δεληθανάσης ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1293. ΜΟΥ31 Παίζοντας και Μαθαίνοντας: Παίζοντας με τη μουσική Σακελλαρίδης, Γ. Ελληνικά Γράμματα ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1294. ΜΟΥ32 Η Πιπίτσα Ταξιδεύει στην Ορχήστρα…και μαθαίνει τα έγχορδα και τα πνευστά Θεοδωράκη, Μ. Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1295. ΜΟΥ33-α Τα πρώτα βήματα στην τέχνη: Μουσική. Roca, N. Σαββάλας ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1296. ΜΟΥ33-β ROC Τα πρώτα βήματα στην τέχνη: Μουσική. Roca, N. Σαββάλας ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1297. ΜΟΥ34 Η μουσική στην εκπαιδευτική διαδικασία Παπαζαρής, Α. Τέρτιος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1298. ΜΟΥ35 Η θεωρία της μουσικής Χαραλάμπους, Α. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1299. ΜΟΥ37 Μάθε μαζί μου: Η μουσική Μπιγιού, Ζ.-Μ. Καστανιώτης ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1300. ΜΟΥ38 Παπαρούνα Κόκκινη: Λαϊκά τραγουδάκια για παιδιά Βαλάση, Ζ. Κέδρος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1301. ΜΟΥ39 Το μουσικό γιασεμάκι. Μωραίτη, Τ & Κουρκουρίκα, Μ. Μεταίχμιο ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1302. ΜΟΥ 40-1 Προσχολική Μουσική Αγωγή Σέργη, Λ. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1303. ΜΟΥ 40-2 Προσχολική Μουσική Αγωγή Σέργη, Λ. Gutenberg ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1304. ΜΟΥ41 Το Μελωδοχωριό Μαέστρο Λαζαρίνη, Α. Ε.ΡΩΣΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1305. MOY 42 Μουσικά, ρυθμικά και κινητικά παιχνίδια Kυνηγού Φλάμπουρα Μ. Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1306. MOY 42 Μουσικά, ρυθμικά και κινητικά παιχνίδια Kυνηγού Φλάμπουρα Μ. Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1307. MOY 43 Με μουσική και κίνηση Παπανικολάου, Χ. ΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1308. MOY 43 Με μουσική και κίνηση Παπανικολάου, Χ. ΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1309. MOY 44 Οι τέσσερις εποχές - Αντόνιο Βιβάλντι Σίμσα Μ. Παπαδόπουλος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1310. MOY 44 Οι τέσσερις εποχές - Αντόνιο Βιβάλντι Σίμσα Μ. Παπαδόπουλος ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1311. MOY 45 Παραμύθια με μουσικά όργανα Κυνηγού-Φλάμπουρα Μαρία Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1312. MOY 45 Παραμύθια με μουσικά όργανα Κυνηγού-Φλάμπουρα Μαρία Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1313. ΜΟΥ 46 Διαθεματικές δραστηριότητες με άξονα τη μουσική Παπαζάρης Α.& Πατσαντζόπουλος Κ. & Μαγαλιού Μ. Δίπτυχο ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1314. ΜΟΥ47 Η μουσικοπολιτεία της κυρίας Σολεδάρ Μπεντούλη, Θ. Fagotto ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1315. ΜΟΥ48 Τραγουδώ τα αινίγματα Θεοδωράκη Μάρω Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1316. ΜΟΥ49 Τραγουδώ τους γλωσσοδέτες Σταθούδη Καίτη Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1317. ΜΟΥ50 Τραγουδώ τις εποχές και τους μήνες Σέργη Γιάννα Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1318. ΜΟΥ51-α Τραγουδώ για τη φύση και το περιβάλλον Καββαδά Μαριλένα Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1319. ΜΟΥ51-β Τραγουδώ για τη φύση και το περιβάλλον Καββαδά Μαριλένα Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1320. ΜΟΥ52-α ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΤΟΜΟΣ Α Φιλιππάκη Μανόλη Λευκό Αερόστατο ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1321. ΜΟΥ52-β ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΤΟΜΟΣ Β Φιλιππάκη Μανόλη Λευκό Αερόστατο ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1322. ΜΟΥ53-α 60 Σύγχρονα Παιγνιδοτράγουδα- Α Τόμος Φιλιππάκη Μανόλη Λευκό Αερόστατο ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1323. ΜΟΥ53-β 60 Σύγχρονα Παιγνιδοτράγουδα- Β Τόμος Φιλιππάκη Μανόλη Λευκό Αερόστατο ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1324. ΜΟΥ54 Μικρά Παιδιά Μεγάλα Όνειρα- Τα τραγούδια της χορωδίας μου Λάμπρου Σπύρος Μικρή Πολιτεία ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1325. ΜΟΥ55 Μουσικά Ρυθμικά και Κινητικά Παιχνίδια Φλάμπουρα Κυνηγού Μαρία Διάπλαση ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1326. ΜΟΥ58 Ανθολογία Παιδικού Τραγουδιού Θεοδωράκης ΛΥΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥ) - CD ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1327. ΘΑ1 Role play. Theory and Practice Yardlly-Matwiejczuk, K. SAGE ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1328. ΘΑ2-α Αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο (το) Άλκηστις Άλκηστις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1329. ΘΑ2-β Αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο (το) Άλκηστις Άλκηστις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1330. ΘΑ2-γ Αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο (το) Άλκηστις Άλκηστις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1331. ΘΑ3-α Βιβλίο της δραματοποίησης (το) Άλκηστις Άλκηστις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1332. ΘΑ3-β Βιβλίο της δραματοποίησης (το) Άλκηστις Άλκηστις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1333. ΘΑ4 Για μια νέα θεώρηση πάνω στο κουκλοθέτρο Αναστασόπουλος, Χ. Ηράκλειτος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1334. ΘΑ5 Κουκλοθεατρικά… και όχι μόνο. Αναστασόπουλος, Χ. Αχαϊκές Εκδόσεις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1335. ΘΑ6 Τρία δώρα (τα) 1 Βαλάση, Ζ. Πατάκης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1336. ΘΑ7 Κουκλοθέτρο στο Νηπιαγωγείο (το) Γενειατάκη-Αρβανιτίδου, Ε. Αγησιλάου Σ. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1337. ΘΑ8 Θέατρο (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) Ζαραμπούκα, Σ. Κέδρος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1338. ΘΑ9-α Κουκλοθέτρο, τέχνη και τεχνική Θεοχάρη-Περάκη, Ε. Εστία ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1339. ΘΑ9-β Κουκλοθέτρο, τέχνη και τεχνική Θεοχάρη-Περάκη, Ε. Εστία ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1340. ΘΑ9-γ Κουκλοθέτρο, τέχνη και τεχνική Θεοχάρη-Περάκη, Ε. Εστία ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1341. ΘΑ10 Θέατρο για παιδιά (ένας πρακτικός οδηγός) Καλογεροπούλου, Ξ. (επιμ.) Ελληνικό κέντρο θεάτρου για το παιδί και τα νιάτα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1342. ΘΑ11-α Κάνουμε θέατρο στο σχολείο Καραγιώργη, Τ. Νίκη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1343. ΘΑ11-β Κάνουμε θέατρο στο σχολείο Καραγιώργη, Τ. Νίκη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1344. ΘΑ11-γ Κάνουμε θέατρο στο σχολείο Καραγιώργη, Τ. Νίκη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1345. ΘΑ12 Με τις κούκλες πίσω απ' τη σκηνή Κουλουμπή -Πάλμου, Β. Ελλ.Γράμματα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1346. ΘΑ13 Παιδικός οδηγός για γνωριμία με το θέατρο Λιγνάδης, Τ. Διάγραμμα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1347. ΘΑ14 Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο Ξανθούλης Γιάννης Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1348. ΘΑ15 Θεατροπαιχνίδια Παπαθανασίου, Α. & Μπασκλαβάνη, Ο. Κέδρος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1349. ΘΑ16 Καραγκιόζικα- Β Ρώτας, Β. Μπούρας ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1350. ΘΑ17-1 Αισθητική αγωγή του παιδιού: Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα Κουρετζής, Λ Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1351. ΘΑ17-2-α Αισθητική αγωγή του παιδιού: Το θεατρικό Παιχνίδι Κουρετζής, Λ Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1352. ΘΑ17-2-β Αισθητική αγωγή του παιδιού: Το θεατρικό Παιχνίδι Κουρετζής, Λ Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1353. ΘΑ17-2-γ Αισθητική αγωγή του παιδιού: Το θεατρικό Παιχνίδι Κουρετζής, Λ Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1354. ΘΑ18-1-α Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -12: Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-Εμψυχωτή Σέξτου, Π. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1355. ΘΑ18-1-β Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -12: Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-Εμψυχωτή Σέξτου, Π. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1356. ΘΑ18-2 Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -2: Γιορτές στο Νηπιαγωγείο. Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1357. ΘΑ18-3-α Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -4: Κουκλοθέατρο Ι. Πώς στήνεται ένα έργο Μαγουλιώτης, Α. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1358. ΘΑ18-3-β Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -4: Κουκλοθέατρο Ι. Πώς στήνεται ένα έργο Μαγουλιώτης, Α. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1359. ΘΑ18-4 Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -5: Κουκλοθέατρο ΙΙ. 62 Νέα έργα. Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1360. ΘΑ19-1-α Δημιουργική αισθητική αγωγή: Θεατρικό Παιχνίδι (το) Faure, G. & Lascar, S. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1361. ΘΑ19-1-β Δημιουργική αισθητική αγωγή: Θεατρικό Παιχνίδι (το) Faure, G. & Lascar, S. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1362. ΘΑ19-2-α Δημιουργική αισθητική αγωγή: Κούκλες και μαριονέτες Delpeux, H. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1363. ΘΑ19-2-β Δημιουργική αισθητική αγωγή: Κούκλες και μαριονέτες Delpeux, H. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1364. ΘΑ19-2-γ Δημιουργική αισθητική αγωγή: Κούκλες και μαριονέτες Delpeux, H. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1365. ΘΑ19-2-δ Δημιουργική αισθητική αγωγή: Κούκλες και μαριονέτες Delpeux, H. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1366. ΘΑ20-1 Θέατρο/ Επικαιρότητα-2: Τα Καραγκιόζικα [Α΄] Ρώτας, Β. Επικαιρότητα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1367. ΘΑ20-2 Θέατρο/ Επικαιρότητα-3: Τα Καραγκιόζικα [Α΄] Ρώτας, Β. Επικαιρότητα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1368. ΘΑ20-3 Θέατρο/ Επικαιρότητα-4: Τα Καραγκιόζικα [Γ΄] Ρώτας, Β. Επικαιρότητα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1369. ΘΑ20-4 Θέατρο/ Επικαιρότητα-5: Τα Καραγκιόζικα [Β΄] Ρώτας, Β. Επικαιρότητα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1370. ΘΑ21 Νεανική βιβλιοθήκη: Τα ρούχα του βασιλιά Καλατζόπουλος, Γ. Καστανιώτης ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1371. ΘΑ22-1 Παιδαγωγική σειρά: Δραματική Έκφραση και Αγωγή του παιδιού Σέργη, Λ. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1372. ΘΑ22-2-α Παιδαγωγική σειρά: Κουκλοθέτρο Δαράκη, Π. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1373. ΘΑ22-2-β Παιδαγωγική σειρά: Κουκλοθέτρο Δαράκη, Π. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1374. ΘΑ22-2-γ Παιδαγωγική σειρά: Κουκλοθέτρο Δαράκη, Π. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1375. ΘΑ22-2-δ Παιδαγωγική σειρά: Κουκλοθέτρο Δαράκη, Π. Gutenberg ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1376. ΘΑ23-1-α Παίζοντας και μαθαίνοντας: Κουκλοθέατρο (μια μονογραφία της 'Άλκηστις') Άλκηστις Ελλ. Γράμματα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1377. ΘΑ23-1-β Παίζοντας και μαθαίνοντας: Κουκλοθέατρο (μια μονογραφία της 'Άλκηστις') Άλκηστις Ελλ. Γράμματα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1378. ΘΑ23-2 Παίζοντας και Μαθαίνοντας: Ταξιδεύοντας και δημιουργώντας Κωνσταντινίδου, Β., Ματθαίου, Σ.& Χαβιάρης, Π. Ελλ.Γράμματα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1379. ΘΑ24-α Κουκλοθέατρο Αρχίζει Αυλόγιαρη, Δ. Χατζηλάκος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1380. ΘΑ24-β Κουκλοθέατρο Αρχίζει Αυλόγιαρη, Δ. Χατζηλάκος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1381. ΘΑ25 Θεατρική Ζωή και Δραστηριότητα στην Πάτρα-από το 1828 έως το 1900 Στιβανάκη, Ε. Περί Τεχνών ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1382. ΘΑ26 Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση Αυδή, Α. - Χατζηγεωργίου, Μ. Μεταίχμιο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1383. ΘΑ27 Σε μια σκηνή θεάτρου όπου όλα είναι μαγικά Μπάκα-Ματιάτου, Κ. - Στρίκου-Τομοπούλου, Π. Κέδρος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1384. ΘΑ28 Ευρυπίδη. Άλκηστις Κονιόρδου, Λ. Δημοτικό περιφερειακό θέατρο Βόλου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1385. ΘΑ29 Το βιβλίο της δραματοποίησης Κοντογιάννη, Α. Άλκηστις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1386. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1387. ΘΑ30.1-α Τα πρώτα βήματα στην τέχνη: Κινηματογράφος Roca, N. Σαββάλας ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1388. ΘΑ30.1-β Τα πρώτα βήματα στην τέχνη: Κινηματογράφος Roca, N. Σαββάλας ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1389. ΘΑ30.2 Τα πρώτα βήματα στην τέχνη: Θέατρο Roca, N. Σαββάλας ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1390. ΓΛ2 Κακοί αναγνώστες. Γιατί; Fijalkow, J (Τάνταρος, Σ. Επιμ.) Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1391. ΓΛ3-α Γλώσσα και παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο Gotte, R. Πατάκης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1392. ΓΛ3-β Γλώσσα και παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο Gotte, R. Πατάκης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1393. ΓΛ4 Παιδιά ως αναγνώστες (τα ) Spink, J. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1394. ΓΛ5 Η Συμβολική Ερμηνεία των Παραμυθιών Roy Wilkinson Τρόπος Ζωής ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1395. ΓΛ5-α Συμβολική ερμηνεία των παραμυθιών (η) Wilkinson, R. Τρόπος ζωής ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1396. ΓΛ5-β Συμβολική ερμηνεία των παραμυθιών (η) Wilkinson, R. Τρόπος ζωής ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1397. ΓΛ5-γ Συμβολική ερμηνεία των παραμυθιών (η) Wilkinson, R. Τρόπος ζωής ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1398. ΓΛ61 ΓΕΙΑ ΣΑΣ- ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2 ΒΑΣΣΟΥ, ΓΕΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1399. ΓΛ62 ΓΕΙΑ ΣΑΣ- Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 3 ΒΑΣΣΟΥ, ΓΕΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1400. ΓΛ7-α Από το παραμύθι στα Κόμικς Αυδίκος Ε. (επιμ) Οδυσσέας ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1401. ΓΛ7-β Από το παραμύθι στα Κόμικς Αυδίκος Ε. (επιμ) Οδυσσέας ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1402. ΓΛ8-α Πώς έμαθε η γάτα να διαβάζει; Ένα αλλιώτικο αλφαβητάρι Κύρδη, Κ., Σπανέλη, Τ. & Τσιαγκάνη Ν. Μεταίχμιο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1403. ΓΛ8-β Πώς έμαθε η γάτα να διαβάζει; Ένα αλλιώτικο αλφαβητάρι Κύρδη, Κ., Σπανέλη, Τ. & Τσιαγκάνη Ν. Μεταίχμιο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1404. ΓΛ8-γ Πώς έμαθε η γάτα να διαβάζει; Ένα αλλιώτικο αλφαβητάρι Κύρδη, Κ., Σπανέλη, Τ. & Τσιαγκάνη Ν. Μεταίχμιο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1405. ΓΛ8-δ Πώς έμαθε η γάτα να διαβάζει; Ένα αλλιώτικο αλφαβητάρι Κύρδη, Κ., Σπανέλη, Τ. & Τσιαγκάνη Ν. Μεταίχμιο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1406. ΓΛ9 Α μπε μπα μπλομ Μηναδοπούλου, Δ. Αχαϊκές Εκδόσεις ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1407. ΓΛ10 Με αφορμή ένα βιβλίο Νίκα, Β. & Μπούτση, Φ. Πατάκης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1408. ΓΛ11-α Με το άλφα και το βήτα Παμπούδη, Π. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1409. ΓΛ11-β Με το άλφα και το βήτα Παμπούδη, Π. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1410. ΓΛ12-α Παιδική λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο (η) Παπανικολάου, Ρ. & Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1411. ΓΛ12-γ Παιδική λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο (η) Παπανικολάου, Ρ. & Τσιλιμένη, Τ. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1412. ΓΛ13 Παραμύθι χθες και σήμερα (το) Σακελλαρίου, Χ. Πατάκης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1413. ΓΛ14 Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση Τάφα, Ε. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1414. ΓΛ15 Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες Τριβιζάς, Ε. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1415. ΓΛ16 Γλώσσα μου για τη Β΄Δημοτικού (η) (Α΄ μέρος) ΥΠΕΠΘ - ΠΙ Ο.Ε.Δ.Β. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1416. ΓΛ18 Θησαυρός Νεοελληνικών Αινιγμάτων Χατζητάκη- Καψωμένου, Χ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1417. ΓΛ19-α Παιχνιδόλεξα Χορτιάτη, Θ. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1418. ΓΛ19-β Παιχνιδόλεξα Χορτιάτη, Θ. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1419. ΓΛ20 Μικρό εικονογραφημένο λεξικό: Τι είναι αυτό Βρέττα, Σ. (μτφ.) Άμμος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1420. ΓΛ21-1 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Νανουρίσματα -1 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1421. ΓΛ21-2 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Ταχταρίσματα -2 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1422. ΓΛ21-3 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Τραγουδάκια -3 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1423. ΓΛ21-4 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Κάλαντα Παινέματα 4 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1424. ΓΛ21-5 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Λαχνίσματα 5 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1425. ΓΛ21-6 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Παιχνίδια 6 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1426. ΓΛ21-7 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Γλωσσοδέτες Μαντέματα 7 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1427. ΓΛ21-8 Από τη λαϊκή μας παράδοση: Παροιμίες, Ευχές, Σοφά λόγια 8 Αναγνωστόπουλος, Β. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1428. ΓΛ23 Βασική Βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού: Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία - Δραστηριότητες Κακανά, Δ. & Τσολάκη, Κ. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1429. ΓΛ24-1 Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού: Η δύναμη των παραμυθιών Georges, J. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1430. ΓΛ24-2 Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού: Η δύναμη των παραμυθιών Georges, J. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1431. ΓΛ25-1 Γραμματική της Νέας Ελληνικής Ι. Το όνομα Κλαίρης, Χ. & Μπαμπινιώτης, Γ. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1432. ΓΛ25-2 Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΙΙ. Το ρήμα Κλαίρης, Χ. & Μπαμπινιώτης, Γ. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1433. ΓΛ26 Διδακτική πράξη και θεωρία: Επικοινωνιακές Διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο Ιορδανίδου, Α. & Φτερνιάτη, Α. Πατάκης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1434. ΓΛ28 Διδακτική πράξη και θεωρία: Τα παιδιά παίζουν παραμύθια Zitzlsperger, H.. Πατάκης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1435. ΓΛ29-α Μάθηση και δημιουργικότητα: Χρήση της γλώσσας. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κονδύλη, Μ. & Παπαπάνου, Ι. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1436. ΓΛ29-β Μάθηση και δημιουργικότητα: Χρήση της γλώσσας. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κονδύλη, Μ. & Παπαπάνου, Ι. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1437. ΓΛ30 Παιδαγωγικά: Ανάδυση του γραμματισμού, Έρευνα και πρακτική Παπούλια-Τζελέπη, Π. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1438. ΓΛ31-α Παιδαγωγική σειρά: Δραστηριότητες γλωσσικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο Χατζησαββίδης, Σ. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1439. ΓΛ31-β Παιδαγωγική σειρά: Δραστηριότητες γλωσσικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο Χατζησαββίδης, Σ. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1440. ΓΛ31-γ Παιδαγωγική σειρά: Δραστηριότητες γλωσσικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο Χατζησαββίδης, Σ. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1441. ΓΛ32 Παίζοντας και μαθαίνοντας: Μια φορά κι έναν καιρό…αλλά…μπορεί να γίνει και τώρα. Αυδίκος, Ε. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1442. ΓΛ33 Ψυχολογία: Η γλώσσα και η σκέψη του παιδιού Piaget, J. Καστανιώτης ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1443. ΓΛ34 1001 Δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο Brasseur, P. Γεροκώστα, Ε. (Μτφ.) Μεταίχμιο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1444. ΓΛ35 Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι… Παροιμίες και φράσεις. Χατζημανώλη, Α. Κρίκη ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1445. ΓΛ36 Τα πρώτα μου αινίγματα Καρακώτσογλου Τ. (επιμ.) Καρακώτσογλου ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1446. ΓΛ37 Αινίγματα με εικόνες Παπανικολάου, Ρ. Μικρός Πρίγκηπας ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1447. ΓΛ38 Αυτόπτης Μάρτυρας:Ιστορία της Γραφής Brookfield, K. Ερευνητές ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1448. ΓΛ39 Μια μύγα με τακούνια: Μια φαντασμένη κατσαρίδα φοράει περούκα και κοτσίδα. Μαντούβαλου, Σ. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1449. ΓΛ40 Μια μύγα με τακούνια: Μια μύγα με τακούνια γαργαλάει δυο ρουθούνια. Μαντούβαλου, Σ. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1450. ΓΛ41 Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στην πρώτη σχολική ηλικία Κονδύλη, Μ. Παν. Πατρών ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1451. ΓΛ42-α Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας, Γλώσσα Βοσνιάδου, Στ. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1452. ΓΛ42-β Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας, Γλώσσα Βοσνιάδου, Στ. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1453. ΓΛ42-γ Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας, Γλώσσα Βοσνιάδου, Στ. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1454. ΓΛ43 Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος Μήτσης, Ν. Gutenberg ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1455. ΓΛ44 Γραμματική της Φαντασίας Ροντάρι Τζιάνι Τεκμήριο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1456. ΓΛ45 Child Language and Cognition Rice, M. & Kemper, S. PRO.ED ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1457. ΓΛ46 αβγ…..ω Νεραιδοπειρατικό Ρώσση - Ζαιρη, Ρ Μεταίχμιο ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1458. ΓΛ48 Το πρώτο μου βιβλίο στη νοηματική γλώσσα Κωνσταντινίδου, Μ. Ελλ. Γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1459. ΓΛ49 Αινίγματα με εικόνες Παπανικολάου, Ρ. Μικρός Πρίγκηπας ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1460. ΓΛ50 Φεύγει ο γάτος... - Ελληνικές παροιμιές και φράσεις. Παπανικολάου, Ρ. Μικρός Πρίγκηπας ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1461. ΓΛ51 Το αλφατητάρι του Μουσείου Μπενάκη. Γερουλάνου, Ε. Παπαδόπουλος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1462. ΓΛ52 Η Γλώσα στο Νηπιαγωγείο Χριστογέρου, Κ. - Αρμενιάκου, Κ. - Μπεσίρης, Δ. Κέδρος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1463. ΓΛ53 Η Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο. Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραμματισμού Χατζησαββίδης Σ. Βάνιας ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1464. ΓΛ54 Λέξη, λέξη είσαι εδώ; Ασκήσεις ανάγνωσης και γραφής για παιδιά Νηπιαγωγείου Πρεβεζάνου, Β. - Μιχαλάντου, Κ. Παπαδόπουλος ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1465. ΓΛ55 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επικοινωνιακή…..χρήση της γλώσσας Κονδύλη, Μ. Ελληνικά γράμματα ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1466. ΓΛ56 Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία Boutet, J. Γρηγόρη ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1467. ΓΛ57 Εισαγωγή στη μελέτη των στοιχείων της νέας ελληνικής γλώσσας. Α' Θεωρία Σκαρτσής. Σ. Αχαϊκές Εκδόσεις ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1468. ΓΛ58 Εισαγωγή στη μελέτη των στοιχείων της νέας ελληνικής γλώσσας. Β' Κείμενα και μελέτες. Σκαρτσής. Σ. Αχαϊκές Εκδόσεις ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1469. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1470. ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1471. ΦΑ1 Παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας Threin, M. & Tzchoppe-Stenge, I. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1472. ΦΑ2 Παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας Threin, M. & Tzchoppe-Stenge, I. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1473. ΦΑ3-α Παίξουμε πάλι (ας) Κλιάφα, Μ. & Βαλάση, Ζ. Κέδρος ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1474. ΦΑ3-β Παίξουμε πάλι (ας) Κλιάφα, Μ. & Βαλάση, Ζ. Κέδρος ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1475. ΦΑ4 365 μέρες χωρίς τηλεόραση Benett, R. & Benett, S. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1476. ΦΑ5 Ομαδικά παιχνίδια των παιδιών μας Δαράκη, Π. Gutenberg ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1477. ΦΑ6 Ιδέες, φαντασία, κίνηση Κυνηγού-Φλάμπουρα, Μ. Ερμής ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1478. ΦΑ7 Ρυθμικές ασκήσεις στη Φυσική Αγωγή Πολυμενοπούλου, Κ. - Καραδήμου, Κ. - Πολλάτου, Ε. Πατάκη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1479. ΦΑ8 Ψυχοκινητικά Παιχνίδια για παιδιά από 2 ως 6 χρονών. Bergeret, L. Δίπτυχο ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1480. ΦΑ9-α Πρωτότυπα παιχνίδια 1 (για παιδιά 3-7 ετών) Σκαλίδη, Ζ. & Τσάμπρα, Φ. Κέδρος ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1481. ΦΑ9 -β Πρωτότυπα παιχνίδια 2 (για παιδιά 8-14 ετών) Σκαλίδη, Ζ. & Τσάμπρα, Φ. Κέδρος ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1482. ΦΑ10 Αυτόπτης Μάρτυρας: Χορός Kindersley, D. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1483. ΦΑ11-α Παιχνίδια για την παρέα Lortal M, Souchon J. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1484. ΦΑ11-β Παιχνίδια για την παρέα Lortal M, Souchon J. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1485. ΦΑ11-γ Παιχνίδια για την παρέα Lortal M, Souchon J. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1486. ΦΑ12 Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού-10: Ψυχοκινητικές δραστηριότητες για νήπια και προνήπια (Μια δραστηριότητα για κάθε μέρα) Κουγιάλη, Γ. Καστανιώτης ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1487. ΦΑ13 Το Μεγάλο Βιβλίο των Παιχνιδιών Χούνου, Β. (μτφ) Άγκυρα ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1488. ΦΑ14 Παιδικά παιχνίδια απ' όλο τον κόσμο Μητέρες Παιδικού Χωριού - SOS Τζιαμπίρης - Πυραμίδα ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1489. ΦΑ15 Μεθοδολογία Διδακτικής της Φυσικής Αγωγής Παντελή Κωνσταντινάκου-Elio Peluso University Studio Press ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1490. ΦΑ16-α Τα παιγνίδια μας Ταρσούλη, Γ. ΟΕΔΒ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1491. ΦΑ16-β Τα παιγνίδια μας Ταρσούλη, Γ. ΟΕΔΒ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1492. ΦΑ16-γ Τα παιγνίδια μας Ταρσούλη, Γ. ΟΕΔΒ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1493. ΦΑ16-δ Τα παιγνίδια μας Ταρσούλη, Γ. ΟΕΔΒ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1494. ΦΑ16-ε Τα παιγνίδια μας Ταρσούλη, Γ. ΟΕΔΒ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1495. ΦΑ17 Τα ξεχασμένα παιχνίδια Άννα Λαουτάρη - Γκριτζάλα Μικρή Μίλητος ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1496. ΦΑ18 365 παιδικά παιχνίδια ένα για κάθε μέρα Κοντογιώργη, Α. Πατάκη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1497. ΦΑ19 Χορεύτριες του κόσμου Sybile Aurelia Hardy Modern Times ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1498. ΦΑ20 Εγχειρίδιο κινητικής αγωγής : Από τη θεωρία στην πράξη Zimmer, R. Αθλότυπο ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1499. ΦΑ21 Η σωματική έκφραση στο Νηπιαγωγείο & το Δημοτικό σχολείο Βασιλική Ρήγα Τυπωθήτω ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1500. ΦΑ22 Αυτόπτης μάρτυρας: Ολυμπιακοί Αγώνες Oxlade, C. & Ballheimer, D. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1501. ΦΑ23 Άθλα, Αθλητές και Έπαθλα Βαλαβάνης, Π. Ερευνητές ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1502. ΦΑ24 Ολυμπιακή Παιδεία - Από τη θεωρία στην πράξη ΥΠΕΠΘ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1503. ΦΑ25 Ολυμπιακό 2004άδιο - 6-9 ετών ΥΠΕΠΘ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1504. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1505. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1506. ΠΚ18 Παιχνίδια αυτοεκτίμησης για παιδιά Plummer M. D. Πατάκη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1507. ΠΚ20 Παιχνίδια διαχείρισης θυμού για παιδιά Plummer M. D. Πατάκη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1508. ΠΚ21 Μουσικοκινητικά παιχνίδια με άξονα τα συναισθήματα Θεοδωράκη, Μ. Διάπλαση ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΦΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1509. ΜΑ1 Προμαθηματικές διαδικασίες και έννοιες (οι) Botson, C. & Deliege, M. Gutenberg ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1510. ΜΑ2 Παίζω και καταλαβαίνω Christofides-Henriques, A. Εκκρεμές ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1511. ΜΑ3 Γραμμές, σχήματα, χρώματα Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου, Μ. Αίολος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1512. ΜΑ6 Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου Λεμονίδης, Χ. Πατάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1513. ΜΑ7 Θεμελιώδεις Μαθηματικές Έννοιες & Παιδική Σκέψη Πατρώνης, Τ. Δίπτυχο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1514. ΜΑ8 Μαθηματικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία Τζεκάκη, Μ. Gutenberg ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1515. ΜΑ9-α Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -6: Παιδαγωγικό υλικό για το Νηπιαγωγείο Τσολάκη, Κ. Καστανιώτης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1516. ΜΑ9-β Βασική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγού -6: Παιδαγωγικό υλικό για το Νηπιαγωγείο Τσολάκη, Κ. Καστανιώτης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1517. ΜΑ11-α Διδακτική Πράξη και Θεωρία: Το παιδί αγγίζει, συνδυάζει και μαθαίνει Gilbert, L. Πατάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1518. ΜΑ11-β Διδακτική Πράξη και Θεωρία: Το παιδί αγγίζει, συνδυάζει και μαθαίνει Gilbert, L. Πατάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1519. ΜΑ12-α Κοίτα, Ψάξε, Μάθε: Σχήματα Μπατζόγλου, Β. (επιμ.- μτφ.) Πατάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1520. ΜΑ12-β Κοίτα, Ψάξε, Μάθε: Τι ώρα είναι; Μπατζόγλου, Β. (επιμ.- μτφ.) Πατάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1521. ΜΑ13-α Μάθηση και Δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με μαθηματικές έννοιες και επίλυση προβλημάτων Παπανδρέου, Μ. Ελληνικά Γράμματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1522. ΜΑ13-β Μάθηση και Δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με μαθηματικές έννοιες και επίλυση προβλημάτων Παπανδρέου, Μ. Ελληνικά Γράμματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1523. ΜΑ15 Οι μαθηματικές έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση και η διδασκαλία τους Ζαχάρος, Κ. Μεταίχμιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1524. ΜΑ16 Οι Κάρτες των Αντιθέτων Μερκούρη, Α. (μτφρ.) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1525. ΜΑ17 Τρέχουν, τρέχουν οι δείκτες του ρολογιού Γκόντουιν, Σ. Πατάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1526. ΜΑ18 Πιο γρήγορα και πιο αργά Marlow, L. Κόκκινη κλωστή δεμένη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1527. ΜΑ19 Οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης Γερουλάνου,Ε. Παπαδόπουλος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1528. ΜΑ20 Παίζοντας με τις έννοιες Δαβέρου, Γ. Ελληνοεκδοτική ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1529. ΜΑ21 Αριθμητάρι με γλωσσοδέτες Τριβιζάς, Ε. Ελληνικά Γράμματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1530. ΜΑ22 Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο Αρμενιάκου,Κ.-Χριστόγερου,Κ.-Ανδριώτη, Ευθ. Κέδρος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1531. MA23 Η μαθηματική δραστηριότητα στην προσχολική εκπαίδευση Ζαχάρος, Κ. Καμπύλη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1532. ΜΑ24 Μαθηματικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο Σιακαλλή, Μ. Αρμίδα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1533. ΜΑ25 Θέματα διδακτικής μαθηματικών Καλαβάσης, Φ.-Μειμάρης, Μ. Προτάσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1534. ΜΑ26 Math activities for children. Diagnostic and developmental approach. Coperland, R. Charles E. Merill Publishing Company ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1535. ΜA27 STEM - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΜΤΦΡ: Ελένη Δασ. Ψυχογιός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1536. ΦΠ1 Άνοιξε τα μάτια στον κόσμο. Γιατί; Casalis, A. Στρατίκης ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1537. ΦΠ2 Το βιβλίο των Αν Κορκός, Α. - Μπεζέλ, Κ. Μίνωας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1538. ΦΠ3 Ο μικρός φιλόσοφος. Μίλα μου, γατούλα! Πικμάλ, Μ., & Μπαάς, Τ. Μεταίχμιο ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1539. ΦΠ4 Ο μικρός φιλόσοφος. Στ΄αλήθεια ή στα ψέματα; Πικμάλ, Μ., & Μπαάς, Τ. Μεταίχμιο ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1540. ΦΠ5 Το βιβλίο των μεγάλων φιλοσοφικών αντιθέσεων Brenifier O. - Despes J. Πατάκη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1541. ΦΠ6 Το νόημα της ζωής Brenifier O. - Despes J. Πατάκης ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1542. ΦΠ7 Γίνε…ξεφτέρι Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα Διάπλαση ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1543. ΦΠ8 To βιβλίο των γιατί Rodari J. Gutenberg ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1544. ΦΠ9 Τα παιδιά ρωτούν, οι Νομπελίστες απαντούν Stiekel Bettina Α.Α. Λιβάνη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1545. ΙΣΤ1 Eυρώπη (η) Goff Le, J. Ελληνικά Γράμματα ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1546. ΙΣΤ2-α Πρώτοι άνθρωποι (οι) Δημητρόπουλος, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1547. ΙΣΤ2-β Πρώτοι άνθρωποι (οι) Δημητρόπουλος, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1548. ΙΣΤ3 Ένα νόμισμα για την Ευρώπη Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Καλειδοσκόπιο ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1549. ΙΣΤ4 Παιχνίδια με τον χρόνο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά Ζακοπούλου, Α. Εκκρεμές ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1550. ΙΣΤ5 Με τον Παυσανία στην αρχαία Μεσσήνη Ζόμπολας, Τ. κ.α. Καλειδοσκόπιο ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1551. ΙΣΤ6 Έπος Του 40 (το). Λαϊκή εικονογραφία Ιστορική Εθνολογική Εταιρία Ελλάδος Ιστορική Εθνολογική Εταιρία Ελλάδος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1552. ΙΣΤ7 Γυναίκες της γης Κλιάφα, Μ. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1553. ΙΣΤ8 Ταξίδι στα αρχαία χρόνια Νάκου, Ε. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1554. ΙΣΤ9 Ταξίδι στην ελληνιστική εποχή Νάκου, Ε. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1555. ΙΣΤ10 Ταξίδια στην προιστορική Ελλάδα Νάκου, Ε. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1556. ΙΣΤ12 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Η ζωή άλλοτε και τώρα Gandiol-Coppin, B. κ.α. Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1557. ΙΣΤ13 Εικονογραφία: Η μέτρηση του χρόνου Εξαρχόπουλος, Θ. & Εξαρχοπούλου, Μ. Αίολος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1558. ΙΣΤ14 Ευρώπη: Προϊστορικός Άνθρωπος Χωρεάνθης, Κ. Καμπανάς ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1559. ΙΣΤ15-1 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Απολιθώματα Taylor, P. Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1560. ΙΣΤ15-2 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Η Αρχαία Αίγυπτος Hart, G. Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1561. ΙΣΤ15-3 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Η Αρχαία Ελλάδα Pearson, A. Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1562. ΙΣΤ15-4 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Οι εξερευνητές Matthews, R. Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1563. ΙΣΤ15-5 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Όπλα και πανοπλίες Byam, M. Δεληθανάσης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1564. ΙΣΤ16-1 Μέρα μου (η):Το απόγευμα Bordoy, M. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1565. ΙΣΤ16-2 Μέρα μου (η):Το βράδυ Bordoy, M. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1566. ΙΣΤ16-3 Μέρα μου (η):Το πρωί Bordoy, M. Κέδρος ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1567. ΙΣΤ17-α Κάστρα Λουκιανού Ειρήνη Σαββάλας ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1568. ΙΣΤ17-β Κάστρα Λουκιανού Ειρήνη Σαββάλας ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1569. ΙΣΤ18 Οι ιστορίες των μεταμορφώσεων: Η γέννηση του Ιστιοφόρου Heron, J. O. Μεταίχμιο ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1570. ΙΣΤ19 Πανόραμα: Τα κτίρια μέσα στους αιώνες από την καύβα στον ουρανοξύστη. Macdonald, F. Μοντέρνοι καιροί ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1571. ΙΣΤ20 Αυτόπτης Μάρτυρας: Κτίρια. Wilkinson, P. Ερευνητές ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1572. ΙΣΤ21 Πώς να γίνεις Ιππότης Steer, D. Πατάκης ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1573. ΙΣΤ22 Ιππότες Ζούπα, Σ. (μτφ) Σαββάλας ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1574. ΙΣΤ23 Η ιστορία των εφευρέσεων Χατζημανώλη, Ά. Κίρκη ΙΣΤΟΡΙΑ (Ι) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1575. ΑΜ1 Κουτί της τέχνης (το) Γιαλουράκη, Σ. Διπτυχο ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1576. ΑΜ2 Τα Ελληνικά Μουσεία Ανδρόνικος, Μ., Χατζηδάκης, Μ., Καραγιώργης, Β. Εκδοτική Αθηνών ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1577. ΑΜ3 Βεργίνα Οι Βασιλικοί τάφοι Ανδρόνικος, Μ. Εκδοτική Αθηνών ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1578. ΑΜ4 Ελληνικό Πανόραμα (Πολιτισμός Ιστορία Φύση) Φακίνου, Ε. Κέδρος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1579. ΑΜ5 Μουσείο <<Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος>> Δήμος Αθηναίων - Πνευματικό Κέντρο ΦΩΤΟΛΙΟ ΕΠΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1580. ΑΜ6 Το σεντούκι του πολιτισμού Κάντζου, Ν. & Νικολούδη, Φ. ΔΙΠΤΥΧΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1581. ΑΜ7 Παλιά επαγγέλματα ζωντανέψτε Μανανεδάκη, Κ. Λιβάνη ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1582. ΑΜ8 Η ζωή των παιδιών στην Αρχαία Ελλάδα Κενίγκ, Β. Μεταίχμιο ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1583. ΑΜ9 Μια βόλτα στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης 'Αγγελική Χατζημιχάλη' Τσάμπρα, Φ., Σκαλίδη, Φ. Ταξιδευτής ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1584. ΑΜ10 Ο Άργος αφηγείται ιστορίες από τη μυκηναική εποχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Πίνη, Ε. Παπαδόπουλος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1585. ΑΜ11 Η Αριάδνη αφηγείται ιστορίες από τη κυκλαδική εποχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Πίνη, Ε. Παπαδόπουλος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1586. ΑΜ12 Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν Ντεκάστρο, Μ. Κέδρος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1587. ΑΜ13 Με το Φειδία στην Αρχαία Ολυμπία Δεληγιάννης, Δ. Διπλή Εικόνα ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1588. ΑΜ14-α Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1589. ΑΜ14-β Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1590. ΑΜ14-γ Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1591. ΑΜ14-δ Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1592. ΑΜ14-ε Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1593. ΑΜ14-ζ Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1594. ΑΜ14-η Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1595. ΑΜ14-θ Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1596. ΑΜ14-ι Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1597. ΑΜ14-κ Αιγαίο Μύθος Ιστορία Τέχνη Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας Γεν. Γραμ. Νέας Γενιάς & Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1598. ΑΜ15 Ελληνική Λαϊκή Παράδοση. Τέχνες και επαγγέλματα: Ένα Λιοτρίβι στην Αλόννησο. Σπέης, Γ., Παλαιολόγου, Κ. Κέδρος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1599. ΑΜ16 Ένας νερόμυλος στην Τζιά Σπέης, Γ., Παλαιολόγου, Κ. Κέδρος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1600. ΑΜ17 Μουσεία και σχολεία Ζαφειράκου, Α. (επιμ.) Τυπωθήτω ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1601. ΑΜ18 Στους δρόμους του Βυζαντίου: Κόκκινη κλωστή δεμένη Καλαμάρας, Κ. Καλειδοσκόπιο ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1602. ΑΜ19 Στους δρόμους του Βυζαντίου: Από των κάστρων τις Χρυσόπορτες Κόλιας, Ε. Καλειδοσκόπιο ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1603. ΑΜ20 Στους δρόμους του Βυζαντίου: Πρόσκληση σε γεύμα Σταμπόγλη, Ε. Καλειδοσκόπιο ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1604. ΑΜ21 Το παρελθόν, ένας θησαυρός για το μέλλον Girardet, S - Rosado, P Φλούδας ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1605. ΑΜ22 Επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν πια… Χατζηκοκολάκη, Σ. ΚΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1606. ΑΜ23 Αντικείμενα Χαμένα με τα χρόνια ξεχασμένα Χατζηκοκολάκη Σοφία ΚΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1607. ΑΜ24 Στο μουσείο Ντεκάστρο, Μ. Παπαδόπουλος ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1608. ΑΜ25 Παίζωντας και μαθαίνοντας: Λαϊκή παράδοση και σχολείο Μωραΐτη, Τ. Ελλ. Γράμματα ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1609. ΑΜ26-α Παίζωντας και μαθαίνοντας: Μουσεία και Σχολεία, Δεινόσαυροι και Αγγεία Άλκηστις Ελλ. Γράμματα ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1610. ΑΜ26-β Παίζωντας και μαθαίνοντας: Μουσεία και Σχολεία, Δεινόσαυροι και Αγγεία Άλκηστις Ελλ. Γράμματα ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1611. ΕΓΚ1 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Εξερεύνηση από τη θάλασσα Reid, S. Ερευνητές ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1612. ΕΓΚ2 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Εξερεύνηση από την ξηρά Strathern, P. Ερευνητές ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1613. ΕΓΚ3 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Εφευρέσεις και εμπόριο Reid, S. Ερευνητές ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1614. ΕΓΚ4 Δρόμοι του μεταξιού και των μπαχαρικών (οι): Λαοί και πολιτισμοί Reid, S. Ερευνητές ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1615. ΕΓΚ5 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Εφευρέσεις & Ανακαλύψεις Coppin, B. κ.α. Δεληθανάσης ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1616. ΕΓΚ6 Μικρή Εγκυκλοπαίδεια: Η γη που μας τρέφει Ottenheimer-Maquet, L. κ.α. Δεληθανάσης ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1617. ΕΓΚ7 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Τα παιδιά του κόσμου Breaud, O κ.α. Δεληθανάσης ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1618. ΕΓΚ8 Κόσμος Επίτομη Εγκυκλοπαίδεια (ο) Ξύδη, Α. μτφ Πατάκη ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1619. ΕΓΚ9 Η πρώτη μου Εγκυκλοπαίδεια Larousse Κουλούρης, Ν. (μτφρ) Μεταίχμιο ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1620. ΕΓΚ10 Δράκοι Nigg, J. & Topsell, J. Σαββάλας ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ΕΓΚ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1621. ΠΛ1 -α Νοητικές θύελλες Papert, S. Οδυσσέας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1622. ΠΛ1 -αβ Νοητικές θύελλες Papert, S. Οδυσσέας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1623. ΠΛ2-α Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή- Πρακτικά Εισηγήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1624. ΠΛ2-β Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή- Πρακτικά Εισηγήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1625. ΠΛ2-γ Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή- Πρακτικά Εισηγήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1626. ΠΛ4-α Μάθηση και Δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση και λειτουργία του υπολογιστή Παπανδρέου, Μ. Ελληνικά Γράμματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1627. ΠΛ4-β Μάθηση και Δημιουργικότητα: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση και λειτουργία του υπολογιστή Παπανδρέου, Μ. Ελληνικά Γράμματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1628. ΠΛ5 Η Πληροφορική τεχνολογία στην κοινωνική έρευνα, Το πρόβλημα των δεδομένων Καλλάς, Γ. Εθνικό κέντρο κοινωνικών ερευνών / Νεφέλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1629. ΠΛ6 Η οθόνη Η/Υ των ποντικιών Girardet, S - Rosado, P Φλούδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1630. ΒΑ1 Άτλας του σώματος (ο) Parker, S. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1631. ΒΑ2 Εξέλιξη του κόσμου (η) Saville, D. & Martin, J. Κωσταράκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1632. ΒΑ4-1 Ανακαλύπτω την επιστήμη: Ανθρώπινο Σώμα Parker, S. Δεληθανάσης-Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1633. ΒΑ4-2 Ανακαλύπτω την επιστήμη: Εξέλιξη Gamlin, L. Δεληθανάσης-Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1634. ΒΑ4-3 Ανακαλύπτω την επιστήμη: Ζωή Burnie, D. Δεληθανάσης-Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1635. ΒΑ5 Έλα να γνωρίσεις το περιβάλλον σου 1: Εγώ και το περιβάλλον μου Μαχά-Ευαγγελοπούλου, Τ. & Καραλάζου-Καραμπουρνη, Μ. Καστανιώτη ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1636. ΒΑ6 Επιστήμη: Πειράματα με τις Αισθήσεις Byles, M. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1637. ΒΑ7 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Ο σκελετός Parker, S. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1638. ΒΑ8 Πρώτες ανακαλύψεις μου (οι): Το χέρι και το πόδι Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1639. ΒΑ9-1 Πώς είμαστε φτιαγμένοι Gomboli, M Μαργαρίτα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1640. ΒΑ9-2 Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας Panizon, P Μαργαρίτα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1641. ΒΑ10 Από..ως: Το σώμα σου. Roca, N. Κέδρος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1642. ΒΑ11 Οι δερματούληδες και το ταψί του ήλιου. Neugerbauer, M. Άμμος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1643. ΒΑ13 Η μαμά γέννησε ένα αυγό. Cole, B. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1644. ΒΑ14 Μικρόβια. Collins, R. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1645. ΒΑ15 Παιδιά. Toro, B. Ελληνικά Γράμματα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1646. ΒΑ16 Η περιπέτεια του σπερμούλη Xavier, A. Ράππα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1647. ΒΑ17 H πρώτη μου επίσκεψη στο γιατρό Maiser H. Φυτράκη ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1648. ΒΑ18 Σωματοακούσματα:Δόντια Αναγνωστοπούλου Ν. Φυτράκη ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1649. ΒΑ19 Οι πρώτες μου γνώσεις: Φροντίζω το σώμα μου Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1650. ΒΑ20α Μαθαίνω τις αισθήσεις - ακοή Hewitt, S. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1651. ΒΑ20β Μαθαίνω τις αισθήσεις - αφή Hewitt, S. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1652. ΒΑ20γ Μαθαίνω τις αισθήσεις - όραση Hewitt, S. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1653. ΒΑ20δ Μαθαίνω τις αισθήσεις - όσφρηση Hewitt, S. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1654. ΒΑ20ε Μαθαίνω τις αισθήσεις - γεύση Hewitt, S. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1655. ΒΑ22 Ακούνε, ακούνε τα αυτιά μου Λουέλλυν, Κ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1656. ΒΑ23-1 Μικρός Παντογνώστης: ΜΑΤΙΑ Λένναρντ, Κ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1657. ΒΑ23-2 Μικρός Παντογνώστης: ΧΩΝΕΨΗ Λένναρντ, Κ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1658. ΒΑ23-3 Μικρός Παντογνώστης: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Λένναρντ, Κ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1659. ΒΑ23-4 Μικρός Παντογνώστης: ΣΚΕΛΕΤΟΣ Λένναρντ, Κ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1660. ΒΑ24-1 Το αλφαβητάρι των δοντιών μας ΥΠΕΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1661. ΒΑ24-2 Το αλφαβητάρι των δοντιών μας ΥΠΕΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1662. ΒΑ25 Που πήγαν τα δοντάκια μου; Ραντίντς, Ι. ΜΙΝΩΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1663. ΒΑ26 Το μικρό βιβλίο της καλής υγείας Κουαρό,Κ. Μεταίχμιο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1664. ΒΑ27 Ανθρώπινο σώμα Smith, M. Susaeta ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1665. ΒΑ28 To ανθρώπινο σώμα και τα μυστικά του Nista, P - Pedemonte,I. Στρατίκη ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1666. ΒΑ29 Το ανθρώπινο σώμα Mantegazza, G. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1667. ΒΑ30 Aνακαλύπτω το σώμα Parker, S. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1668. ΒΑ31 Τα μικρόβια δεν είναι για να τα μοιραζόμαστε Βέρντικ, Ε. Μεταίχμιο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1669. ΒΑ32 Θέλω να ξέρω γιατί - Το στομάχι μου γουργουρίζει Αβισον, Μπ. ΣΙΡΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1670. ΒΑ33 Πώς ήρθα στον κόσμο; Lodge Yvette Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1671. ΒΑ34 Υγεία και διατροφή στην προσχολική ηλικία. Οδηγός για νηπιαγωγούς Δαγκωνάκη, Α.-Τσίγκρα, Μ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1672. ΒΑ5 Εικόνες: Εικόνες από το ανθρώπινο σώμα Beaumont, E. & Pimont, M-R. Modern Times ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΒΑ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1673. ΒΖ1 Ζώα της θάλασσας (τα) Louisy, P. Μίνωας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1674. ΒΖ2 Παγίδες της θάλασσας (οι) Paccalet, S. Σμυρνιωτάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1675. ΒΖ3 Άτλας των ζώων (ο) Parker, S. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1676. ΒΖ4 Δεινόσαυροι Woodward John Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1677. ΒΖ5 Συνάντηση με τα ζώα Warnau, G. (Αυγερινός Δ. μτφ) Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1678. ΒΖ6 Πράσινη κάμπια (η) Κουντούρη, Τ. (μτφ.) Μαργαρίτα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1679. ΒΖ7 Δεινόσαυροι (οι) Κουντούρη, Τ. (μτφ.) Μαργαρίτα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1680. ΒΖ8-1 Κοίτα-Ψάξε-Μάθε: Ζώα απ' όλη τη γη Taylor, B. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1681. ΒΖ8-2 Κοίτα-Ψάξε-Μάθε: Στο αγρόκτημα Salt, J. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1682. ΒΖ9-1-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Η καφέ αρκούδα: Ο γίγαντας των βουνών Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1683. ΒΖ9-1-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Η καφέ αρκούδα: Ο γίγαντας των βουνών Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1684. ΒΖ9-2-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Η κότα: Η κουτσομπόλα του κοτετσιού Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1685. ΒΖ9-2-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Η κότα: Η κουτσομπόλα του κοτετσιού Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1686. ΒΖ9-3-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Η μέλισσα: Η φίλη των λουλουδιών Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1687. ΒΖ9-3-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Η μέλισσα: Η φίλη των λουλουδιών Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1688. ΒΖ9-4-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Ο λύκος: Ο ληστής των δασών Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1689. ΒΖ9-4-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Ο λύκος: Ο ληστής των δασών Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1690. ΒΖ9-5-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το άλογα: Ελεύθερο σαν τον άνεμο Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1691. ΒΖ9-5-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το άλογα: Ελεύθερο σαν τον άνεμο Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1692. ΒΖ9-6-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το δελφίνι: Ο βασιλιάς των κυμάτων Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1693. ΒΖ9-6-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το δελφίνι: Ο βασιλιάς των κυμάτων Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1694. ΒΖ9-7-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το λιοντάρι: Ο τεμπέλης βασιλιάς Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1695. ΒΖ9-7-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το λιοντάρι: Ο τεμπέλης βασιλιάς Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1696. ΒΖ9-8-α Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το μυρμήγκι: Ο Ακούραστος εργάτης Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1697. ΒΖ9-8-β Μαθαίνω τα πάντα για τα ζώα: Το μυρμήγκι: Ο Ακούραστος εργάτης Tracqui, V. (Υπευθ. Σειράς) Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1698. ΒΖ10-1 Μαθαίνω τον κόσμο: Έντομα Royston, A. Μίνωας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1699. ΒΖ10-2 Μαθαίνω τον κόσμο: Ζώα της ζούγκλας Royston, A. Μίνωας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1700. ΒΖ10-3 Μαθαίνω τον κόσμο: Ζώα της θάλασσας Royston, A. Μίνωας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1701. ΒΖ11-1 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Δεινόσαυροι Norman, D. & Milner, A. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1702. ΒΖ11-2 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Τα ψάρια Parker, S. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1703. ΒΖ12-1 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Η ζωή των ζώων Ottenheimer-Maquet, L. κ.α. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1704. ΒΖ12-2 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Τα άγρια ζώα Lazier, C. κ.α. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1705. ΒΖ12-3 Μικρή εγκυκλοπαίδεια: Τα ζώα που μας περιβάλλουν Barbey, D. κ.α. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1706. ΒΖ13 Μικροί Άντλαντες (οι): Άντλαντας των ζώων Αρσενίδη, Σ. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1707. ΒΖ14-1 Παιδική Βιβλιοθήκη Βιβλίο 1ο: Τα πουλιά που ζουν πλάι μας Βασιλάκης, Κ. Λιβάνης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1708. ΒΖ14-2 Παιδική Βιβλιοθήκη Βιβλίο 2ο: Τα πουλιά που ζουν στο νερό Βασιλάκης, Κ. Λιβάνης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1709. ΒΖ14-3 Παιδική Βιβλιοθήκη Βιβλίο 3ο: Τα Πουλιά που ζουν στους Αγρούς και στα Δάση Βασιλάκης, Κ. Λιβάνη ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1710. ΒΖ14-4 Παιδική Βιβλιοθήκη Βιβλίο 4ο: Τα ζώα της φάρμας Βασιλάκης, Κ. Λιβάνης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1711. ΒΖ15-1 Πρώτες μου ανακαλύψεις (οι): Η λαμπρίτσα Πετροβουνιώτης, Γ. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1712. ΒΖ15-2 Πρώτες μου ανακαλύψεις (οι): Ο ελέφαντας Αναστασίου, Μ. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1713. ΒΖ15-3 Πρώτες μου ανακαλύψεις (οι): Το πουλί Δημητρόπουλος, Α. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1714. ΒΖ15-4 Πρώτες μου ανακαλύψεις (οι): Κάτω από τη γη Δημητρόπουλος, Α. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1715. ΒΖ16-1 Πώς μεγαλώνουν: Η πεταλούδα Ling, M. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1716. ΒΖ16-2 Πώς μεγαλώνουν: Το βατραχάκι Royston, A. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1717. ΒΖ16-3 Πώς μεγαλώνουν: Το κουνελάκι Royston, A. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1718. ΒΖ16-4 Πώς μεγαλώνουν: Το παπάκι Royston, A. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1719. ΒΖ17-1 Τέσσερις Εποχές: Η αλεπού Volpicelli, G. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1720. ΒΖ17-2 Τέσσερις Εποχές: Η πεταλούδα Gallo, S. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1721. ΒΖ18 Πάντα Σβορώνου, Ε. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1722. ΒΖ19-1 Ανακαλύπτω τον κόσμο: Στα ίχνη της Αρκούδας Χατζηκόμνου, Γ. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1723. ΒΖ19-2 Ανακαλύπτω τον κόσμο: Οι Πολικές περιοχές κινδυνεύουν Χατζηκόμνου, Γ. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1724. ΒΖ 20 Εικόνες: Η εγκυκλοπαίδεια για τα ζώα Delaroche, J., Grimault, H. Modern Times ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1725. ΒΖ 21 ΄Ατλας των απειλούμενων ζώων. Morgan, S. Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1726. ΒΖ 22 Αρκτούρος: Άγρια ζωή, κομμάτι της ζωής μας. Πέτρου, Ν. Ροδολίβος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1727. ΒΖ24 Εκπληκτικά Έντομα Ferguson, R. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1728. ΒΖ26 Οι δεινόσαυροι και τα προϊστορικά χρόνια - Μικρές Εγκυκλοπαίδειες Μαρώνη, Μ. susaeta ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1729. ΒΖ27 Εξαφανίστηκε, εξαφανίστηκε η κάμπια. Γκόντουιν, Σ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1730. ΒΖ28 Σκάει, σκάει το αυγό. Γκόντουιν, Σ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΑ (ΒΖ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1731. ΒΦ1 Πρώτο βιβλίο της φύσης (το) Wilkes, A. Μαργαρίτα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1732. ΒΦ2 Δέντρο είναι ζωή (το) Gomboli, M. Μαργαρίτα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1733. ΒΦ3-1 Επιστήμη: Πειράματα με τα φυτά Byles, M. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1734. ΒΦ3-2 Επιστήμη: Πειράματα με τα φυτά Byles, M. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1735. ΒΦ4 Μάτια της ανακάλυψης (τα): Το δέντρο Burnie, D. Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1736. ΒΦ5 Μικροί άτλαντες (οι): Άτλαντας των φυτών Αρσενίδη, Σ. (μτφ.) Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1737. ΒΦ6 Μικροί φυσιοδίφες (οι): Λουλούδια Burnie, D. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1738. ΒΦ7-1-α Πρώτες ανακαλύψεις μου (οι): Το καρότο Θεοδωρίδου, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1739. ΒΦ7-1-β Πρώτες ανακαλύψεις μου (οι): Το καρότο Θεοδωρίδου, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1740. ΒΦ7-2 Πρώτες ανακαλύψεις μου (οι): Το μήλο Θεοδωρίδου, Α. (μτφ.) Δεληθανάσης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1741. ΒΦ8-1 Πρώτες μου γνώσεις (οι): Αφή Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1742. ΒΦ8-2 Πρώτες μου γνώσεις (οι): Εποχές Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1743. ΒΦ9-1 Τέσσερις Εποχές: Το δέντρο Volpicelli, G. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1744. ΒΦ9-2 Τέσσερις Εποχές: Το στάρι Volpicelli, G. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1745. ΒΦ10 Φρούτα (με αινίγματα) Φακίνου, Ε. Κέδρος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1746. ΒΦ11 Δάσος Lock, D. & Mack, L. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1747. ΒΦ12 Οι πρώτες μου γνώσεις:Πως μεγαλώνει ένα φυτό, Από τον ηλιόσπορο στο ηλιοτρόπιο Σαββάλας ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1748. ΒΦ 13 Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό. Γκόντουιν, Σ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1749. ΒΦ 14 Φυτρώνει, φυτρώνει ο σπόρος Γκόντουιν, Σ. Πατάκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1750. ΒΦ 15 Ανακαλύπτω τη φύση Burnie, D. Ερευνητές ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1751. ΒΦ16 Το σποράκι ταξιδεύει… Carle Eric Καλειδοσκόπιο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ (ΒΦ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1752. ΛΟΓ136-α Τα Χρωματιστά Κοράκια Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1753. ΛΟΓ137-β Το Παραπονεμένο Ελεφαντάκι Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1754. ΛΟΓ138-α Ο Φαλακρός Σκαντζόχοιρος Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1755. ΛΟΓ141 Ούτε γάτα ούτε ζημιά Τριβιζάς, Ε. Κέδρος ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΛΟΓ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1756. ΟΝ126 ΔΑΦ Οδηγός Νηπιαγωγού Δαφέρμου, Χ. - Κουλούρη, Π. - Μπασαγιάννη, Ε. ΟΕΔΒ ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ (ΟΠ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1757. ΘΜ112 Learning to Teach in Higher Education Paul Ramsen Routledge ΘΕΩ & ΜΕΘ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΘΜ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ